zaproponuj szkolenia

Online: Wynagrodzenie w oświacie - dwudniowe warsztaty dla początkujących - z uwzględnieniem najnowszych zmian

od 09 czerwiec 2021 09:00
do 10 czerwiec 2021 13:00

500 zł netto

- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
Menager, doświadczony praktyk z wieloletnim stażem pracy w dziale kadr i płac, ZFŚS, zajmujący się na co dzień zagadnieniami związanymi z prawem pracy i ubezpieczeń społecznych oraz wynagrodzeniami z tytułu umowy o pracę i umów cywilnoprawnych, oraz zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Nauczyciel w szkołach policealnych na kierunku rachunkowość – wynagrodzenia i podatki, trener i wykładowca szkoleń w zakresie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, wynagrodzeń i podatków. Absolwentka studiów pedagogicznych, ekonomicznych, pomocy społecznej oraz studiów podyplomowych o kierunkach: Nowoczesne Zarządzanie Kadrami, Zarządzanie w Sektorze Publicznym, Mediator of biznes, Coaching biznesowy i trenerski oraz licznych kursów i szkoleń w tej tematyce.


Celem szkolenia jest praktyczne omówienie zagadnień związanych  z naliczaniem wynagrodzeń pracowników oświaty oraz przeprowadzenie warsztatów praktycznych z omawianej tematyki.

Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami.


Korzyści ze szkolenia: uczestnik szkolenia będzie miał możliwość wymienienia swojego doświadczenia z innymi uczestnikami (praktykami) szkolenia.

Dzięki szkoleniu uczestnik będzie miał możliwość zapoznania się z najnowszymi interpretacjami i stanowiskami organów kontrolujących, dzięki czemu będzie miał możliwość uniknięcia błędów w swojej codziennej pracy.

Każdy uczestnik szkolenia pod okiem trenera będzie miał możliwość samodzielnego wyliczenia listy płac z poszczególnymi składnikami od brutto do netto.


Metodyka szkolenia: szkolenie zostanie  przedstawione w formie prezentacji multimedialnej uzupełnionej o przykłady , dzięki którym uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki.


UCZESTNICY SZKOLENIA 7 DNI PRZED ROPZPOCZĘCIEM SZKOLENIA MOGĄ ZADAWAĆ PYTANIA NA NURTUĄCE ICH TEMATY Z TEMATYKI SZKOLENIA, WYKŁADOWCA OMÓWI TEMATYKĘ NA SZKOLENIU.


PROGRAM SZKOLENIA:

I DZIEŃ
1. Pojęcie wynagrodzenia za pracę.
2. Akty prawne regulujące wynagrodzenie nauczycieli i pracowników samorządowych.
3. Ustalenie wynagrodzenia za pracę.
4. Składniki wynagrodzenia nauczyciela - pojęcia
a. Wynagrodzenie zasadnicze – zmiany 2020
b. Dodatek stażowy – zmiany 2020
c. Dodatek motywacyjny
d. Dodatek funkcyjny
e. dodatek za wychowawstwo
f. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa
g. Nagrody
h. Dodatek wyrównawczy

WARSZTATY PRAKTYCZNE
5. Jak liczyć wynagrodzenie ze stosunku pracy od kwoty brutto do netto – WARSZTATY PRAKTYCZNE
6. Naliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw – zmiany    1.09.2018 – WARSZTATY PRAKTYCZNE

7. Obliczanie wynagrodzenia za czas nieprzepracowany – WARSZTATY PRAKTYCZNE
a. Zatrudnienie- zwolnienie pracownika w trakcie miesiąca – WARSZTATY PRAKTYCZNE
b. urlop na opiekę 188 kp. – WARSZTATY PRAKTYCZNE
c. urlop okolicznościowy – WARSZTATY PRAKTYCZNE
e. Urlop wypoczynkowy dla nauczycieli – WARSZTATY PRAKTYCZNE
 
8. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy – WARSZTATY PRAKTYCZNE
9. Odprawa emerytalna – jak wyliczyć świadczenia – WARSZTATY PRAKTYCZNE
10. „Jubilata” – jak wyliczyć świadczenia – WARSZTATY PRAKTYCZNE
11. Urlop dla poratowania zdrowia – jak wyliczyć świadczenie – WARSZTATY PRAKTYCZNE
12. Zasady ustalania podstawy do opodatkowania z uwzględnieniem zmian od sierpnia 2019 roku dla pracowników do 26 roku życia.
13. Składka na ubezpieczenie zdrowotne – zasady naliczania z uwzględnieniem zmian od sierpnia 2019 roku dla pracowników do 26 roku życia.
14.Składka na Pracowniczy Plan Kapitałowy zasady naliczania – nowość od 2019 roku:
• Obowiązkowa i dobrowolna składka po stronie pracownika.
• Obowiązkowa i dobrowolna składka po stronie pracodawcy.

II DZIEŃ
15. Świadczenia w razie choroby i macierzyństwa – WARSZTATY PRAKTYCZNE
a. e- zwolnienia lekarskie – na co zwrócić uwagę
b. zwolnienie lekarskie nauczyciela, który nie realizuje zajęć w trakcie zwolnienia w innej placówce.
c. wynagrodzenia chorobowego
d. zasiłku chorobowego
e. zasiłek macierzyński
f. zasiłek rodzicielski
g. zasiłek ojcowski
h. zasiłek opiekuńczy
-  Zasiłek opiekuńczy na przełomie roku a limit 14/60/30 dni
-  Zasiłek opiekuńczy na dziecko przed ukończeniem przez nie 8 tygodnia życia a pobyt matki dziecka w szpitalu 56 dni
-  Zasiłek opiekuńczy na dziecko niepełnosprawne 8/14 lat do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.
-  Zasady postępowania przy wypłacie zasiłków

16. Ustalanie wysokości świadczenia w przypadku zmiany wymiaru etatu.
-        Ustalanie wysokości świadczenia w przypadku zmiany zasad wynagradzania.
-        Ustalanie wysokości świadczenia w przypadku wykonywania zlecenia lub dzieła na rzecz własnego pracodawcy.
-        Uwzględnianie premii, dodatków i innych składników wynagrodzenia w podstawie świadczeń.

17„13” trzynastka dla nauczycieli - WARSZTATY PRAKTYCZNE
-        podstawy prawne
-        zasady ustalania uprawnień,
-        zatrudnienie zgodnie z organizacją roku szkolnego
-        składniki w podstawie naliczanie wynagrodzenia rocznego.
-        przykłady ustalania uprawnień do wynagrodzenia rocznego
-        przykłady naliczania wynagrodzenia rocznego
-        sankcje za błędne naliczenie i wypłacenia wynagrodzenia rocznego

18. Potrącenie pracownicze oraz komornicze, zasady dokonywania potrąceń
-        Kwoty wolne od potrąceń
-        Potrącenia za zgodą pracownika
-        Potrącenia bez zgody pracownika
-        Potrącenia alimentacyjne
-        Potrącenia nie alimentacyjne
-        Potrącenia z umów zlecenia
-        Potrącenia ZFŚŚ
-        Potrącenia z zasiłków ZUS
-        Zbieg tytułów
-        Potrącenia na wniosek sądu karnego
-        Potrącenia administracyjne.
-        Potrącenie alimentacyjne i alimentacyjne w przypadku utraty źródła utrzymania związanych z koronawirusem
-        SARS-CoV-2 pracownikowi obniżono wynagrodzenie lub członek rodziny pracownika stracił źródło dochodu, kwoty wolne od potrąceń, o których mowa w art. 87¹ kp, zwiększają się o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ten ma na utrzymaniu.
-        Potrącenia z „parabanków”
-        Potrącenia alimentacyjne z diet z tytułu podróży służbowych – zmiany 01.01.2019

ZATRUDNIANIE OSÓB ZOBOWIĄZANYCH DO ALIMENTOWANIA NA RZECZ NIELETNICH DZIECI A KONSEKWENCJA DLA PRACODWACY.

20. Panel dyskusyjny.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha