zaproponuj szkolenia

Online: Zmiany w zakresie kierowania, odpłatności i funkcjonowania Domów Pomocy Społecznej

28 czerwca 2024 10:00-13:00

350 zł netto

Informacje o prowadzącym szkolenie:
Radca prawny i doktor nauk prawnych. Nauczyciel akademicki, którego główny obszar zainteresowań naukowych obejmuje prawo pracy oraz prawo administracyjne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa pomocy społecznej. Autor ponad dwudziestu publikacji naukowych w polskich i zagranicznych czasopismach oraz uczestnik kilkudziesięciu konferencji ogólnopolskich i międzynarodowych. Pracę naukową łączy z wykonywaniem zawodu radcy prawnego. W ramach własnej kancelarii prowadzi szkolenia dla pracowników organów administracji publicznej oraz świadczy pomoc prawną przede wszystkim na rzecz osób prawnych i instytucji publicznych, współpracując m.in. z trzema ośrodkami pomocy społecznej. Zrealizował ponad dwieście szkoleń z zakresu szeroko rozumianego prawa pomocy społecznej.


Materiały szkoleniowe:

- wyciąg z najważniejszych przepisów
- najnowsze orzecznictwo
- wzór decyzji o ustaleniu odpłatności za pobyt w DPS
- schemat dotyczący kolejności ponoszenia odpłatności za pobyt w DPS oraz sposobów ustalania odpłatności


Program szkolenia:

1. Najnowsze zmiany dotyczące kierowania, odpłatności i funkcjonowania DPS wprowadzone nowelizacją z 19.07.2019 r., nowelizacją z 15.04.2021 r., nowelizacją z 17.11.2021 r. oraz nowelizacją z 28.07.2023 r., w tym:
1.1. zmiany w zakresie obliczania dochodu,
1.2. zmiany w zakresie procedury ustalania i zwalniania z odpłatności,
1.3. opłata ryczałtowa,
1.4. wspólne skierowanie do DPS,
1.5. nowa procedura dochodzenia przez gminę zwrotu nadpłaconych opłat za pobyt w DPS,
1.6. zmiana właściwości miejscowej gminy dotycząca skierowania do DPS,
1.7. nowe podstawy zwalniania z ponoszenia opłat za pobyt w DPS,
1.8. usługi wsparcia krótkoterminowego,
1.9. rejestr zdarzeń nadzwyczajnych.
2. Najnowsze orzecznictwo do znowelizowanych przepisów, w tym:
2.1. zmiany w zakresie kolejności ponoszenia odpłatności za pobyt w DPS przez osoby zobowiązane,
2.2. obowiązek prowadzenia postępowania do wszystkich osób z danej grupy obowiązanej do ponoszenia odpłatności za pobyt w DPS,
2.3. obowiązek wydania decyzji o ustaleniu wysokości należnej opłaty za pobyt w DPS w sytuacji braku zapewnienia pełnej odpłatności w drodze umowy,
2.4. zmiany w zakresie zwolnienia z ponoszenia odpłatności.
3. Kierowanie, umieszczenie i przyjęcie do DPS – przesłanki, procedura oraz orzecznictwo.
4. Ustalenie odpłatności za pobyt w DPS, w tym:
4.1. umowa w sprawie odpłatności,
4.2. decyzja o ustaleniu odpłatności.
5. Najczęstsze nieprawidłowości występujące podczas procedury kierowania do DPS oraz ustalania opłaty.
6. Panel dyskusyjny z możliwością zadawania pytań trenerowi.


Informacje organizacyjne:

- Zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy webinarowej umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania
- Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju,
- Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze lub aplikację w smartfonie.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha