zaproponuj szkolenia

Online: Zmiany w zakresie kierowania, odpłatności i funkcjonowania Domów Pomocy Społecznej

15 grudzień 2022 10:00-15:00

290 zł netto

Forma szkolenia:

 • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
 • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
 • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.

 Informacje o prowadzącym: 

Radca prawny i doktor nauk prawnych. Nauczyciel akademicki, którego główny obszar zainteresowań naukowych obejmuje prawo pracy oraz prawo administracyjne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa pomocy społecznej. Autor ponad dwudziestu publikacji naukowych w polskich i zagranicznych czasopismach oraz uczestnik kilkudziesięciu konferencji ogólnopolskich i międzynarodowych. Pracę naukową łączy z wykonywaniem zawodu radcy prawnego. W ramach własnej kancelarii prowadzi szkolenia dla pracowników organów administracji publicznej oraz świadczy pomoc prawną przede wszystkim na rzecz osób prawnych i instytucji publicznych, współpracując m.in. z trzema ośrodkami pomocy społecznej. Zrealizował ponad czterdzieści szkoleń z zakresu szeroko rozumianego prawa pomocy społecznej.


 Adresaci:                                                                                 

 • Pracownicy Domów Pomocy Społecznej; Ośrodków Pomocy Społecznej
 • organy administracji rządowej i samorządowej, organizacje społeczne i pozarządowe, Kościół Katolicki, inne kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby fizyczne i prawne organizujące pomoc społeczną

 Program szkolenia

 1. Najnowsze zmiany dotyczące kierowania, odpłatności i funkcjonowania DPS wprowadzone nowelizacją z 19.07.2019 r., nowelizacją z 15.04.2021 r. oraz nowelizacją z 17.11.2021 r., w tym:

1.1.   zmiany w zakresie obliczania dochodu,

1.2.   zmiany w zakresie procedury ustalania i zwalniania z odpłatności,

1.3.   opłata ryczałtowa,

1.4.   wspólne skierowanie do DPS,

1.5.   nowa procedura dochodzenia przez gminę zwrotu nadpłaconych opłat za pobyt w DPS,

1.6.   zmiana właściwości miejscowej gminy dotycząca skierowania do DPS,

1.7.   nowe podstawy zwalniania z ponoszenia opłat za pobyt w DPS.

 1. Najnowsze orzecznictwo do znowelizowanych przepisów, w tym:

2.1.   zmiany w zakresie kolejności ponoszenia odpłatności za pobyt w DPS przez osoby zobowiązane,

2.2.   obowiązek prowadzenia postępowania do wszystkich osób z danej grupy obowiązanej do ponoszenia odpłatności za pobyt w DPS,

2.3.   obowiązek wydania decyzji o ustaleniu wysokości należnej opłaty za pobyt w DPS w sytuacji braku zapewnienia pełnej odpłatności w drodze umowy,

2.4.   zmiany w zakresie zwolnienia z ponoszenia odpłatności.

 1. Kierowanie, umieszczenie i przyjęcie do DPS – przesłanki, procedura oraz orzecznictwo.
 2. Ustalenie odpłatności za pobyt w DPS, w tym:

4.1.   umowa w sprawie odpłatności,

4.2.   decyzja o ustaleniu odpłatności.

 1. Najczęstsze nieprawidłowości występujące podczas procedury kierowania do DPS oraz ustalania opłaty.
 2. Panel dyskusyjny z możliwością zadawania pytań trenerowi.

 Materiały szkoleniowe:

 • wyciąg z najważniejszych przepisów
 • najnowsze orzecznictwo
 • wzór decyzji o ustaleniu odpłatności za pobyt w DPS
 • schemat dotyczący kolejności ponoszenia odpłatności za pobyt w DPS oraz sposobów ustalania odpłatności

 Uwaga !

Po szkoleniu istnieje możliwość zadawania Trenerowi pytań dotyczących szkolenia przez 7 dni, za pośrednictwem Organizatora.

Miejsce szkolenia

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha