zaproponuj szkolenia

Online: Stop patodeweloperce i inne przepisy warunków technicznych

25 kwietnia 2024 09:00-14:00

380 zł netto

Kolejne terminy szkolenia: 23 maja, 16 lipca 2024 r. 09:00-14:00


- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
Ekspert Wolters Kluwer (LEX Budownictwo, LEX Ochrona Środowiska), autor licznych publikacji z zakresu prawa budowlanego i prawa administracyjnego. Współpracuje m.in. z Gazetą Prawną, portalem prawo.pl, czasopismem Wiedza i Praktyka. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa budowlanego i postępowania administracyjnego, sporządza opinie oraz doradza w zakresie procesu inwestycyjnego. W latach 2012-2022 związany z administracją publiczną, m.in. jako Kierownik Oddziału Orzecznictwa w Wydziale Infrastruktury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu. Od 2022 r. doktorant w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego - Kolegium Doktorskie Nauk Prawnych - Instytut Nauk Administracyjnych - Zakład Postępowania Administracyjnego i Sądownictwa Administracyjnego.


PROGRAM:
1. Nowe zasady sytuowania budynków na działce

- ogólna zasada sytuowania budynków i ich elementów
- specjalne regulacje dotyczące budynków wielorodzinnych, produkcyjnych i magazynowych
- wyjątki od zasady, a postępowanie zgłoszeniowe
- pojęcie działki drogowej i publicznie dostępnego placu

2. Powierzchnia biologicznie czynna po zmianach
- definicja i jej zmiany, a wykonanie projektu budowlanego
- kontrowersje między inwestorami, a organami
- nowe regulacje

3. Plac zabaw po nowemu
- dotychczasowe regulacje i praktyczne problemy
- nowe wytyczne dotyczące obowiązku wykonania placów zabaw
- lokalizacja placu zabaw
- kwestie techniczne wykonania i wyposażenia placów zabaw

4. Stanowiska postojowe
- problemy praktyczne związane z definicją parkingu
- dylematy związane z wymaganą ilością stanowisk postojowych i miejscem ich lokalizacji
- nowe regulacje dotyczące stanowisk postojowych dla pojazdów, z których korzystają osoby niepełnosprawne
- stanowiska postojowe w garażu – treść projektu architektoniczno-budowlanego, a pozwolenie na budowę
- dostęp do drogi publicznej

5. Usytuowanie budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe
- cele regulacji
- odległości (podstawowe, zmniejszone, zwiększone, wyjątki)
- sytuowanie budynku w pobliżu lasu
- ściana oddzielenia przeciwpożarowego a elementy nierozprzestrzeniające ognia
- regulacje, o których warto pamiętać

6. Zagadnienia mające znaczenie w prowadzonych postępowaniach
- zakres stosowania przepisów rozporządzenia
- kompetencje organów administracji architektoniczno-budowlanej w zakresie zgodności inwestycji z przepisami techniczno-budowlanymi
- praktyczne aspekty związane z uzyskaniem odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha