zaproponuj szkolenia

Online: Likwidacja, przekształcenie i inne zmiany w sieci szkół i przedszkoli

28 październik 2021 09:00-12:00

250 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


Szanowni Państwo,
Jesień jest właściwym czasem na podjęcie decyzji o zmianach w sieci szkół i przedszkoli. Proces ten wymaga wielu czynności administracyjnych, uzgodnień z innymi podmiotami i trwa około 3 miesięcy. Terminy podejmowania określonych czynności wyznacza ustawa oraz proces rekrutacji. Zapraszam na szkolenie, które poprowadzę jako repetytorium o organizacji lokalnych systemów oświaty i jego zmianach.

PROWADZĄCA:
-    praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej) - 34 letni staż pracy na wszystkich szczeblach administracji oświatowej,
-    autorka wielu publikacji i projektów szkoleniowych z zakresu implikacji nowego prawa oświatowego i budowania kultury skutecznego zarządzania oświatą,
-    odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.


CELE SZKOLENIA:
Przygotowanie uczestników szkolenia do:
1)    prawidłowego zaplanowania procesu likwidacji/przekształcenia i zmian organizacyjnych szkoły/przedszkola.
2)    poprawnego przygotowania dokumentacji związanej ze zmianami w sieci szkół i przedszkoli.


ADRESACI:
Pracownicy samorządowi prowadzący zadania z zakresu oświaty.


PROGRAM:
2 sesje po 1,5 godziny.
1.    Uchwały o sieci szkół i przedszkoli informacją o organizacji lokalnego systemu oświaty.
2.    Definicja likwidacji, przekształcenia i zmian organizacyjnych szkoły/przedszkola.
3.    Tryb i termin likwidacji szkoły/przedszkola – wzory uchwał z uzasadnieniem.
4.    Tryb i termin przekształcenia szkoły/przedszkola – wzory uchwał z uzasadnieniem.
5.    Rola KO w opiniowaniu zmian w sieci szkół i przedszkoli - wzory korespondencji z KO.
6.    Połączenie jednostek oświatowych w zespół/rozwiązanie zespołu/włączenie do zespołu/wyłączenie z zespołu – termin i tryb działania - wzory uchwał.
7.    Zmiany danych w aktach założycielskich, jako skutek likwidacji, przekształcenia
i innych zmian organizacyjnych – wzory aktów założycielskich.
8.    Zmiany w sieci szkół/przedszkoli, jako skutek likwidacji/przekształcenia lub zmian organizacyjnych – wzory uchwał o sieci.


Metoda i forma prowadzenia zajęć:
Seminarium z elementami wykładu.
Kazuistyka problemów rozstrzyganych przez nadzór i sądy.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha