zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

PROCEDURA WYDAWANIA DECYZJI ŚRODOWISKOWYCH W 2020 R.PO „DUŻEJ” NOWELIZACJI USTAWY z 24.09.2019 oraz zmian z 23.11.2019. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE, PROBLEMY PRAKTYKI, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ. NOWE ROZPORZĄDZENIE RM DOT. PRZEDSIĘWZIĘĆ Szkolenie on-line

17 grudzień 2020 09:00-12:00

255 zł netto

 

Szczegóły organizacyjne:

 • Zajęcia prowadzone przez internet, za pomocą specjalnej platformy  umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania
 • Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail
 • Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze lub aplikację w smartfonie

 

Trener prowadzący szkolenie

radca prawny, doradca podatkowy, doświadczony trener-praktyk. Absolwentka prawa stacjonarnego na Uniwersytecie Jagiellońskim, aplikacji radcowskiej przy OIRP w Krakowie oraz studiów podyplomowych Zamówienia publiczne na Wydziale Zarządzania AGH. Od 2013 r. radca prawny, od 2016 r. doradca podatkowy. w latach 2008-2014 pracownik samorządowy (prawnik w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa), od 2012 r. trener szkoleń prawnych (specjalizacja: prawo administracyjne, szeroko pojęte prawo ochrony środowiska, prawne aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego). Aktualnie prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego, Doradcy Podatkowego w Krakowie

 

ODBIORCY:

 1. Pracownicy urzędów gmin- wydziały/referaty środowiska, inwestycji
 2. Pracownicy urzędów miast- jw.
 3. Pracownicy starostw powiatowych -jw.
 4. Pracownicy urzędów marszałkowskich- wydziały środowiska, inwestycji, przyznawania środków z funduszy UE
 5. Pracownicy Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska- wydziały/referaty ocen oddziaływania na środowisko oraz NATURY2000
 6. Pracownicy Wód Polskich- RZGW i Zarządów Zlewni
 7. Pracownicy inspekcji sanitarnej oraz WIOŚ- pracownicy zajmujący się procedurą lub którym te zagadnienia są potrzebne przy wykonywaniu obowiązków służbowych
 8. Inwestorzy- podmioty prywatne i publiczne (np. jednostki drogowe)
 9. Specjaliści ds. ochrony środowiska
 10. Zapraszamy osoby reprezentujące różne organy i jednostki celem prowadzenia dyskusji „z różnych punktów widzenia” i wypracowanie tzw. Dobrych praktyk w stosowaniu tych przepisów

 

CEL EDUKACYJNY:

 1. Omówienie procedury wydawania decyzji środowiskowych z naciskiem na zmiany od 1.01.2017 r.- wraz z omówieniem przepisów przejściowych do kolejnych nowelizacji
 2. OMÓWIENIE DUŻEJ  NOWELIZACJI USTAWY Z 24.09. 2019 R. oraz ostatnich zmian z 23.11.2019
 3. NOWE ROZPORZĄDZENIE
 4. Rozwiązywanie problemów z praktyki uczestników, możliwość zadawania pytań na każdym etapie szkolenia, dyskusja

 

Program szkolenia:

 1. Podstawy prawne
 2. Wskazanie poprzednich zmian w ustawie w kontekście przepisów przejściowych (zmiany od 1.01.2017, 1.01.2018, 26.04.2018, 20.09.2018)
 3. DUŻA NOWELIZACJA USTAWY Z 24.09 2019 R.
 4. Zmiana dot. organów właściwych do wydania oceny wodnoprawnej- nowelizacja z 23.11.2019 wraz z przepisami przejściowymi
 5. Procedura w sprawie wydawania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięć zawsze znacząco oddziałujących na środowisko po zmianach
 6. Procedura w sprawie wydawania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięć potencjalnie znacząco oddziałujących na środowisko
 7. Przed jakimi decyzjami uzyskuje się decyzję środowiskową, w tym decyzja dla inwestycji zrealizowanej nielegalnie
 8. Kiedy decyzja środowiskowa nie jest wymagana- omówienie wyjatków
 9. Karta informacyjna przedsięwzięcia po zmianach
 10. Raport po zmianach
 11. Udział organizacji ekologicznych w postępowaniu- kiedy art. 44 ustawy, kiedy art. 31 kpa
 12. Udział społeczeństwa w postępowaniu- jakie obowiązki ciążą na organie
 13. Zmiana decyzji środowiskowej- przesłanki, procedura
 14. Przeniesienie decyzji środowiskowej na inny podmiot- przesłanki, procedura
 15. Ocena oddziaływania na obszar NATURA2000 po zmianach
 16. Ponowna ocena oddziaływania na środowisko

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha