zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

PFRON - zasady zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz uzyskiwania pomocy publicznej 2019-2020

20 grudzień 2019 10:00-15:00

395 zł netto

PFRON jawi się jako coś mitycznego lub kolejny fundusz na który jesteśmy, jako przed-siębiorcy, zmuszeni wpłacać daninę. Jednak nie jest tak do końca. Owszem czasem trze-ba płacić, ale czasem można też coś uzyskać. Jak to zrobić? Na te i na wiele innych pytań znajdziecie Państwo odpowiedź na niniejszym szkoleniu


Cel szkolenia:

Zapoznanie słuchaczy z zakresem norm prawnych regulujących zagadnienia dotyczące za-trudniania osób niepełnosprawnych. Praktyczne wskazówki w zakresie uzyskiwania dofinan-sowania w ramach PFRON.


Adresaci szkolenia: 

Pracodawcy, osoby kierujące zakładem pracy, pracownicy działów kadrowych i płacowych oraz księgowości, menadżerowie działów HR


Informacje o prowadzącym:

• prawnik, doradca, trener, przedsiębiorca,
• absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego,
• specjalista z zakresu prawa pracy, prawa administracyjnego, prawa dewizowego, prawa karnego, prawa ubezpieczeń społecznych,
• ukończył studia podyplomowe „Zarzadzanie zasobami ludzkimi” na Uniwersytecie Szczecińskim,
• w latach 2010 - 2017 był Inspektorem Pracy w Państwowej Inspekcji Pracy,
• ekspert w zagadnieniu legalności zatrudnienia cudzoziemców,
• brał udział w programie Komisji Europejskiej dotyczącym delegowania pracowników w ramach świadczenia usług na terytorium Unii Europejskiej,
• w latach 2015 – 2017 był również członkiem Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi przy Wojewodzie Opolskim,
• doświadczony wykładowca - od 1995r prowadzi zajęcia, wykłady i szkolenia związa-ne z prawem,
• trener zdobywający rewelacyjne recenzje od uczestników szkoleń.


PROGRAM SZKOLENIA

1. Podstawowe pojęcia i regulacje prawne:
• PFRON – co to jest?,
• co oprócz PFRON – Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
• podstawy prawne regulujące zatrudnianie osób niepełnosprawnych.

2. Powstawanie obowiązku wpłat na PFRON:
• przedsiębiorstwa do i powyżej 25 etatów,
• definicja wskaźnika 6% i naliczanie wpłat na PFRON – główne zasady i dokumenty oraz omówienie procedury rejestracji,
• obniżanie wpłat obowiązkowych na PFRON.

3. Pomoc publiczna dla pracodawcy zatrudniającego niepełnosprawnych:
• wysokości dofinansowania 2019 – 2020,
• obowiązki rejestracyjne,
• wymagania w zakresie aplikowania o dofinansowanie.

4. Zasady zatrudniania osób niepełnosprawnych:
• stopnie niepełnosprawności,
• organy orzekające,
• orzeczenie o niepełnosprawności a RODO,
• umowa z pracownikiem niepełnosprawnym,
• czas pracy osoby niepełnosprawnej,
• dodatkowe uprawnienia w zakresie prawa pracy – praktyczne uwagi.

5. Dostosowanie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej:
• szczególne wymagania BHP w zakresie stanowisk pracy,
• decyzje w zakresie dostosowania stanowisk pracy.

6. Projektowane zmiany w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych.


Opinie o szkoleniach prowadzonych przez trenera:

Wszystkie informacje przejrzyste i jasne. * Same superlatywy. Polecam innym! * Szkolenie w pełni speł-niło oczekiwania. * Szkolenie spełniło oczekiwania. Zdobyta wiedza zapewni prawidłowe wykonywanie obowiązków z zakresu zatrudniania cudzoziemców. * Dużo przykładów i na wesoło – łatwo się zapamię-tuje. * Bardzo dobra znajomość tematu przez prowadzącego. Jasny, rzetelny. * Dobra treść merytorycz-na, dużo przykładów. * Spełniło moje oczekiwania * Bardzo profesjonalne. * 5! * Bardzo ciekawie prowadzone szkolenie. Dziękuję. Pozdrawiam. * W pełni spełniło moje oczekiwania. * Szkolenie było na wysokim poziomie. * Kompetentne, rzeczowe szkolenie, poparte wieloma przykładami. *Bardzo intere-sujący sposób przedstawiania informacji. Możliwość zadawania pytań dodatkowych. Wysoko oceniam przygotowanie merytoryczne prowadzącego szkolenie. * Wyczerpujące w każdym w/w aspekcie. * Wszystko przedstawione jasno i przejrzyście. Bardzo miła atmosfera i prowadzący. * Duży zasób prak-tycznych informacji – było super.

Miejsce szkolenia

Hotel „Mercure”
Al. Racławickie 12 , Lublin

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha