zaproponuj szkolenia

Online: Lista płac 2020/2021 a COVID 19 ; PPK – zasiłki ZUS, wynagrodzenie postojowe , potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków

06 lipiec 2021 09:00-13:00

259 zł netto

- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
Menager, doświadczony praktyk z wieloletnim stażem pracy w dziale kadr i płac, ZFŚS, zajmujący się na co dzień zagadnieniami związanymi z prawem pracy i ubezpieczeń społecznych oraz wynagrodzeniami z tytułu umowy o pracę i umów cywilnoprawnych, oraz zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Nauczyciel w szkołach policealnych na kierunku rachunkowość – wynagrodzenia i podatki, trener i wykładowca szkoleń w zakresie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, wynagrodzeń i podatków. Absolwentka studiów pedagogicznych, ekonomicznych, pomocy społecznej oraz studiów podyplomowych o kierunkach: Nowoczesne Zarządzanie Kadrami, Zarządzanie w Sektorze Publicznym, Mediator of biznes, Coaching biznesowy i trenerski oraz licznych kursów i szkoleń w tej tematyce.


CEL SZKOLENIA:
Poprawne naliczanie listy płac a tym samym uniknięcie korekt ZUS, US.


ADRESACI SZKOLENIA:
Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się problematyką kadrowo-płacową, które posiadają już podstawową wiedzę w tym zakresie i są zainteresowane jej poszerzeniem, jaki i dla osób zaczynających pracę w dziale kadr i płac.


METODYKA SZKOLENIA:
Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie prezentacji multimedialnej uzupełnionej o przykłady i ćwiczenia, dzięki którym uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki.


PROGRAM:

-        Przeanalizowanie poszczególnych absencji w pracy pracownika, a wpływ na poprawne naliczenie wynagrodzeń.

-        Lista płac

-        Zasady poprawnego naliczania listy płac od brutto do netto

-        Regulamin wynagradzania a list płac

-        Składniki listy płac a poprawność naliczania

-        Minimalne wynagrodzenie a pułapki w naliczaniu wynagrodzeń.

-        Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe zasady wyliczania a najczęściej popełniane błędy

-        Dodatek za pracę w godzinach nocnych - zasady wyliczania a najczęściej popełniane błędy.

-        Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy – zasady naliczania – a najczęściej popełniane błędy

-        Ustalanie stałych i zmiennych składników w podstawie wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu,

-        Ustalenie wynagrodzenia w przypadku nieprzepracowania pełnego miesiąca np.;

rozpoczęcia i zakończenia pracy w trakcie miesiąca a zmiana wynagrodzenie lub wymiaru etatu w trakcie miesiąca .

-        Wynagrodzenie postojowe a koronawirus,

-        Zasady ustalania podstawy do opodatkowania z uwzględnieniem zmian od sierpnia 2019 roku dla pracowników do 26 roku życia.

-        Składka na ubezpieczenie zdrowotne – zasady naliczania z uwzględnieniem zmian od sierpnia 2019 roku dla pracowników do 26 roku życia.

-        Składka na Pracowniczy Plan Kapitałowy zasady naliczania – nowość od 2019 roku:
- Obowiązkowa i dobrowolna składka po stronie pracownika.
- Obowiązkowa i dobrowolna składka po stronie pracodawcy.

 Świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa,

Elektroniczne zwolnienia papierowa- uwaga na błędy

-        Papierowe zwolnienia lekarskie – co pracodawca zrobić powinien

-        Wynagrodzenie/zasiłek chorobowy

-        Prawo do wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku chorobowego
a/ okres wyczekiwania na świadczenie
b/ dokumentowanie prawa do świadczeń oraz kontrola prawidłowości korzystania ze świadczeń
c/ wysokość i okres wypłaty świadczeń

-        Szczególna sytuacja pracowników, którzy ukończyli 50 rok życia

-         Co zrobić kiedy pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim i jednocześnie świadczy pracę.

-        Przyjmowanie okresu, z którego zostanie ustalona podstawa wymiaru zasiłków

-        Składniki przyjmowane do podstawy wymiaru
a / wypłacane za okres nie dłuższy niż miesiąc
b / wypłacane za okres dłuższy niż miesiąc
c / wypłacane za roczny okres

-        Uzupełnianie podstawy do zasiłku w zależności od rodzaju wypłacanych składników

-        Wyrównywanie wypłaconego zasiłku

-        Zwolnienie lekarskie dostarczone po wypłacie wynagrodzenia a korekta wynagrodzenia

-        Wpływ zmiany wysokości wynagrodzenia oraz wymiaru czasu pracy na podstawę obliczanego zasiłku

-        Kiedy ponownie przelicza się podstawę wynagrodzenia/zasiłku chorobowego

-        Ustalanie wysokości świadczenia w przypadku zmiany wymiaru etatu.
Ustalanie wysokości świadczenia w przypadku zmiany zasad wynagradzania.
Ustalanie wysokości świadczenia w przypadku wykonywania zlecenia lub dzieła na rzecz własnego pracodawcy.

-        Uwzględnianie premii, dodatków i innych składników wynagrodzenia w podstawie świadczeń.

-        Wynagrodzenie chorobowe na przełomie roku a limit 14/33 dni

-        Zasiłek chorobowy na przełomie roku a limit 182 dni                                     

-        Zasiłek opiekuńczy na przełomie roku a limit 14/60 dni

-        Zasiłek opiekuńczy na dziecko przed ukończeniem przez nie 8 tygodnia życia a pobyt matki dziecka w szpitalu 56 dni

-        Zasiłek opiekuńczy na dziecko niepełnosprawne 8/14 lat do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

-        Zasady postępowania przy wypłacie zasiłków

-        Obliczanie wynagrodzenia chorobowego krok po kroku

-        Obliczanie zasiłku chorobowego Krok po kroku

-        Obliczanie wyrównania zasiłku macierzyńskiego

-        Zasady przeprowadzania potrąceń oraz egzekucji z przysługującego ubezpieczonemu zasiłku chorobowego.

-        przykłady z wyliczeniami wynagrodzeń/ zasiłków chorobowych.

-        Wyrównanie zasiłków ZUS po zmianie etatu w związku z COVID 19.

-        COVID 19 – a uprawnienia do wynagrodzenia /zasiłku chorobowego

-        COVID 19 – a uprawnienia rodzicielskie

 Potrącenie pracownicze oraz komornicze zasady dokonywania potrąceń

-        Kwoty wolne od potrąceń

-        Potrącenia za zgodą pracownika

-        Potrącenia bez zgody pracownika

-        Potrącenia alimentacyjne

-        Potrącenia nie alimentacyjne

-        Potrącenia z umów zlecenia

-        Potrącenia ZFŚŚ

-        Potrącenia z zasiłków ZUS, zbieg tytułów

-        Potrącenia na wniosek sądu karnego

-        Potrącenia administracyjne.

-        Potrącenia za zajęcia alimentacyjne z diet z tytułu podroży służbowych

-        Potrącenia z umów cywilnoprawnych

-        Potrącenia z „ parabanków”

-        Potrącenie alimentacyjne i alimentacyjne w przypadku utraty źródła utrzymania związanych z koronawirusem

SARS-CoV-2 pracownikowi obniżono wynagrodzenie lub członek rodziny pracownika stracił źródło dochodu, kwoty wolne od potrąceń, o których mowa w art. 87¹ kp, zwiększają się o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ten ma na utrzymaniu. 

-        Zatrudnianie osób zobowiązanych do alimentowania na rzecz nieletnich dzieci a konsekwencja dla pracodawcy.

-        Panel dyskusyjny

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha