zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Prawo Pracy – najczęstsze problemy przy zatrudnianiu pracowników

08 październik 2019 10:00-15:00

395 zł netto

 

Prawo pracy w ostatnich latach jest najczęściej zmienianą gałęzią prawa. W każdym roku mamy wprowadzone nowe przepisy.
Jest też jedna z bardziej skomplikowanych dziedzin prawa. Ja się poruszać w gąszczu przepisów? Jak nie dać się „złapać” na podstawowych błędach?


Cel szkolenia:

Przygotowanie słuchaczy do aktywnego poruszania się po meandrach prawa pracy. Umożliwienia unikania podstawowych błędów w zatrudnianiu.


Adresaci szkolenia:

Osoby zarządzające zakładem pracy; pracownicy działów kadr i płac; pracownicy księgo-wości; pracodawcy; menadżerzy działów HR.


Informacje o prowadzącym:

• prawnik, doradca, trener, przedsiębiorca,
• absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego,
• specjalista z zakresu prawa pracy, prawa administracyjnego, prawa dewizo-wego, prawa karnego, prawa ubezpieczeń społecznych,
• były członek zarządów organizacji związkowych w poprzednich miejscach pracy
• ukończył studia podyplomowe „Zarzadzanie zasobami ludzkimi” na Uniwersytecie Szczecińskim,
• w latach 2010 - 2017 był Inspektorem Pracy w Państwowej Inspekcji Pracy,
• doradca ponad 30 podmiotów gospodarczych, ekspert prawny Ogólnopol-skiego Konwentu Agencji Pracy,
• współpracownik Biura Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu,
ekspert w zagadnieniu legalności zatrudnienia cudzoziemców,
• brał udział w programie Komisji Europejskiej dotyczącym delegowania pracowni-ków w ramach świadczenia usług na terytorium Unii Europejskiej,
• w latach 2015 – 2017 był również członkiem Zespołu ds. Przeciwdziałania Han-dlowi Ludźmi przy Wojewodzie Opolskim,
doświadczony trener, prowadzący różnego typu zajęcia od 1995r. - w 2018 r. przeprowadził 118 szkoleń,
• społecznik, radny Rady Dzielnicy w rodzinnym mieście,
• trener zdobywający rewelacyjne recenzje od uczestników szkoleń.


PROGRAM SZKOLENIA

1) Prawo pracy w Polsce:
a) Kodeks Pracy, ale nie tylko;
b) inne źródła prawa pracy;
c) regulaminy i obwieszczenia.

2) Zawieranie stosunku pracy:
a) negocjacyjny charakter stosunku pracy;
b) jak dobrze napisać umowę o pracę;
c) rodzaje umów o pracę;
d) co jeszcze oprócz umowy?

3) Inne obowiązki związane z nawiązaniem stosunku pracy:
a) wstępne badania profilaktyczne ;
b) szkolenie BHP;
c) wyposażenie w odzież roboczą.

4) Czas pracy:
a) co to jest czas pracy;
b) rodzaje systemów i rozkładów czasu pracy;
c) rozliczenie czasu pracy – najczęściej spotykane błędy.

5) Wynagrodzenie za pracę:
a) co jest a co nie jest wynagrodzeniem;
b) wypłata na konto – obowiązek czy jednak nie;
c) inne świadczenia ze stosunku pracy.

6) Urlopy wypoczynkowe – prawda i mity:
a) wymiar urlopu;
b) urlop w godziny czy w dni;
c) odmowa udzielenia urlopu;
d) urlop niepełnoetatowca.

7) Odpowiedzialność pracownicza:
a) odpowiedzialność za szkody;
b) kary porządkowe.

8) Rozwiązanie stosunku pracy:
a) sposoby „pożegnania się” z pracownikiem;
b) dlaczego nie powinniśmy się bać wypowiedzenia;
c) świadectwo pracy – jak prawidłowo wydać.

9) Umowa o pracę a umowa zlecenia:
a) kiedy mamy do czynienia ze stosunkiem pracy;
b) jak dobrze ukształtować zlecenie;
c) badania profilaktyczne i szkolenie BHP na zleceniu;
d) czas pracy a zlecenie.


Opinie o szkoleniach prowadzonych przez trenera:

szystkie informacje przejrzyste i jasne. * Same superlatywy. Polecam innym! * Szkolenie w pełni spełniło oczekiwania. * Szkolenie spełniło oczekiwania. Zdobyta wiedza zapewni prawidłowe wy-konywanie obowiązków z zakresu zatrudniania cudzoziemców. * Dużo przykładów i na wesoło – łatwo się zapamiętuje. * Bardzo dobra znajomość tematu przez prowadzącego. Jasny, rzetelny. * Dobra treść merytoryczna, dużo przykładów. * Spełniło moje oczekiwania * Bardzo profesjo-nalne. * 5! * Bardzo ciekawie prowadzone szkolenie. Dziękuję. Pozdrawiam. * W pełni spełniło mo-je oczekiwania. * Szkolenie było na wysokim poziomie. * Kompetentne, rzeczowe szkolenie, po-parte wieloma przykładami. *Bardzo interesujący sposób przedstawiania informacji. Możliwość zadawania pytań dodatkowych. Wysoko oceniam przygotowanie merytoryczne prowadzącego szkolenie. * Wyczerpujące w każdym w/w aspekcie. * Wszystko przedstawione jasno i przejrzy-ście. Bardzo miła atmosfera i prowadzący. * Duży zasób praktycznych informacji – było super.


Forma realizacji szkolenia:

• Szkolenie realizowane jest w formie mini wykładów popartych przykładami z praktyki gospodarczej oraz kontrolnej. W trakcie zajęć również angażowani są uczestnicy do wymiany swoich doświadczeń, spostrzeżeń i wniosków. W pod-stawowych modułach prowadzone są ćwiczenia z formułowania umów.
• Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
• W ramach szkolenia są także omawiane przykłady podawane przez uczestników ze wskazaniem najlepszych praktyk w zakresie ekonomiczno-prawnym.
• W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygo-towane przez wykładowcę oraz akty prawne i wzory dokumentów źródłowych.
• Przewidywany czas trwania szkolenia to około 5 godzin dydaktycznych zajęć.

Miejsce szkolenia

Grein Hotel
Al. T. Rejtana 1, Rzeszów

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha