zaproponuj szkolenia

Online: Zmiany w prawie pracy 2022 z uwzględnieniem planowanych zmian w kodeksie pracy

18 sierpień 2022 09:30-13:30

295 zł netto

Data szkolenia:

18.08.2022 r.

Godziny szkolenia:

9.30 – 13.30

Przebieg szkolenia:

9.00 – 9.30 – logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

9.30 – 13.30 - szkolenie

Termin nadsyłania zgłoszenia:

16.08.2022 r.

 Cena szkolenia: 295 zł netto / os.

Cena przy zapisie 2 lub więcej osób: 275 zł netto/os.

W najbliższym czasie należy się spodziewać dużej ilości zmian w kodeksie pracy. Ma to związek z wdrożeniem w jednym momencie aż dwóch dyrektyw UE. W jakim kierunku pójdą te zmiany?


Cel szkolenia:                                                                                                              

Przygotowanie słuchaczy do aktywnego poruszania się po meandrach prawa pracy. Umożliwie-nia unikania podstawowych błędów w zatrudnianiu.


Szkolenie pozwoli Ci:

- przygotować się do wdrożenia zasad przeprowadzania kontroli trzeźwości pracowników i zlece-niobiorców;
- zastanowić się nad sposobem funkcjonowania nowego formatu pracy zdalnej;
- przygotujesz się na zmiany w zakresie urlopów rodzicielskich i nowych uprawnień do zwolnie-nia z pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia;
- poznasz związkowy zakres informacji przekazywanych pracownikom;
- przygotujesz się na zmianę w zakresie umów na czas określony, która sprawi, ze trudniej będzie je rozwiązać.


Informacje o prowadzącym:

 • prawnik, doradca, trener, przedsiębiorca,
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego,
 • specjalista z zakresu prawa pracy, prawa administracyjnego, prawa dewizowego, prawa karnego,  prawa ubezpieczeń społecznych,
 • były członek zarządów organizacji związkowych w poprzednich miejscach pracy
 • ukończył studia podyplomowe „Zarzadzanie zasobami ludzkimi” na Uniwersytecie Szczecińskim,
 • w latach 2010 - 2017 był Inspektorem Pracy w Państwowej Inspekcji Pracy,
 • doradca ponad 30 podmiotów gospodarczych, ekspert prawny Ogólnopolskiego Konwentu Agencji Pracy,
 • współpracownik Biura Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu,
 • ekspert w zagadnieniu legalności zatrudnienia cudzoziemców,
 • brał udział w programie Komisji Europejskiej dotyczącym delegowania pracowników w ramach świadczenia usług na terytorium Unii Europejskiej,
 • w latach 2015 – 2017 był również członkiem Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi przy Wojewodzie Opolskim,
 • doświadczony trener, prowadzący różnego typu zajęcia od 1995r.,
 • społecznik, radny Rady Dzielnicy w rodzinnym mieście,
 • trener zdobywający rewelacyjne recenzje od uczestników szkoleń. 

PROGRAM SZKOLENIA

1) Kontrola trzeźwości:
a) Stan obecny:
• Brak możliwości zmuszenia do przeprowadzenia badania,
• Konieczność wzywania właściwych służb,
b) Projekt zmian:
• Zasady sprawdzania trzeźwości pracowników,
• kontrola a RODO,
• Alkomat i badanie krwi,
• Badanie na obecność innych substancji,
• Badanie osób nie będących pracownikami.

2) Praca zdalna dzisiaj i jutro:
a) Praca zdalna jako element Tarczy Antykryzysowej,
b) Zasady wprowadzania pracy zdalnej w czasie epidemii,
c) Dopuszczalność pracy zdalnej,
d) Praca zdalna jako alternatywa dla telepracy,
e) Podobieństwa i różnice miedzy pracą zdalną i telepracą,
f) Wady i zalety pracy zdalnej w porównaniu z telepracą,
g) Projekt wprowadzenia pracy zdalnej do kodeksu pracy,
h) Zasady wprowadzania pracy zdalnej,
i) Świadczenia przysługujące zdalnemu pracownikowi,
j) Okazjonalna praca zdalna.

3) Zmiany w umowach o pracę:
a) Umowy na okres próbny,
b) Nowy zakres informacji o dodatkowych warunkach zatrudnienia,
c) obowiązkowe szkolenia,
d) wniosek pracownika o stabilniejsze zatrudnienie,
e) Konieczność podawania przyczyny wypowiedzenia przy umowach na czas określony,
f) Dwa dni wolnego z powodu siły wyższej lub w celu załatwienia spraw rodzinnych,
g) Nowa opieka nie tylko na dziecko.

4) Zmiany w przepisach dotyczących rodzicielstwa:
a) dłuższy urlop rodzicielski,
b) część wyłączna dla drugiego z rodziców,
c) zmiany w urlopach ojcowskich,
d) elastyczne formy zatrudnienia dla rodziców.


Opinie o szkoleniach prowadzonych przez trenera:
Wszystkie informacje przejrzyste i jasne. * Same superlatywy. Polecam innym! * Szkolenie w pełni speł-niło oczekiwania. * Szkolenie spełniło oczekiwania. Zdobyta wiedza zapewni prawidłowe wykonywanie obowiązków z zakresu zatrudniania cudzoziemców. * Dużo przykładów i na wesoło – łatwo się zapamię-tuje. * Bardzo dobra znajomość tematu przez prowadzącego. Jasny, rzetelny. * Dobra treść merytorycz-na, dużo przykładów. * Spełniło moje oczekiwania * Bardzo profesjonalne. * 5! * Bardzo ciekawie prowadzone szkolenie. Dziękuję. Pozdrawiam. * W pełni spełniło moje oczekiwania. * Szkolenie było na wysokim poziomie. * Kompetentne, rzeczowe szkolenie, poparte wieloma przykładami. *Bardzo intere-sujący sposób przedstawiania informacji. Możliwość zadawania pytań dodatkowych. Wysoko oceniam przygotowanie merytoryczne prowadzącego szkolenie. * Wyczerpujące w każdym w/w aspekcie. * Wszystko przedstawione jasno i przejrzyście. Bardzo miła atmosfera i prowadzący. * Duży zasób prak-tycznych informacji – było super.


Szkolenie on-line

 • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu;
 • do obsługi platformy polecamy przeglądarkę internetową Google Chrome;
 • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu - prosimy o podawanie własnych adresów e-mail i numeru telefonu na wypadek problemów technicznych;
 • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie;
 • każdy uczestnik po szkoleniu otrzyma materiały w formacie pdf na e-mail;
 • OWAL s.c. i trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha