zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Rozliczanie Pracowniczych Planów Kapitałowych w 2023 r.

28 marzec 2023 09:00-12:00

320 zł netto

Informacje organizacyjne:
- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.

Wykładowca:
Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", "Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych" – wydanie: 2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

Cel szkolenia:
• Na szkoleniu zostaną przedstawione praktyczne aspekty rozliczeń po stronie pracodawców i pracowników
• Szkolenie zapewnia poznanie problemów praktycznych, które mogą się pojawić w pierwszych miesiącach funkcjonowania PPK

Korzyści dla uczestników:
• Podstawową korzyścią dla Uczestników szkolenia jest poznanie nowych regulacji oraz problemów praktycznych związanych z nowymi uregulowaniami
• Uczestnicy szkolenia poznają praktyczne aspekty zmian z podkreśleniem zmian niekorzystnych dla podatnika (powodujących ewentualne ryzyko podatkowe) oraz zmian umożliwiających zmniejszanie zobowiązań podatkowych (optymalizacja podatkowa).

Profil uczestnika:
1. Główni Księgowi i księgowi;
2. pracownicy księgowości stosujący na bieżąco przepisy prawa podatkowego;
3. pracownicy Działu Kadr odpowiedzialni za podatkowe rozliczenia pracowników ;
4. Dyrektorzy Finansowi i Ekonomiczni, a także inne osoby odpowiedzialne za prawidłowe stosowanie przepisów podatkowych w podmiocie.

Program szkolenia:

1. Rezygnacja z PPK w 2023 r:
• Podmioty zobowiązane do zbierania ponownie druków;
• Termin na ponowną rezygnację z PPK;
• Skutki przekroczenia terminu na złożenie rezygnacji;
• Obowiązki pracodawcy związane z rezygnacją z PPK;
• Forma składania rezygnacji.

2. Zmiany w rozliczaniu PPK wprowadzone od czerwca 2022 r.:
• Zmiana definicji podmiotu zatrudniającego;
• Nowe uprawnienia PIP, w tym nakładanie kar w zakresie nieprawidłowości funkcjonowania PPK;
• Obowiązki dla mikroprzedsiębiorców w stosunku do PFR;
• Zawieranie umów o prowadzenie PPK przez osoby 55+ - doprecyzowania zasad;
• Zmiany terminów na składanie oświadczeń przez uczestnika PPK oraz na składanie deklaracji dotyczących PPK;
• Ujednolicenie terminu dokonywania wpłat do PPK;
• Wprowadzenie możliwości wycofania nienależnych wpłat do PPK.

3. Wyliczanie okresu do zgłoszenia do PPK
• ZMIANA TERMINU i wprowadzenie okresu od 14 dni do 10-tego po upływie 3 miesięcy;
• Kiedy obowiązuje okres 14-dniowy?
• Jak liczyć okres od dnia zgłoszenia przez osobę zatrudnioną wniosku o objęcie PPK?
• Zatrudnienie w trakcie miesiąca – zasady wyliczeń;
• Ponowne zatrudnienie w ciągu 12 miesięcy – sposoby wyliczania;
• Zatrudnienie na przełomie roku – co z 3-miesięcznym okresem?
• Zawarcie umowy cywilnoprawnej a następnie umowy o pracę;
• Przekształcenie pracodawcy, połączenie, przeniesienie pracownika – sytuacje wyjątkowe.

4. Naliczanie składek od pracownika:
• Pojęcie wynagrodzenia brutto;
• Wynagrodzenie za czas choroby a składka PPK;
• Zasiłki – czy podlegają PPK?
• Dodatki do wynagrodzenia, premie a postawa naliczania PPK;
• Świadczenia w naturze – czy naliczać PPK?
• Składka obniżona niż 2% - problemy praktyczne;
• ZMIANA terminu na wpłaty do PPK.

5. Naliczanie składek od pracodawcy:
• Sposób wyliczania 1,5%;
• Wpłata składki w następnym miesiącu a moment uzyskania przychodu z tytułu składki pracodawcy;
• Zwolnienia pracodawcy z obowiązku wpłaty składek;

6. Zawarcie i rozwiązanie umowy o prowadzenie PPK a rozliczanie wpłat:
• Moment zawarcia umowy a pierwsza składka do PPK;
• ZMIANA - jednolicenie terminu dokonywania wpłat do PPK pierwszej i kolejnych składek do PPK;
• Wynagrodzenie wypłacane ostatniego dnia miesiąca, do 10-tego, z góry a pobieranie składek do PPK;
• Pobranie składki od pracownika a wpłata do PPK – przykłady praktyczne;
• Rezygnacja z PPK w trakcie miesiąca a rozliczenie pobranej składki od pracownika;
• Dopłata pracownikowi wynagrodzenia w razie rezygnacji – czy możliwe?
• Data rezygnacji a data wpłat pełnych składek do PPK;
• Rozwiązanie umowy o pracę a rozliczenie PPK

7. Naliczanie podatku dochodowego:
• Zwolnienie z podatku PIT opłaty powitalnej i wpłat rocznych;
• Część pracodawcy a przychód podatkowy;
• Moment uzyskania przychodu podatkowego przez pracownika z tytułu wpłat pracodawcy;
• Przykłady wyliczeń przychodu wg stawki 17%, 32% - zasady wyliczeń;
• Wykazanie w PIT-11 wpłat dokonywanych przez pracodawcę.

8. Problemy praktyczne związane z rozliczaniem PPK:
• Systemy płacowe a program o rozliczania PPK;
• Dane przekazywane do PPK przez pracodawcę;
• Korekty wynagrodzenia a wpłaty do PPK;
• Praca na kilku etatach przez pracownika a wpłaty do PPK;
• Sposoby kontrolowania wpłat przez organ nadzoru
• Komornik a wpłaty do PPK;
• Brak wpłaty – konsekwencje praktyczne

9. Dyskusja z Uczestnikami.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha