zaproponuj szkolenia

Online: Awans zawodowy nauczyciela a koronawirus

03 czerwiec 2022 09:00-13:00

260 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


Ogłoszenie pandemii wzbudziło wiele wątpliwości w zakresie awansu zawodowego. Podczas szkolenie odpowiemy min. na pytania:
-    Czy zmiana sposobu prowadzenia zajęć zobowiązuje nauczycieli do modyfikacji planów rozwoju zawodowego?
-    Czy na termin zakończenia stażu ma wpływ okres pracy zdalnej, gotowość do pracy, korzystanie z zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem?
-    Zmiany w planie rozwoju zawodowego – zobowiązanie dyrektora czy inicjatywa nauczyciela?
-    Jak realizować zaplanowane zadania stażowe?
-    Jak prowadzić i obserwować zajęcia on-line?
-    Jak przygotować się do egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej on-line.
-    Zaproponowane zostaną przykłady dokumentów, np. pismo dyrektora zobowiązujące nauczyciela do wprowadzenia zamian w planie rozwoju zawodowego.


PROWADZĄCY:
-    Od 2008 dyrektor wydziału oświaty, kultury i sportu starostwa powiatowego, później kierownik referatu oświaty, kultury, sportu i zdrowia, a obecnie dyrektor centrum usług wspólnych. Edukatorka, koordynatorka wielu projektów edukacyjnych. Autorka publikacji, dotyczących edukacji i zarządzania w oświacie. Współpracuje z wieloma instytucjami w zakresie prowadzenia szkoleń i kursów o tematyce oświatowej. Prowadzi zajęcia z zakresu zarządzania w oświacie na studiach podyplomowych na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu, na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz w Collegium da Vinci w Poznaniu. Certyfikowany konsultant Programu MindSonar.
-    absolwentka UAM w Poznaniu - filologia polska. Nauczycielka języka polskiego, doradca metodyczny a później konsultant ds. doradztwa kadry kierowniczej i egzaminów zewnętrznych Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu oraz współpracownik Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu.


ADRESACI SZKOLENIA:
Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, odpowiedzialni za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.


CEL SZKOLENIA:

Zapoznanie uczestników szkolenia ze zmianami w awansie zawodowym w związku z pandemią, przygotowanie dokumentacji awansowej, przygotowanie do rozmowy z komisją egzaminacyjną i kwalifikacyjną, zapoznanie się z najczęściej popełnianymi błędami, poznanie orzecznictwa sądowego, dotyczącego stopnia awansu zawodowego.
Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnik uniknie błędów w wykonywaniu swoich zadań w procesie awansu


PROGRAM:
1. Podstawy prawne dotyczące awansu zawodowego
2. Podstawy w zakresie prawa oświatowego - wiedza niezbędna do uzyskania kolejnego stopnia awansu nauczyciela.
3. Regulacje prawne związane z wprowadzeniem ograniczenia funkcjonowania szkół w okresie zwalczania COVID 19 oraz sposoby działań rady i ich wykorzystanie do realizacji zadań stażowych
3. Nowe obowiązki wobec nauczycieli odbywających staż na kolejne stopnie awansu zawodowego.
4. Rola i zadania opiekuna stażu - przykładowe działania spełniające wymagania, w tym formy realizacji zadań w trybie obiegowym i w trybie on-line.
5. Realizacja planu rozwoju zawodowego od 1 września 2019 r.
6. Zasady właściwego udokumentowania spełnienia wymagań na poszczególne stopnie awansu zawodowego – zmiana dokumentów załączanych do wniosku:
- przykładowe działania spełniające wymagania, w tym formy realizacji zadań w trybie obiegowym i w trybie on-line
7. Dobre sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
8. Przygotowanie się do prezentacji własnego dorobku zawodowego oraz do egzaminu i rozmowy.
9. Jak uniknąć błędów w sprawozdaniu i podczas egzaminu oraz rozmowy?
10. Rola i zadania dyrektora w procesie awansu zawodowego nauczyciela - przykładowe działania spełniające wymagania, w tym formy realizacji zadań w trybie obiegowym i w trybie on-line:
-    obserwacja zajęć online w procedurach awansu zawodowego,
-    organizacja zajęć i procesów uczenia się za zajęciach on-line,
-    przykładowe obszary do obserwacji w czasie zajęć on-line,
-    przykładowy arkusz obserwacji zajęć on-line.
11. Omówienie istotnych kwestii związanych z aktualną sytuacją w oświacie, min.:
-    zmiany planu rozwoju zawodowego w związku z koronawirusem,
-    zatrudnienie nauczyciela bez stopnia awansu zawodowego w trakcie roku szkolnego -co ze stażem,
-    podwyżka a termin uzyskania stopnia awansu zawodowego,
-    akt nadania stopnia awansu nauczyciela kontraktowego z uzasadnieniem,
-    decyzja w sprawie odmowy nadania stopnia awansu.
12. Orzecznictwo sądowe w sprawie najczęściej popełnianych błędów, dotyczących procedury awansu zawodowego nauczycieli, min.: decyzje administracyjne w procesie awansu, znaczący dorobek zawodowy – interpretacja zapisu, awans zawodowy po ustaniu zatrudnienia, błędy we wprowadzaniu danych dot. awansu do SIO.
13. Przykłady dokumentów potrzebnych w procedurze awansu zawodowego nauczyciela/dyrektora.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha