zaproponuj szkolenia

Okresowe oceny kwalifikacyjne w jednostkach samorządowych - Online

20 październik 2021 09:00-13:00

275 zł netto

  • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
  • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
  • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.

Informacje o prowadzącym:
trener, praktyk, ekspert z zakresu spraw pracowniczych z ponad dwudziestoletnim stażem. Magister prawa i administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykładowca akademicki. Posiada bogate doświadczenie poparte praktyką w zakresie prawa pracy pracowników administracji samorządowej. Aktualnie dyrektor Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego. Doświadczony dydaktyk.


 Adresaci:

Szkolenie kierowane jest do:

  • pracodawców samorządowych, sekretarzy miast, gmin i powiatów,
  • pracowników zajmujących się problematyką kadrową w urzędach i jednostkach samorządowych gminnych, powiatowych i wojewódzkich,
  • osób które rozpoczęły pracę w dziale kadr lub chcą podnieść swoje kwalifikacje.

 Cel szkolenia:

Przepisy prawa pracy nakładają na pracodawcę obowiązki związane z dokonywaniem ocen kwalifikacyjnych pracowników oraz prowadzenia w tym zakresie dokumentacji. Ustawa o pracownikach samorządowych w sposób istotny określa system dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych. Stosowanie obowiązujących przepisów umożliwi w jednostkach samorządowych prawidłowe i efektywne dokonywanie ocen kwalifikacyjnych przez osoby pełniące funkcję kierownicze w jednostkach.
Nieznajomość tych zasad naraża pracodawców na dodatkowe zbędne koszty związane z ewentualnymi sporami sądowymi, czy też wynikające z zaleceń pokontrolnych uprawnionych organów.
Celem szkolenia jest przybliżenie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej realizacji obowiązków pracodawcy.


 Korzyści:

Podczas szkolenia uczestnicy:

  • zapoznają się z podstawami prawnymi oraz zasadami dokonywania oceny okresowej pracowników samorządowych;
  • poznają praktykę oraz orzecznictwo sądowe w zakresie omawianej tematyki;
  • poznają różnego rodzaju dokumenty zarówno obligatoryjne jak i fakultatywne przygotowywane ze strony pracodawcy

 Program szkolenia:

1. Podstawy prawne dokonywania ocen pracowników samorządowych

2. Katalog pracowników podlegających ocenie

3. Obowiązki bezpośredniego przełożonego w zakresie oceniania pracowników samorządowych.

4. Terminy przeprowadzania oceny
- termin przeprowadzenia pierwszej oceny
- termin przeprowadzenia kolejnej oceny

5. Stosowane kryteria oceny
- obowiązkowe
- uznaniowe

6. Arkusz okresowej oceny kwalifikacyjnej

7. Rozmowa oceniająca, w tym najczęściej popełniane błędy

8. Zawiadomienie o ocenie i tryb odwoławczy od dokonanej oceny

9. Skutki dokonania negatywnej oceny pracownika.

10. Wykorzystanie przeprowadzonych ocen w dalszej pracy:
- korzyści dla pracodawcy
- korzyści dla przełożonego pracownika
- korzyści dla pracownika

11. Zakres czynności związanych z przeprowadzeniem oceny – obowiązująca dokumentacja.

12. Zasady przeprowadzania oceny kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

 

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe obejmujące część teoretyczną, obowiązujące orzecznictwo sądowe oraz wzory dokumentów, pism które można wykorzystać w bieżącej pracy.

 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha