zaproponuj szkolenia

Pracownik na zwolnieniu lekarskim – jak prawidłowo wyliczyć krok po kroku świadczenia ZUS w razie choroby i macierzyństwa z uwzględnieniem najnowszych zmian

14 kwiecień 2023 09:00-13:00

340 zł netto

Informacje organizacyjne                                                                                                                                                                                                                                                                           - zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY: Jolanta Karakow-Jaśkiewicz
Menager, specjalista prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, wynagrodzeń i świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Absolwentka studiów o kierunkach: Nowoczesne Zarządzanie Kadrami, Zarządzanie w Sektorze Publicznym, Mediator of biznes, Coaching, Pedagogika, Pedagogika specjalna, Terapia pedagogiczna, Przyroda, Pomoc społeczna- pracownik socjalny oraz licznych kursów i szkoleń w tej tematyce. Doświadczony praktyk z wieloletnim stażem pracy w dziale kadr i płac, zajmujący się na co dzień zagadnieniami związanymi z prawem pracy i ubezpieczeń społecznych oraz wynagrodzeniami z tytułu umowy o pracę i umów cywilnoprawnych, oraz zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Trener i wykładowca szkoleń w zakresie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, wynagrodzeń i podatków. Przez blisko 5 lat przeprowadziła ok 2000 szkoleń i przeszkoliła ok 25 tysięcy osób.


CELE SZKOLENIA: obliczanie zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z uwzględnieniem zmian od 2023 roku. Szkolenie skierowane głównie na zasady obliczania zasiłków


ADRESACI:
Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się problematyką kadrowo-płacową, które posiadają już podstawową wiedzę w tym zakresie i są zainteresowane jej poszerzeniem, jaki i dla osób zaczynających pracę w dziale kadr i płac. Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie prezentacji multimedialnej uzupełnionej o przykłady i ćwiczenia, dzięki którym uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki.


ZAGADNIENIA SZKOLENIA:
1. Prawo do wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku chorobowego
   a/ okres wyczekiwania na świadczenie
   b/ dokumentowanie prawa do świadczeń oraz kontrola prawidłowości korzystania ze świadczeń
   c/ niezdolność do pracy w czasie przerwy w ubezpieczeniu
   d/ zmniejszenie liczby tytułów do ubezpieczenia w czasie niezdolności
   do pracy
   e/ wysokość i okres wypłaty świadczeń
2. Zasady nabywania prawa do:
   a/ zasiłku chorobowego,
   b/ zasiłku macierzyńskiego,
   c/ zasiłku rodzicielskiego,
   d/ świadczenia rehabilitacyjnego
3. Szczególna sytuacja pracowników, którzy ukończyli 50 rok życia
4. E-zwolnienia - na co należy zwrócić uwagę.
5. Co zrobić kiedy pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim i jednocześnie świadczy pracę.
6. Przyjmowanie okresu, z którego zostanie ustalona podstawa wymiaru zasiłków
7. Składniki przyjmowane do podstawy wymiaru
   a / wypłacane za okres nie dłuższy niż miesiąc
   b / wypłacane za okres dłuższy niż miesiąc
   c / wypłacane za roczny okres
8. Uzupełnianie podstawy do zasiłku w zależności od rodzaju wypłacanych składników
9. Uzupełnianie składników przyjmowanych do podstawy wymiaru zasiłku
10. Wyrównywanie wypłaconego zasiłku
12. Wpływ zmiany wysokości wynagrodzenia oraz wymiaru czasu pracy na podstawę obliczanego zasiłku
13. Kiedy ponownie przelicza się podstawę wynagrodzenia/zasiłku chorobowego
14. Wynagrodzenie chorobowe na przełomie roku a limit 14/33 dni
15. Zasiłek chorobowy na przełomie roku a limit 182 dni
16. Zasiłek opiekuńczy na przełomie roku a limit 14/60 dni
17. Zasiłek opiekuńczy na dziecko przed ukończeniem przez nie 8 tygodnia życia a pobyt matki dziecka w szpitalu 56 dni
18. Zasady postępowania przy wypłacie zasiłków
19. Obliczanie wynagrodzenia chorobowego krok po kroku
20. Obliczanie zasiłku chorobowego Krok po kroku
21. Obliczanie zasiłku macierzyńskiego dla PIT O
22. Obliczanie wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku chorobowego występującego w jednym miesiącu
23. Obliczanie zasiłku chorobowego oraz zasiłku macierzyńskiego występującego w jednym miesiącu
24. Obliczanie zasiłku macierzyńskiego oraz zasiłku rodzicielskiego występującego w jednym miesiącu
23. Obliczanie zasiłku ojcowskiego
24. Obliczanie zasiłku z ubezpieczenia wypadkowego
25. Obliczanie zasiłku rehabilitacyjnego.
26. Zasady przeprowadzania potrąceń oraz egzekucji komorniczych z przysługującego ubezpieczonemu zasiłku chorobowego.
27. Liczne przykłady z wyliczeniami wynagrodzeń/ zasiłków chorobowy
28. Zgodnie z niniejszą dyrektywą wszystkie państwa członkowie Unii Europejskiej do 2 sierpnia 2022 r. muszą wdrożyć następujące zmiany:
   a) urlop ojcowski
    • wymiar urlopu ojcowskiego
    • wiek dziecka a uprawnienia do urlopu ojcowskiego
    • wynagrodzenie za czas urlopu ojcowskiego
  b) urlop rodzicielski
    • nowe limity urlopu rodzicielskiego
    • zasady wykorzystywania urlopu rodzicielskiego'
    • Przepisy przejściowe a urodzenie się dziecka
    • Nowe zasady naliczania zasiłku macierzyńskiego oraz rodzicielskiego (100 %, 70% a może 81,5%)
  c) urlop opiekuńczy
    • Co to jest urlop opiekuńczy?
    • Na kogo przysługuje urlop opiekuńczy?
    • Wymiar urlopu opiekuńczego- ile dni?
    • Z jakiej postaci pracownik będzie składał wniosek o ten urlop?
    • Niezbędne informacje podane we wniosku?
    • Z jakim wyprzedzeniem pracownik będzie musiał złożyć wniosek?
    • Czy pracodawca będzie mógł odmówić urlopu opiekuńczego?
    • Wynagrodzenie za urlop opiekuńczy
  d) Zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej
    • jakich sytuacjach będzie można skorzystać z tego zwolnienia?
    • Czy konieczny będzie wniosek pracownika?
    • Jaka będzie postać wniosku?
    • Jak będzie się dokumentowało korzystanie z tego zwolnienia?
    • Czy pracodawca będzie musiał udzielić zwolnienia z pracy z powodu działania siły wyższej
    • Czy zwolnienie z powodu działania siły wyższej będzie płatne?

 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha