zaproponuj szkolenia

Online: Zmiany w ustawie o drogach publicznych oraz nowe przepisy techniczno-budowlane dla dróg. Problematyka zajęcia pasa drogowego i realizacji zjazdów.

06 październik 2022 09:00-12:00

295 zł netto

Forma szkolenia:

 • Zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy webinarowej umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania
 • Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail
 • Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze lub aplikację w smartfonie.

INFORMACJE O PROWADZĄCYM SZKOLENIE:

Radca prawny, prezes SKO, wykładowca Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej i innych ośrodków szkoleniowych, wieloletni praktyk w orzekaniu w sprawach podziałów nieruchomości.


Adresaci:

Szkolenie przeznaczone jest dla zarządców dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych, a w szczególności do pracowników referatów ds. dróg urzędów miast i gmin oraz zarządów dróg samorządowych i krajowych (oddziały i rejony GDDKiA).


PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Omówienie zmian w ustawie o drogach publicznych obowiązujących od 29 czerwca 2022 r., 9 września 2022 r. oraz 21 września 2022 r.
 2. Nowe definicje ustawowe m.in. pasa drogowego, drogi, zjazdu i urządzeń obcych;
 3. Nowe zasady przenoszenia praw i obowiązków z zezwoleń wydawanych na podstawie art. 29 ust. 1, 39 ust. 3, 40 ust. 1, 40e ustawy.
 4. Nowe przepisy techniczno-budowlane dotyczące dróg publicznych.
 5. Nowe zasady lokalizacji kanałów technologicznych.
 6. Zezwolenie na lokalizowanie urządzeń obcych oraz reklam w pasie drogowym. Podstawy odmowy wydania zezwolenia.
 7. Zasady i tryb wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i umieszczanie w nim urządzeń obcych. Wspólny wniosek o zajęcie pasa drogowego w ramach koordynacji robót budowlanych i zasady ustalania opłat,
 8. Zajmowanie pasa drogi pod reklamy. Zasady umieszczania materiałów wyborczych w pasie drogowym.
 9. Zasady stosowania opłat za zajęcie pasa drogi, w tym opłaty rocznej za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Opłaty za umieszczanie urządzeń telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych w kanalizacji kablowej. Zastosowanie art. 155 kpa.
 10. Wydawanie zezwoleń na lokalizację lub przebudowę zjazdów z dróg w świetle nowych warunków technicznych Postępowanie w razie wybudowania zjazdu bez zezwolenia.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha