zaproponuj szkolenia

ROZLICZANIE PODATKU VAT W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH – z uwzględnieniem aktualnych zmian

28 marca 2023 10:00-14:00

300 zł netto

Forma szkolenia:
-Zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy webinarowej umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania,
-Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail,
-Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze lub aplikację w smartfonie.

Trener prowadzący szkolenie:
Wieloletni trener prowadzący szkolenia z zakresu rozliczania i kontroli, prowadzenia ewidencji księgowej, przepływów finansowych, monitoringu projektów UE,. Trener z zakresu podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego oraz kwalifikowania podatku VAT w projektach UE.
Podczas długoletniej pracy na stanowisku głównej księgowej, oprócz doświadczenia z zakresu rozli-czeń rachunkowo-finansowych, zdobyła praktykę w pozyskiwaniu dofinansowania, sprawozdaw-czość oraz rozliczaniu projektów UE.

Główni adresaci szkolenia:
Zapraszamy Państwa na szkolenie związany z zasadami funkcjonowania i rozliczania podatku VAT w jednostkach oświatowych oraz jednostkach obsługujących jednostki.
Szkolenie w praktyczny sposób wskaże jak należy interpretować i stosować przepisy ustawy VAT po licznych zmianach.
Na szkolenie zapraszamy wszystkich zainteresowanych ww. tematem.

Cel i korzyści ze szkolenia:
Przedmiotem szkolenia jest omówienie na konkretnych przykładach najistotniejszych zagadnień związanych z podatkiem VAT.
W kompleksowy i praktyczny sposób omówione zostaną zagadnienia dotyczące rozliczania usług występujących w placówkach oświatowych, obowiązku podatkowego, dokonywania odliczeń podatku, prowadzenie ewidencji na kasach fiskalnych oraz zwolnienie z tego obowiązku oraz ewidencjonowania sprzedaży i zakupów w JPK.

Program szkolenia:

I. Wybrane usługi oraz sprzedaż towarów objęta obowiązkiem opodatkowania lub zwolnie-nia z VAT.
1. Najem, dzierżawa, media w tym najem sali wykładowej,
2. Sprzedaż powierzchni reklamowych
3. Szkolne schronisko młodzieżowe – noclegi i wyżywienie dla uczniów, studentów, osób z ze-wnątrz.
4. Internatu/bursy szkolnej a zasady opodatkowania.
5. Organizacja kolonii, obozów w tym wyżywienie, nocleg.
6. Organizacja szkoleń dla nauczycieli, dla osób z zewnątrz.
7. Rozliczenie usług budowlanych, spawalniczych, ślusarskich, mechaniki samochodowej, stacji diagnostycznej i inne – w szkołach.
8. Sporadyczny import usług – jak i kiedy odprowadzić podatek VAT należny
9. Inne zagadnienia wskazane przez uczestników

II. Rozpoznanie momentu podatkowego powiązane z obowiązkiem wystawiania faktur
1. Terminy wystawiania faktur – zasady ogólne i szczególne
2. Moment podatkowy a moment wystawienia faktury (data wystawienia, sprzedaży, podatko-wa)

III. Odliczanie podatku VAT naliczonego
1. Alokacja bezpośrednia – kiedy odliczyć 100% podatku VAT a kiedy prewskaźnikami - przykłady
2. Alokacja pośrednia – odliczenie WSS i PP, kiedy stosować i do jakich usług i towarów - przykłady.
3. Brak prawa do odliczenia na przykładach
4. Kiedy należy korygować pierwotne odliczenie.
5. Wskazanie najczęściej występujących błędów w odliczeniach.

IV. Schemat JPK - zasady sporządzania i przesyłania danych z uwzględnieniem zmian w 2021 r.
1. JPK – jakie szczegółowe dane należy wykazywać w rejestrach sprzedaży i zakupów (ozna-czenia, symbole, GTU i inne).
2. Kasy rejestrujące a JPK – prowadzenie ewidencji, wykazywanie danych, kiedy paragon a kiedy faktura.
3. Faktury uproszczone zasady ewidencji – wskazanie zmian zgodnie z nowym rozporządze-niem.
4. Jak korygować dane w JPK – z uwzględnieniem zmian

IV. Kasy rejestrujące
1. Obowiązek prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących wynikające z ustawy VAT
2. Zwolnienie z obowiązku posiadania kasy fiskalnej – omówienie rozporządzenia oraz zmian wyprowadzonych w 2022 r. i 2023 r.
3. Jak liczyć obrót do limitów wskazanych w zwolnieniu z obowiązku posiadania kas reje-strujących

V. Wskazanie wprowadzonych i planowanych zmian

VI. Panel dyskusyjny.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha