zaproponuj szkolenia

Online: Rozliczanie krajowych i zagranicznych podróży służbowych oraz samochód w firmie

23 kwietnia 2024 09:00-14:00

325 zł netto

Data szkolenia:

23.04.2024

Godziny szkolenia:

9.00 - 14.00

Przebieg szkolenia:

8.00 – 9.00 – logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

9.00 – 14.00 - szkolenie

Termin nadsyłania zgłoszeń:

19.04.2024

Cena szkolenia: 325 zł netto / os.

Cena przy zapisie 2 lub więcej osób z jednej instytucji: 295 zł / os.


Cel szkolenia:

Przekazanie uczestnikom szkolenia praktycznych rozwiązań w zakresie rozliczania krajowych i zagranicznych podróży służbowych pracowników i osób niebędących pracownikami. Zasady te przedstawione zostaną w aspekcie przepisów podatkowych z uwzględnieniem bieżących zmian.


Korzyści dla uczestników szkolenia:

  • zapoznanie się z aktualnym stanem prawnym w zakresie ewidencji i rozliczania, dokumentowania i ewidencji podróży służbowych
  • uzyskanie praktycznych wskazówek do podatkowego ujęcia kosztów podróży służbowych w oparciu o interpretacje indywidualne i orzecznictwo.

Adresaci szkolenia:

  • służby finansowo-księgowe przedsiębiorstw,
  • osoby odpowiedzialne za rozliczanie podróży służbowych,
  • właściciele firm samodzielnie rozliczający pracowników,
  • właściciele i pracownicy biur rachunkowych.

Informacje o prowadzącym: 

Biegły rewident.
• Posiada certyfikat Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg.
Ponad 25-letnie doświadczenie na stanowisku głównego księgowego owocuje praktycznym doświadczeniem w obszarze księgowości w finansach publicznych, firmach handlowo-usługowo-produkcyjnych.
Od 2010 roku związana również z branżą szkoleniową jako trener.
• Prowadzi szkolenia z zakresu rachunkowości, podatków, zagadnień związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, Inwentaryzacją, Instrumentami Finansowymi, Środkami trwałymi.


PROGRAM SZKOLENIA

1) Podróże służbowe – zakres, pojęcia:
a) miejsce pracy a siedziba zakładu pracy,
b) czas pracy w podróży służbowej,
c) wyjazdy na szkolenia.

2) Krajowe podróże służbowe - nowe stawki diet i ryczałtów - zmiany od stycznia 2023 r.:
a) polecenie wyjazdu,
b) diety czy całodzienne wyżywienie,
c) koszty przejazdów,
d) noclegi,
e) samochód prywatny w podróży służbowej

3) Zagraniczne podróże służbowe ( podróż służbowa a oddelegowanie):
a) należności przysługujące pracownikom i ich rozliczanie,
b) dojazd do i od granicy,
c) zwrot kosztów leczenia,
d) różnice kursowe,
e) zmiany od 2020 r. w delegowaniu pracowników za granicę- dyrektywę 2018/957/UE.),
f) pakiet mobilności

4) Podróże służbowe nie pracowników:
a) przedsiębiorców i członków władz spółek kapitałowych,
b) osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.

5) Różnice kursowe w rozliczaniu zagranicznych podróży służbowych

6) Aspekty podatkowe i ZUS podróży służbowych:
a) przychód pracownika,
b) koszty uzyskania przychodów pracodawcy,
c) zwolnienia z ZUS.

7) Samochód w firmie – aspekty podatkowe:
a) samochód a podatki dochodowe i VAT:
-samochód prywatny pracownika wykorzystywany na cele służbowe,
- samochód służbowy wykorzystywany na cele prywatne

8) Podróże służbowe w wyjaśnieniach i orzecznictwie sądowym.

9) Odpowiedzi na pytania.


Szkolenie on-line

- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu;
- do obsługi platformy polecamy przeglądarkę internetową Google Chrome;
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu - prosimy o podawanie własnych adresów e-mail i numeru telefonu na wypadek problemów technicznych;
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie;
- każdy uczestnik po szkoleniu otrzyma materiały w formacie pdf na e-mail;
- OWAL s.c. i trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha