zaproponuj szkolenia

Online: Płace od podstaw z uwzględnieniem najnowszych zmian - szkolenie dwudniowe

od 22 listopad 2021 09:00
do 23 listopad 2021 13:00

540 zł netto

- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
Menager, doświadczony praktyk z wieloletnim stażem pracy w dziale kadr i płac, ZFŚS, zajmujący się na co dzień zagadnieniami związanymi z prawem pracy i ubezpieczeń społecznych oraz wynagrodzeniami z tytułu umowy o pracę i umów cywilnoprawnych, oraz zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Nauczyciel w szkołach policealnych na kierunku rachunkowość – wynagrodzenia i podatki, trener i wykładowca szkoleń w zakresie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, wynagrodzeń i podatków. Absolwentka studiów pedagogicznych, ekonomicznych, pomocy społecznej oraz studiów podyplomowych o kierunkach: Nowoczesne Zarządzanie Kadrami, Zarządzanie w Sektorze Publicznym, Mediator of biznes, Coaching biznesowy i trenerski oraz licznych kursów i szkoleń w tej tematyce.


CEL SZKOLENIA:
Poznanie zasad teoretycznych oraz praktycznych prawidłowego naliczania list płac, obliczania zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, wyliczanie wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych jak i prawidłowego potrącania z wynagrodzeń.


ADRESACI SZKOLENIA:
Szkolenie przeznaczone jest dla osób początkujących w zajmowaniu się problematyką płacową, jak i dla osób, które posiadają już podstawową wiedzę w tym zakresie i są zainteresowane jej poszerzeniem.


PROGRAM SZKOLENIA:
Wynagrodzenia za pracę i zasady jego ustalania
a. Istota wynagrodzenia za pracę i jego elementy składowe
b. Ochrona wynagrodzenia za pracę
c. Skala podatkowa
b) Składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP
c) Ograniczenie składek ZUS
d) Koszty uzyskania przychodów
e) Wynagrodzenie minimalne- co to jest
f) Ustalanie wyrównania do minimalnego wynagrodzenia – jakie są tego zasady
g) Terminy wypłaty wynagrodzeń a regulamin wynagradzania- na co należy zwrócić uwagę
h) Ustalanie przychodu pracownika – co to jest przychód pracowni.

Teoria i praktyka czyli jak wyliczać wynagrodzenia – ćwiczenia praktyczne
a) Zasady wyliczania wynagrodzenia brutto-netto; ćwiczenia praktyczne
- Ustalenie kwoty brutto
- wyliczenie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne
- wyliczenie wysokości składek na ubezpieczenia zdrowotne
- ustalenie zaliczki na podatek dochodowy
a) Wyliczanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca (urlop bezpłatny, zatrudnienie/zwolnienie w trakcie miesiąca itp.)
b) Wyliczenie wynagrodzenia przy różnych rodzajach absencji w jednym miesiącu
c) Wyliczenie wynagrodzenia - Zmiana etatu w trakcie miesiąca
d) Wyliczenie wynagrodzenia - Zmiana wynagrodzenia w trakcie miesiąca
e) Wynagrodzenie za nadgodziny – zasady wyliczania
f) Dodatek za pracę w godzinach nocnych- zasady wyliczania
g) Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
h) Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy
i) Zastosowanie zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy
j) Wynagrodzenie za czas nieobecności usprawiedliwionej (urlop okolicznościowy, dni 188 kp., itp.)
k) Naliczenia świadczenia; zwolnienie ze świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę.
l) Zasady ustalania podstawy do opodatkowania z uwzględnieniem zmian dla pracowników do 26 roku życia.

Wynagrodzenie chorobowe oraz świadczenia z ubezpieczenia chorobowego w razie choroby i macierzyństwa.

Pracownik na zwolnieniu lekarskim – zasiłki w praktyce
1. Prawo do wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku chorobowego
a. okres wyczekiwania na świadczenie
b. dokumentowanie prawa do świadczeń oraz kontrola prawidłowości korzystania ze świadczeń
c. niezdolność do pracy w czasie przerwy w ubezpieczeniu
d. zmniejszenie liczby tytułów do ubezpieczenia w czasie niezdolności
do pracy
e. wysokość i okres wypłaty świadczeń
2.Zasady nabywania prawa do: zasiłku chorobowego, opiekuńczego, macierzyńskiego, rodzicielskiego, świadczenia rehabilitacyjnego, wyrównawczego.
3. Szczególna sytuacja pracowników, którzy ukończyli 50 rok życia
4. E-zwolnienia
5. Co zrobić, kiedy pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim i jednocześnie świadczy pracę.
6.Przyjmowanie okresu, z którego zostanie ustalona podstawa wymiaru zasiłków
7.Składniki przyjmowane do podstawy wymiaru
a. wypłacane za okres nie dłuższy niż miesiąc
b. wypłacane za okres dłuższy niż miesiąc
c. wypłacane za roczny okres
8. Uzupełnianie podstawy do zasiłku w zależności od rodzaju wypłacanych składników
9. Uzupełnianie składników przyjmowanych do podstawy wymiaru zasiłku
10. Wyrównywanie wypłaconego zasiłku
11. Zwolnienie lekarskie dostarczone po wypłacie wynagrodzenia a korekta wynagrodzenia
12. Wpływ zmiany wysokości wynagrodzenia oraz wymiaru czasu pracy na podstawę obliczanego zasiłku
13.Kiedy ponownie przelicza się podstawę wynagrodzenia/zasiłku chorobowego
14. Wyrównanie zasiłków ZUS po zmianie etatu w związku z COVID 19.
15. COVID 19 – a uprawnienia do wynagrodzenia /zasiłku chorobowego
16. COVID 19 – a uprawnienia rodzicielskie, obliczanie zasiłku Covid 19 na dziecko do lat 8 w przypadku zwolnienia lekarskiego opiewającego tylko dni robocze.
17. Kwarantanna a wynagrodzenie chorobowe/ zasiłek chorobowy
18. Kwarantanna a praca zdalna – jakie wynagrodzenie naliczyć pracownikowi.
19. Nowe zasady pozyskiwania informacji o objęciu kwarantanną/izolacją
20. Wynagrodzenie chorobowe na przełomie roku a limit 14/33 dni
21. Zasiłek chorobowy na przełomie roku a limit 182 dni
22. Zasiłek opiekuńczy na przełomie roku a limit 14/60 dni
23. Zasiłek opiekuńczy na dziecko przed ukończeniem przez nie 8 tygodnia życia a pobyt matki dziecka w szpitalu 56 dni
24. Zasady postępowania przy wypłacie zasiłków
25. Obliczanie wynagrodzenia chorobowego krok po kroku
26. Obliczanie zasiłku chorobowego Krok po kroku
27. Zasady przeprowadzania potrąceń oraz egzekucji z przysługującego ubezpieczonemu zasiłku chorobowego.
28. Liczne przykłady z wyliczeniami wynagrodzeń/ zasiłków chorobowych.

Potrącenie pracownicze oraz komornicze zasady dokonywania potrąceń - ćwiczenia praktyczne
a) Kwoty wolne od potrąceń- JAK JĄ ZACHOWAĆ
b) Potrącenia za zgodą pracownika
c) Potrącenia bez zgody pracownika
d) Potrącenia alimentacyjne – jak kwota wolna od potrąceń?
e) Potrącenia nie alimentacyjne - jak kwota wolna od potrąceń?
f) Co to jest kwota wolna od potrąceń?
g) Potrącenia z umów zlecenia
h) Potrącenia ZFŚŚ
i) Potrącenia z zasiłków ZUS
j) Zbieg tytułów
k) Potrącenia na wniosek sądu karnego
l) Potrącenia administracyjne.
m) Potracenia w jednym miesiącu zajęcia alimentacyjnego z zasiłku ZUS oraz wynagrodzenia za pracę
n) Potrącenia w jednym miesiącu zajęcia niealimentacyjnego z zasiłku ZUS oraz wynagrodzenia za prace.
o) Potrącenia w jednym miesiącu zajęcia alimentacyjnego niealimentacyjnego z zasiłku ZUS oraz wynagrodzenia za prace.
p) Kilka wypłat wynagrodzenia w jednym miesiącu a zajęcia komornicze.


 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha