zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Zmiany w Polskim Ładzie z punktu widzenia gminy jako płatnika podatku PIT oraz zmiany w Kodeksie pracy w zakresie umów na okres próbny

03 październik 2022 09:30-14:30

270 zł netto

  • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
  • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
  • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.

PROWADZĄCY:
Licencjonowany doradca podatkowy. Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku 15 letniej praktyki zawodowej w jednej z największych spółek giełdowych w Polsce oraz we współpracy z szeregiem kancelarii podatkowych i prawnych. Specjalizuje się w podatku VAT, podatkach dochodowych oraz podatku od nieruchomości.  Uczestniczył w wielu kluczowych na rynku polskim, projektach optymalizujących zobowiązania podatkowe spółek w tym w największym w skali kraju projekcie optymalizacji podatku od nieruchomości. Posiada szeroką wiedzę oraz doświadczenie w prowadzeniu sporów z organami podatkowymi oraz w reprezentacji podatnika przed sądami administracyjnymi. Zajmował się koordynacją kilkuset postępowań podatkowych. Doświadczenie zdobywał również w ramach współpracy z Kancelarią Podatkową Zimny Doradcy Podatkowi. Przeprowadził szereg szkoleń i seminariów podatkowych m.in. we współpracy z Krajową Izbą Podatkową, Tax Net Sp. z o.o., Univers Konsulting - edukacja. Jacyno i Modzelewski Sp. z o.o., Modus, Verte Centrum Szkoleń i Rozwoju Kadr, Instytutem Rachunkowości i Podatków w Warszawie a także Krajową Radą Spółdzielczą w Warszawie. W zakresie szkoleń współpracował również z wydawnictwem Taxpress S.C., gdzie dodatkowo publikuję w miesięczniku Prawo Finansów Publicznych.

Jednostki samorządu terytorialnego są płatnikami podatku PIT, a „Polski Ład” wprowadził bardzo dużo zamieszania w zasadach rozliczeń tego podatku. Ustawodawca starał się na bieżąco minimalizować negatywne skutki okazało się jednak, że potrzebna była gruntowana zmiana , która wprowadziła nowe zasady rozliczeń pracowników i zleceniobiorców. Chodzi nie tylko o podatek PIT ale również o składki ZUS. Proponujemy Państwu szkolenie w którym szczegółowo omówimy nowe regulacje oraz wskażemy jak je połączyć z wcześniej obowiązującymi zasadami oraz co nas czeka od roku 2023. Przedstawione zostaną również najnowsze zmiany w kodeksie pracy.


CELE SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest uzyskanie kompleksowej wiedzy na temat obowiązujących zasad rozliczania podatku PIT pracowników oraz zleceniobiorców, a także zapoznanie się ze zmianami w tym zakresie jakie będą obowiązywały od 1 stycznia 2023 roku. Każdy uczestnik szkolenia będzie mógł zadać pytanie w dowolnym temacie, zarówno w trakcie szkolenia jak i po jego zakończeniu (w formie e-mail).


PROGRAM:
1. Obniżenie stawki podatku PIT z 17% na 12%
2. Uchylenie obowiązku „podwójnego” wyliczania zaliczek za 2022 r (mechanizm przedłużenia poboru i wpłaty zaliczek na podatek dochodowy w trakcie 2022 r.)
3. Likwidacja ulgi dla klasy średniej
4. Możliwość limitowanego pomniejszenia podstawy opodatkowania o zapłacone składki zdrowotne.
5. Zwolnienie płatnika z obowiązku poboru zaliczki na podatek.
6. Ograniczenie odpowiedzialności płatnika.
7. Zmiany zasad stosowania kwoty wolnej od podatku (1/12 kwoty zmniejszającej) w tym wprowadzenie korzystniejszych zasad stosowania kwoty wolnej przy zaliczkach dla wieloetatowców oraz rozszerzenie zakresu stosowania kwoty wolnej m.in. na umowy zlecenia.
8. Zmiana formy opodatkowania w trakcie roku.
9. Modyfikacja ulgi na zabytki
10. Powrót możliwości wspólnego rozliczenia z dzieckiem w przypadku samotnych rodziców (podwyższenie kwoty wolnej do podatku).
11. Zmiana wysokości kryterium dochodowego pełnoletniego uczącego się dziecka.
12. Zmiana katalogu dochodów małoletniego dziecka.
13. Możliwość rezygnacji z podwyższonych, pracowniczych kosztów uzyskania przychodu.
14. Uregulowanie kwestii oświadczeń składanych płatnikom przez pracowników. Jednolity wzór PIT 2.
15. Ujednolicenie terminów rocznego rozliczania podatki PIT (zeznania podatkowe).
16. Preferencje podatkowe dla rodziców, opiekunów i dzieci
17. Zmiany w zakresie zwolnień przedmiotowych
a) Zasiłki macierzyńskie
b) Ulga dla młodych
c) Ulga na powrót
d) Ulga dla rodzin 4 +
e) Ulga dla pracujących seniorów
18. Zmiana zasad przekazywania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.
19. Dostosowanie zryczałtowanej stawki podatku
20. Doprecyzowanie regulacji w związku ze zbyciem akcji nabytych w pierwszej ofercie publicznej
21. Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych
22. Brak składki zdrowotnej od powołań do obowiązków społecznych i obywatelskich (6.000 zł)
23. Zmiany w ustawie o świadczeniach zdrowotnych:
a) Doprecyzowanie obowiązku zapłaty składek ZUS w przypadku powołania oraz w przypadku prokurenta
b) Zmiany w zakresie terminu składania korekt
c) Zmiana zasad opłacania składki zdrowotnej przez twórców i artystów
d) Zmiany w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych
e) Składka zdrowotna od osób niepełnosprawnych
f) Doprecyzowanie mechanizmu obniżenia składki zdrowotnej do „0”
g) Doprecyzowanie sposobu kalkulacji składki zdrowotnej
- Liczba miesięcy
- Uwzględnienie zwolnień
- Minimalna podstawa
- Rozliczenie roczne w JDG
- Zmiana miesiąca do przypisania różnicy w rozliczeniu rocznym
- Obniżenie podstawy wymiaru dla osób współpracujących z JDG
24. Zmiany w ustawie „Polski Ład”
25. Zmiany w kodeksie pracy w zakresie umów na okres próbny.


 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha