zaproponuj szkolenia

POLSKI ŁAD 2 w podatku PIT – zmiany od lipca

01 lipiec 2022 09:00-13:00

290 zł netto

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.

WYKŁADOWCA:
Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", "Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych" – wydanie: 2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

Cel szkolenia:
• Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z rewolucyjnymi zmianami w rozliczaniu podatku PIT przez pracodawców i biura rachunkowe
• Szkolenie ma formę warsztatów, na których zostaną przedstawione praktyczne problemy związane ze zmianami
• Szkolenie będzie prowadzone w oparciu o dotychczasowy stan prawny w porównaniu ze zmianami

Korzyści dla uczestników:
• Podstawową korzyścią dla Uczestników szkolenia jest poznanie uregulowań prawnych i podatkowych
• Szkolenie charakteryzuje praktyczne podejście do problemów i jest w dużej mierze oparte na zasadzie: problem - rozwiązanie problemu
• Uczestnicy szkolenia nabywają także praktyczną wiedzę umożliwiającą prawidłowe rozliczanie

Profil uczestnika:
1. Główni Księgowi i księgowi;
2. pracownicy Działu Kadr odpowiedzialni za rozliczenia pracowników;
3. osoby odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie i podatkowe rozliczanie;
4. osoby prowadzące działalność gospodarczą i pracujące


Program szkolenia:

1.Obniżenie stawki podatku PIT do 12%
• stawka 17% a 12% dla kogo?
• Stawka 12% a kwota wolna od podatku;
• Przekroczenie progu 120 tys a stawka 32%;
• Zasady stosowania stawki obniżonej– na bieżąco od lipca czy rocznie?
• Stawka podatku a składka zdrowotna – zasady wyliczania;
• Inne problemy praktyczne związane ze zmianą stawek

2. Likwidacja możliwości stosowania zasad starych:
• Dotychczasowe uregulowania wynikające z Ustawy z 27 stycznia 2022 r.;
• Pobieranie zaliczek według zasad starych i niedopłata zaliczek PIT a zmiana zasad;
• Czy należy dopłacić do US niepobrane zaliczki PIT (w przeliczeniu na zasady nowe);
• Zbieg przepisów Ustawy z 27stycznia 2022 r. a Polskiego Ładu nr 2 – jak stosować?

3. Likwidacja ulgi dla klasy średniej:
• Ulga dla klasy średniej a zasady stare – sposoby stosowania uregulowań do czerwca 2022 r.;
• Likwidacja ulgi dla pracowników czy także dla osób mających działalność gospodarczą?
• Co w praktyce oznacza likwidacji ulgi dla klasy średniej?
• Rozliczanie od lipca 2022 r. osób, w stosunku do których zastosowanie miała ulga dla klasy średniej.

4. Zmiany w rozliczeniach rocznych:
• Przywrócenie możliwość rozliczania samotnego rodzica z dzieckiem;
• Likwidacja ulgi na remont nieruchomości zabytkowej;
• Zaliczka na PIT a podatek PIT roczny – znaczenie pojęć w rozliczeniach PIT za 2022 r.;
• Zabezpieczenie wpływów z 1% podatku PIT dla organizacji pożytku publicznego.
5. Zmiany w składkach zdrowotnych:
• Pozostawienie zasady nieodliczania składki zdrowotnej od podatku PIT;
• Limity składki zdrowotnej przy działalności gospodarczej rozliczanej podatkiem liniowym;
• Zaliczanie do kosztów podatkowych składki zdrowotnej – dla kogo możliwość?
• Składka zdrowotna dla niektórych grup podatników.

6. Pozostałe zmiany wprowadzone Polskim Ładem 2:
• Zmiany zwolnień przedmiotowych w Ustawie PIT;
• Zmiany w JPK w zakresie rozliczeń podatkowych;
• Wprowadzenie doprecyzowań nieostrych pojęć;
• Zmniejszenie tzw. klinu podatkowego.

7. Problemy praktyczne:
• Co z oświadczeniami złożonymi w trakcie roku – czy obowiązują nadal?
• Czy można zmienić formę opodatkowania w ramach działalności gospodarczej z uwagi na zmiany?
• Umowy cywilnoprawne a Polski Ład 2;
• Problemy systemowe związane z wyliczaniem podatku PIT;
• Wyrównania wynagrodzeń po 1 lipca 2022 r. – zasady Polskiego Ładu czy Polskiego Ładu 2;
• Jak tłumaczyć pracownikom zmiany? Podstawowe informacje;
• Przykładowe wyliczenia podatku PIT do 30 czerwca 2022 r. i od 1 lipca 2022 r.
• Co z przepisem o braku odpowiedzialności płatnika za pobór zaliczek na PIT wprowadzonym Ustawą z 27 stycznia 2022 r. – czy nadal obowiązuje?

8. Przepisy przejściowe
• Wejście w życie Polskiego Ładu 2;
• Termin wypłaty wynagrodzenia a Polski Ład 2;
• Przepisy szczególne w przypadku zmian w rozliczeniach rocznych.

Metodologia szkolenia:
Wykłady, dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania uczestników.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha