zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Przepisy związane z COVID-19 dotyczące pomocy społecznej Szkolenie on-line

14 grudzień 2020 10:00-13:00

280 zł netto

Forma szkolenia:

 • Zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy webinarowej umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania;
 • Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail;
 • Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze.

 

Informacje o prowadzącym

 • Radca prawny, doktor nauk prawnych;
 • W ramach własnej kancelarii prowadzi szkolenia dla pracowników organów administracji publicznej oraz świadczy pomoc prawną przede wszystkim na rzecz osób prawnych i instytucji publicznych, współpracując m.in. z trzema ośrodkami pomocy społecznej;
 • Autor wielu publikacji naukowych w polskich i zagranicznych czasopismach oraz uczestnik kilkudziesięciu konferencji ogólnopolskich i międzynarodowych;
 • Nauczyciel akademicki, którego główny obszar zainteresowań naukowych obejmuje prawo pracy oraz prawo administracyjne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa pomocy społecznej.

 

Adresaci:                                                                                 

 • Pracownicy Domów Pomocy Społecznej; Ośrodków Pomocy Społecznej
 • organy administracji rządowej i samorządowej, organizacje społeczne i pozarządowe, Kościół Katolicki, inne kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby fizyczne i prawne organizujące pomoc społeczną

 

 

Program szkolenia

 

 1. Przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w tym:

przedłużenie orzeczeń o niepełnosprawności,

rodzinny wywiad środowiskowy w czasie epidemii,

możliwość przeniesienia pracownika samorządowego do pracy w jednostce pomocy społecznej.

 1.  Przepisy ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, w tym:

wydłużenie okresów do zawarcia umów lub wydania decyzji o odpłatności na zasadach wynikających z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,

wydłużenie okresów dostosowania standardów ogrzewalni, noclegowni oraz schronisk dla osób bezdomnych do dnia 31 grudnia 2022 r.,

wydłużenie okresów dostosowania standardów placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.

 1. Przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, w tym:

konieczność uzyskania negatywnego testu w kierunku COVID-19 jako warunek korzystania z niektórych świadczeń,

ograniczenie działalności urzędów administracji publicznej lub jednostek organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym,

praca zdalna w urzędach administracji publicznej.

 1. Inne zmiany wprowadzone w związku z COVID-19.
 2. Panel dyskusyjny z możliwością zadawania pytań trenerowi.

 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha