zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

PRACOWNICZA KASA ZAPOMOGOWO – POŻYCZKOWA a KZP – rewolucyjne zmiany w 2021 r. - szkolenie on-line

19 październik 2021 09:00-12:00

270 zł netto

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.

WYKŁADOWCA:
Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", "Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych" – wydanie: 2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

Korzyści ze szkolenia

• Kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z funkcjonowaniem i rozliczaniem PKZP
• Omówienie aktualnych przepisów prawnych
• Poznanie nowych regulacji projektowanych zmian w zakresie ZKP
• Uzyskanie informacji na temat praktycznych aspektów funkcjonowania i rozliczania PKZP i KZP
• Przedstawienie szczegółowych uregulowań dla władz PKZP

Profil uczestnika:

• członków zarządu, rad nadzorczy PKZP
• Pracowników działów księgowości,
• Pracowników rozliczających PKZP
• członków PKZP

PROGRAM:

1. Zmiany od 2021 r.:
a) KZP a PKZP
b) Przepisy przejściowe – termin na dostosowanie się do zmienionej ustawy
c) Nadzór na PKZP – nie tylko związki zawodowe;
d) Sposób nadzoru – opis czynności;
e) Prawa i obowiązki członków;
f) Nowe obowiązki pracodawcy i PKZP;
g) Zasady przetwarzania danych;
h) Dokumenty elektroniczne jako alternatywa dla dokumentów papierowych;
i) Przepisy przejściowe.

2. Funkcjonowanie PKZP i KZP:
a) Funkcjonowanie PKZP w czasie epidemii – zgromadzenia on-line czy możliwe?
b) Dokumenty papierowe a elektroniczne – czy można wprowadzić już teraz?
c) Zadłużenia członków PKZP – coraz większy problem praktyczny;
d) Ogłoszenie upadłości konsumenckiej a wpływ na funkcjonowanie w PKZP;
e) Zasady związane z RODO;
f) Dane posiadane przez PKZP – co podlega ochronie?;
g) Procedura dotycząca RODO;
h) Dokumenty związane z ochroną danych osobowych;
i) Upoważnienia dla osób przetwarzających dane osobowe.

3. Zmiany przepisów prawnych a rozliczanie PKZP w 2021 r.:
a) Rozliczanie umów zlecenia w 2021 r. – stawka za 1 godz;
b) Odsetki za zwłokę a odsetki za opóźnienie;
c) Biała lista podatników a PKZP – czy należy się ujawniać w MF?;
d) Obowiązkowa podzielona płatność i rachunek na VAT a PKZP;
e) BDO i rejestr odpadów – czy dotyczy PKZP?

4. Aktualne problemy dotyczące funkcjonowania PKZP:
a) Sprawozdanie finansowe za 2020 r. – elementy obowiązkowe obecnie i po zmianach
b) Zdolność sądowa PKZP i dochodzenie niespłaconych pożyczek;
c) Zaliczanie do kosztów podatkowych zakładu pracy wydatków ponoszonych na funkcjonowanie PKZP;
d) Przelewy bankowe – kto ma je ponosić?;
e) Wynagrodzenie za prowadzenie spraw PKZP – czy przysługuje?
f) Zasady potrącenia z wynagrodzenia zadłużenia pracownika w stosunku do PKZP;
g) Rozliczenie pracownika po wygaśnięciu stosunku pracy i opuszczenia PKZP;
h) Zajęcia komornicze wkładów członków PKZP
i) Organy kontrolujące PKZP – kto może PKZP kontrolować?.

5. Zasady funkcjonowania PKZP:
a) podmioty tworzące PKZP – kiedy można utworzyć PKZP w zakładzie pracy;
b) podmioty uprawnione do korzystania z PKZP;
c) zasady gromadzenia wkładów w PKZP;
d) zasady udzielania pożyczek z PKZP;
e) przychody związane z funkcjonowaniem PKZP, w tym odsetki od udzielonych pożyczek;
f) koszty związane z funkcjonowaniem PKZP – zasady rozliczania;
e) likwidacja PKZP – przyczyny i obowiązki.

6. Organy PKZP i ich zadania:
a) walne zebranie członków;
b) zarząd PKZP;
c) komisja rewizyjna.

7. Obowiązki zakładu pracy w związku z funkcjonowaniem PKZP:
a) pomoc techniczna;
b) pomoc prawna;
c) pomoc finansowo – księgowa;
d) brak pomocy udzielonej PKZP a skutki dla pracodawcy.

8. Druki funkcjonujące w związku z działaniem PKZP:
a) statut PKZP;
b) deklaracja przystąpienia do PKZP;
c) wniosek o udzielenie pożyczki;
d) stan konta;
e) sprawozdania finansowo – statystyczne, w tym Polityka rachunkowości.
f) zasady zmiany Statutu PKZP;
g) rozpatrywanie wniosków o przyznanie pożyczki – problemy praktyczne;

9. Pytania uczestników.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha