zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Pracownicze Plany Kapitałowe

16 grudzień 2019 10:00-15:00

385 zł netto


Od lipca br. będziemy mieli możliwość oszczędzania na przyszłe emerytury w nowym sys-temie. Oprócz IKE w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych powstaną Pracownicze Programy Kapitałowe.
Czy będzie to to samo co OFE?
Ile będzie kosztowało?
Co dostaniemy w zamian?


Cel szkolenia:

Przygotowanie do wprowadzenia PPK w wszystkich zakładach pracy.


Adresaci szkolenia:

Osoby zarządzające zakładem pracy; pracownicy działów kadr i płac; pracownicy księgo-wości; pracodawcy; prawnicy.


Informacje o prowadzącym:

• prawnik, doradca, trener, przedsiębiorca,
• absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego,
• specjalista z zakresu prawa pracy, prawa administracyjnego, prawa dewizo-wego, prawa karnego, prawa ubezpieczeń społecznych,
• były członek zarządów organizacji związkowych w poprzednich miejscach pracy
• ukończył studia podyplomowe „Zarzadzanie zasobami ludzkimi” na Uniwersytecie Szczecińskim,
• w latach 2010 - 2017 był Inspektorem Pracy w Państwowej Inspekcji Pracy,
• doradca ponad 30 podmiotów gospodarczych, ekspert prawny Ogólnopol-skiego Konwentu Agencji Pracy,
• współpracownik Biura Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu,
• ekspert w zagadnieniu legalności zatrudnienia cudzoziemców,
• brał udział w programie Komisji Europejskiej dotyczącym delegowania pracowni-ków w ramach świadczenia usług na terytorium Unii Europejskiej,
• w latach 2015 – 2017 był również członkiem Zespołu ds. Przeciwdziałania Han-dlowi Ludźmi przy Wojewodzie Opolskim,
doświadczony trener, prowadzący różnego typu zajęcia od 1995r.;- w 2018 r. przeprowadził 118 szkoleń,
• społecznik, radny Rady Dzielnicy w rodzinnym mieście,
• trener zdobywający rewelacyjne recenzje od uczestników szkoleń.


PROGRAM SZKOLENIA

1. Wiek emerytalny i zabezpieczenie społeczne „po pracy”:
a. emerytura z ZUS,
b. IKE, PPE, OFE – różne systemy odkładania na emeryturę.
2. Pracownicze Programy Kapitałowe – geneza pomysłu.
3. Kto będzie oszczędzał?
a. pojęcie osób zatrudnionych;
b. wiek a możliwość przystąpienia czyli „odwrócona” dobrowolność.
4. Kto musi utworzyć?
a. pojęcie powierzającego pracę,
b. limity zatrudnienia a data zawarcia umowy.
5. Gdzie będziemy oszczędzać?
a. podmioty uprawnione do prowadzenia PPK,
b. lista instytucji finansowych.
6. Dwie umowy:
a. umowa o zarządzanie PPK,
b. umowa o prowadzenie PPK.
7. Wysokość i zasady naliczania składek na PPK:
a. składka podstawowa pracownika,
b. składka dodatkowa pracownika,
c. składka podstawowa pracodawcy,
d. składka dodatkowa pracodawcy,
e. wpływ składek na wynagrodzenie pracownika i koszty pracodawcy.
8. Bonusy od państwa:
a. wpłata powitalna,
b. dopłaty roczne.
9. Zasady inwestowania środków przez instytucje finansowe.
10. Wypłaty z PPK:
a. wypłaty przed 60 rokiem życia – na leczenia i na wniesienie wkładu;
b. „przelewanie” środków do innego PPK;
c. wypłaty po 60 roku życia – świadczenie podstawowe, świadczenie małżeń-skie.
11. Dziedziczenie środków.
12. System nadzoru nad PPK i przepisy karne:
a. instytucje nadzoru nad funkcjonowaniem programów;
b. „przymusowe” przystąpienie do PPK;
c. kary za brak PPK;
d. kary za namawianie do nie przystąpienia lub wystąpienia z PPK.


Opinie o szkoleniach prowadzonych przez trenera:

Wszystkie informacje przejrzyste i jasne. * Same superlatywy. Polecam innym! * Szkolenie w pełni spełniło oczekiwania. * Szkolenie spełniło oczekiwania. Zdobyta wiedza zapewni prawidłowe wy-konywanie obowiązków z zakresu zatrudniania cudzoziemców. * Dużo przykładów i na wesoło – łatwo się zapamiętuje. * Bardzo dobra znajomość tematu przez prowadzącego. Jasny, rzetelny. * Dobra treść merytoryczna, dużo przykładów. * Spełniło moje oczekiwania * Bardzo profesjonalne. * 5! * Bardzo ciekawie prowadzone szkolenie. Dziękuję. Pozdrawiam. * W pełni spełniło moje oczekiwania. * Szkolenie było na wysokim poziomie. * Kompetentne, rzeczowe szkolenie, poparte wieloma przykładami. *Bardzo interesujący sposób przedstawiania informacji. Możliwość zadawa-nia pytań dodatkowych. Wysoko oceniam przygotowanie merytoryczne prowadzącego szkolenie. * Wyczerpujące w każdym w/w aspekcie. * Wszystko przedstawione jasno i przejrzyście. Bardzo miła atmosfera i prowadzący. * Duży zasób praktycznych informacji – było super.


Forma realizacji szkolenia:

• Szkolenie realizowane jest w formie mini wykładów popartych przykładami z praktyki gospodarczej oraz kontrolnej. W trakcie zajęć również angażowani są uczestnicy do wymiany swoich doświadczeń, spostrzeżeń i wniosków. W pod-stawowych modułach prowadzone są ćwiczenia z formułowania umów.
• Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
• W ramach szkolenia są także omawiane przykłady podawane przez uczestników ze wskazaniem najlepszych praktyk w zakresie ekonomiczno-prawnym.
• W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygo-towane przez wykładowcę oraz akty prawne i wzory dokumentów źródłowych.
• Przewidywany czas trwania szkolenia to około 5 godzin dydaktycznych zajęć.

Miejsce szkolenia

Hotel Piast
ul. Piłsudskiego 98, Wrocław

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha