zaproponuj szkolenia

Online: Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego według ,,starej” i ,,nowej” ścieżki awansu zawodowego

20 sierpnia 2024 09:00-13:00

280 zł netto

Terminy szkolenia: 20 sierpnia, 18 września 2024 r. 09:00-13:00


 -    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
-    Od 2008 dyrektor wydziału oświaty, kultury i sportu starostwa powiatowego, później kierownik referatu oświaty, kultury, sportu i zdrowia, a obecnie dyrektor centrum usług wspólnych. Edukatorka, koordynatorka wielu projektów edukacyjnych. Autorka publikacji, dotyczących edukacji i zarządzania w oświacie. Współpracuje z wieloma instytucjami w zakresie prowadzenia szkoleń i kursów o tematyce oświatowej. Prowadzi zajęcia z zakresu zarządzania w oświacie na studiach podyplomowych na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu, na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz w Collegium da Vinci w Poznaniu. Certyfikowany konsultant Programu MindSonar.
-    absolwentka UAM w Poznaniu - filologia polska. Nauczycielka języka polskiego, doradca metodyczny a później konsultant ds. doradztwa kadry kierowniczej i egzaminów zewnętrznych Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu oraz współpracownik Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu.


Nauczyciel rozpoczynający pracę w szkole jest obecnie nauczycielem początkującym i zdobycie stopnia nauczyciela mianowanego możliwe jest już na nowych zasadach. Przygotowanie do zawodu trwa zasadniczo 3 lata i 9 miesięcy, ale może trwać krócej w szczególnych przypadkach.
Podczas szkolenia omówiona zostanie stara i nowa ścieżka awansu zawodowego nauczyciela na stopień nauczyciela mianowanego.


CELE SZKOLENIA:
-    zapoznanie uczestników szkolenia z ostatnimi zmianami w procedurze awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego;
-    przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego ze strony organu prowadzącego i nauczyciela;
-     zwrócenie uwagi na najczęściej popełniane błędy;
-    Zwrócenie uwagi na różnice w postępowaniu egzaminacyjnym według ,,starej” i ,,nowej” ścieżki awansu zawodowego.  
Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnik:
-    zdobędzie kompetencje ułatwiające przygotowanie i przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego,
-    uniknie błędów w wykonywaniu swoich zadań w procesie awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.


ADRESACI:
-    przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, odpowiedzialni za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego;
-    nauczyciele przygotowujący się do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego


PROGRAM:
1.    Podstawy prawne, dotyczące procedury przygotowania i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego według ,,starej” i ,,nowej” ścieżki awansu.
2.    Omówienie ,,starej” ścieżki awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego
-    Realizacja stażu w okresie przejściowym.
-    Zasady właściwego udokumentowania spełnienia wymagań na stopnień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego według ,,starej” ścieżki:
- przykładowe działania spełniające wymagania, w tym formy realizacji zadań.
-    Przeprowadzenie analizy formalnej dokumentacji dołączonej do wniosku:
a)    analiza poprawności załączonych dokumentów,
b)    procedura uzupełniania lub korekty dokumentów,
c)    pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia – w jakich przypadkach?
-    Przygotowanie i przebieg postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego według ,,starej” ścieżki –, krok po kroku”.
-    Jak uniknąć błędów w sporządzonej dokumentacji i przeprowadzonym postępowaniu egzaminacyjnym?  
-    Poprawność redagowania decyzji administracyjnej:
a)    akt nadania stopnia awansu nauczyciela mianowanego,
b)    decyzja w sprawie odmowy nadania stopnia awansu.
-    Orzecznictwo sądowe w sprawie najczęściej popełnianych błędów, dotyczących procedury awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, min.:
-    decyzje administracyjne w procesie awansu,
-    awans zawodowy po ustaniu zatrudnienia,
-    błędy we wprowadzaniu danych dot. awansu do SIO.
-    Przykłady dokumentów niezbędnych w procedurze awansu na stopień nauczyciela mianowanego.
3.    Omówienie ,,nowej” ścieżki awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego
1.    Omówienie warunków nadania nauczycielowi początkującemu stopnia nauczyciela mianowanego:
a)    spełnienie wymagań kwalifikacyjnych do zajmowania stanowiska nauczyciela;
b)    odbycie przygotowania do zawodu nauczyciela lub dodatkowego przygotowania do zawodu nauczyciela;
c)    posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy,
d)    uzyskanie pozytywnej opinii komisji o przeprowadzonych zajęciach.
2.    Przeprowadzenie analizy formalnej dołączonej dokumentacji.
3.    Przygotowanie (się do) egzaminu przed komisją egzaminacyjną.
4.    Rola mentora – różnice między mentorem a opiekunem stażu.
4.    Porównanie ,,starej” I ,,nowej” ścieżki awansu zawodowego.
-    Przykłady harmonogramów – porządkujących stan rady pedagogicznej w odniesieniu do ścieżki awansu zawodowego.
-    Jak ustalić warunki awansu - ,,stara” czy ,,nowa” ścieżka; długość stażu, warunki jego skracania.    
-    Porównanie przebiegu egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego według ,,starej” i ,,nowej” ścieżki awansu zawodowego.
5.    Pytania dotyczące omawianej problematyki.
6.    Przykłady dokumentów niezbędnych w procedurze awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.


Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha