zaproponuj szkolenia

Online: Wydawanie praw jazdy i inne czynności związane z nadzorem nad kierującymi

22 luty 2022 09:00-13:00

260 zł netto

- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
Wieloletni trener i szkoleniowiec pracowników organu samorządu terytorialnego oraz służb kontrolnych – Policji i ITD, kierownik organu administracji rządowej zajmującego się kontrolą przedsiębiorców. Ekspert z długoletnim doświadczeniem, specjalizujący się w prawie transportowym oraz przepisach ustawy o kierujących pojazdami oraz Kodeksu drogowego a także w przepisach i zasadach stosowania kodeksu postępowania administracyjnego przez pracowników jednostek samorządu terytorialnego.


KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:
Zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych dla prawidłowego prowadzenia spraw w zakresie wydawania, cofania i zatrzymywania praw jazdy w związku z nadchodzącymi zmianami ustawy o kierujących pojazdami.


ADRESACI:
Pracownicy starostw powiatowych, odpowiedzialni za wydawanie praw jazdy oraz nadzór nad kierowcami.


PROGRAM:
- Okres próbny
- Postępowanie w przedmiocie cofnięcia uprawnień do kierowania – podstawy prawne, skutki cofnięcia uprawnień, obliczanie terminów.
- Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii, jeżeli kierowała pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu – podstawy prawne, zasady postępowania.
- Procedura zatrzymywania i zwracania prawa jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym oraz za przewóz zbyt dużej ilości pasażerów, omówienie wątpliwości i orzeczeń. Postępowanie Policji i ITD.
- Przesłanki przedłużenia okresu zatrzymania prawa jazdy, obliczanie terminów.
- Problematyczne sytuacje
Poza tym:
- Podstawy prawne odmowy wydania prawa jazdy
- Decyzja o skierowaniu na badania lekarskie i psychologiczne – postępowanie administracyjne z urzędu oraz na wniosek - terminy
- Decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy za uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego –podstawy prawne i procedura. Uchylanie decyzji, kwestia ustalania adresu do doręczeń.
- Postępowanie na wniosek prokuratora, stosowanie wyroków (w tym sądów innych państw)
- Wymiana zagranicznego prawa jazdy – niejasności i wątpliwości interpretacyjne

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha