zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Profesjonalny sekretariat. Organizacja i funkcjonowanie

06 wrzesień 2019 10:00-15:00

355 zł netto

 

INFORMACJE O PROWADZĄCYM SZKOLENIE:
Prawnik, praktyka z zakresu prawa administracyjnego, procedur administracyjnych., doświadczenie w administracji rządowej i samorządowej, pracowała w Urzędzie Miasta w Gorzowie Wielkopolskim na stanowisku dyrektora Wydziału Organizacyjnego, szkoli od 12 lat w gminach, powiatach, urzędach marszałkowskich m.in. z zakresu procedur administracyjnych, obiegu dokumentów, zasad korespondencji urzędowej, skarg i wniosków, prowadzi szkolenia otwarte i zamknięte dla pracowników administracji publicznej; w tym także dla służby przygotowawczej, realizowała programy współfinansowane przez UE w zakresie zarządzania dokumentacją oraz postępowania administracyjnego.


Cele szkolenia:
Przedstawienie właściwego sposobu zorganizowania i podniesienie poziomu pracy sekretariatu a także kwalifikacji tej grupy zawodowej, poszerzenie wiadomości z zakresu profesjonalnej obsługi interesantów , prawidłowego obiegu dokumentów, zasad korespondencji urzędowej oraz zachowania się w trudnych sytuacjach


Adresaci:
Osoby prowadzące sekretariaty w urzędach, firmach, zakładach użyteczności publicznej, gminnych, powiatowych i wojewódzkich jednostkach organizacyjnych, pracownicy biur obsługi interesantów oraz inne zainteresowane osoby


Program szkolenia:


ORGANIZACJA PRACY-INTERESANCI-SZEF
1. Rola i miejsce sekretariatu
2. Sekretarka-asystentka , jej kwalifikacje zawodowe, zakres obowiązków
3. Znaczenie informacji w pracy sekretariatu
4. Organizacja czasu pracy. Planowanie. Dyscyplina
5. Profesjonalna obsługa interesantów.
 a. kontakt bezpośredni
 b. sztuka rozmowy telefonicznej
 c. rozmowy służbowe i prywatne
6. Współpraca z przełożonym. Przyjmowanie interesantów i gości w gabinecie


OBIEG DOKUMENTÓW – KORESPONDENCJA
7. Zasady wykonywania czynności kancelaryjnych
8. Organizacja obiegu korespondencji.
9. Dokumentacja biurowa i jej rodzaje
10. Systemy kancelaryjne –dziennikowy i bezdziennikowy
11. Obieg dokumentów
 a. rejestracja korespondencji
 b. rejestracja spraw, które prowadzi pracownik sekretariatu
 c. prowadzenie rejestrów, ewidencji
 d. zasady prawidłowego tworzenia i przechowywania dokumentów
12. Wysyłanie i doręczanie korespondencji
13. Załatwianie spraw – terminy wynikające z KPA
14. Redagowanie pism urzędowych- zasady, układy graficzne, blankiety korespondencyjne.
15. Przygotowywanie akt spraw ostatecznie załatwionych do składnicy lub archiwum zakładowego
16. Wybrane zagadnienia ustawy o ochronie danych osobowych
17. Standardy europejskie w zakresie obsługi interesantów-Europejski Kodeks Dobrej Administracji

Miejsce szkolenia

Centrum Biurowo-Konferencyjne
ul. Moniuszki 7 , Katowice

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha