zaproponuj szkolenia

Online: Prawidłowe ustalenie kwoty dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego na rok 2021

14 styczeń 2021 10:00-13:00

250 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


Zapraszam Państwa na szkolenie, którego celem jest zaplanowanie procesu dotowania placówek wychowania przedszkolnego w nowym roku budżetowym. Wyjaśnię, dlaczego w styczniu należy ustalić podstawowe kwoty dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego. Dokładnie omówię tryb ich ustalania i najczęściej popełniane błędy. Decyzje podjęte w styczniu są podstawą prawidłowo przebiegu procesu dotowania w danym roku budżetowym a także rozliczania kosztów wychowania przedszkolnego pomiędzy gminami.


PROWADZĄCY:
-    praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej) - 34 letni staż pracy na wszystkich szczeblach administracji oświatowej,
-    autorka wielu publikacji i projektów szkoleniowych z zakresu implikacji nowego prawa oświatowego i budowania kultury skutecznego zarządzania oświatą,
-    odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.


CELE SZKOLENIA:
Przygotowanie uczestników szkolenia do:
1) prawidłowego stosowania algorytmu podstawowej kwoty dotacji;
2) prawidłowego ustalenia kwot dotacji dla dotowanych placówek wychowania przedszkolnego;
3) profesjonalnego przygotowania procesu dotowania w roku 2021r.


ADRESACI:
Pracownicy JST prowadzący zadania oświatowe z zakresu dotowania wychowania przedszkolnego w jednostkach prowadzonych przez podmioty inne niż JST, dotowane placówki wychowania przedszkolnego, wszyscy zainteresowani.


PROGRAM:
Plan zajęć - 2 sesje po 1,5 godziny.
1.    Roczny cykl procesu dotowania placówek wychowania przedszkolnego – zadania gminy do wykonania w styczniu.
2.    Tryb ustalania podstawowej kwoty dotacji:
1)    ustalenie wydatków bieżących na podstawie budżetu JST na rok 2021;
2)    przykłady zawyżania i zaniżania podstawowej kwoty dotacji przez JST;
3)    prawidłowe ustalenie kosztów CUW i kosztów wspólnych w przypadku oddziałów przedszkolnych - wzory formalnego przyjęcia zasady;
4)    prawidłowe ustalenie statystycznej liczby uczniów na nowy rok budżetowy;
5)    prawidłowe ustalenie wydatków do pomniejszenia - omówienie błędów zawyżania i zaniżania dotacji.
3.    Tryb formalnego przyjęcia podstawowych kwot dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego na rok 2021 i jej publikacji - wzór zarządzenia.
4.    Tryb formalnego ustalenia rocznych kwot dotacji na ucznia w roku 2021 i części dotacji przekazywanej na ucznia od stycznia br.
5.    Zasady przekazywania miesięcznych części dotacji - przypadki sporów pomiędzy dotowanym a dotującym.
6.    Bieżąca kontrola danych w SIO w procesie przekazywania dotacji – tryb wzywania dotowanego do aktualizacji danych - wzory pism w sprawie.
7.    Odpowiedzialność JST za czynności podejmowane w związku z ustaleniem kwot należnej dotacji i jej przekazaniem.
8.    Tryb rozpatrywania roszczeń finansowych wynikających z procesu dotowania właściwe dla organu dotowanego i organu dotującego.

Metoda i forma prowadzenia zajęć:
Metoda asymilacji wiedzy i jej zastosowania w praktyce.
Seminarium z elementami wykładu, w tym omówienie wzorów pism do zastosowania.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha