zaproponuj szkolenia

Rozliczenia finansowe między gminami za wychowania przedszkolne – sprawnie i skutecznie.

24 października 2024 09:00-12:30

370 zł netto

Szanowni Państwo

Rozliczenia finansowe między gminami za koszty wychowania przedszkolnego to procedura umocowana w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych. Prawidłowe zaplanowanie tego procesu oraz gromadzenie dokumentacji związanej z ponoszeniem kosztów wychowania przedszkolnego jest obowiązkiem organu kierującego roszczenia do innych jednostek samorządu terytorialnego. Natomiast organ zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych na wychowanie przedszkolne ma prawo do jawności danych, na podstawie których, ustalono roszczenie oraz kwoty do refundacji.
Zapraszam Państwa na szkolenie, które ma na celu przygotowanie pracowników samorządowych do profesjonalnego prowadzenia spraw związanych z rozliczeniami między gminami kosztów ponoszonych na wychowanie przedszkolne.

Liliana Zientecka

Data szkolenia:

 24.10.2024

Godziny szkolenia:

9.00 – 12.30

Przebieg szkolenia:

8.00 – 9.00 – logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

9.00 – 12.30 – szkolenie

Termin nadsyłania zgłoszeń:

22.10.2024

 Cena szkolenia: 370 zł netto / os.

Cel szkolenia:

1. Uczestnik szkolenia dowie się jak profesjonalnie zaplanować proces rozliczania kosztów wychowania przedszkolnego ponoszonych na uczniów zamieszkałych w innej gminie.
2. Uczestnik szkolenia zdobędzie umiejętność rozliczenia i zgromadzenia dokumentacji potrzebnej do sprawnego odzyskania kwot poniesionych na wychowanie przedszkolne uczniów zamieszkałych w innej gminie.


Adresaci szkolenia:

Pracownicy samorządowi prowadzący zadania z zakresu dotowania jednostek oświatowych
i rozliczeń między gminami z tytułu organizacji wychowania przedszkolnego.


Informacje o prowadzącym: Liliana Zientecka

praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej) - 34 letni staż pracy na wszystkich szczeblach administracji oświatowej,
autorka wielu publikacji i projektów szkoleniowych z zakresu implikacji nowego prawa oświatowego i budowania kultury skutecznego zarządzania oświatą,
• odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.


PROGRAM SZKOLENIA

1. Analiza podstaw prawnych rozliczenia kosztów wychowania przedszkolnego z innymi gminami:
1) ustawy o finansowaniu zadań oświatowych;
2) ustawy o dyscyplinie finansów publicznych;
3) przepisy szczególne.

2. Katalog przypadków generujących ustawowe roszczenie o zwrot kosztów poniesionych na wychowanie przedszkolne dziecka zamieszkałego w innej gminie:
1) w jednostkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez JST;
2) w publicznych i niepublicznych jednostkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty inne niż JST.

3. Dostęp do danych osobowych dzieci w związku z pokrywaniem kosztów wychowania przedszkolnego na gruncie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych – praktyczne rozwiązania.

4. Prawidłowe ustalenie kwot do zwrotu przez gminę zobowiązaną:
1) przykłady obliczeń, gotowe wzory algorytmu do zastosowania - Excel;
2) jawność danych, na podstawie których, ustalono kwoty do zwrotu.

5. Korekta bieżących rozliczeń po aktualizacji podstawowej kwoty dotacji.
1) stosowanie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych do celów rozliczeń;
2) zestawienie danych o kwotach rozliczonych w danym roku budżetowym – wzór Excel;
3) możliwość rozliczań wychowania przedszkolnego po zakończeniu roku budżetowe-go.

6. Proces rozliczeń dobrze zaplanowany i udokumentowany:
1) informacja o stwierdzeniu prawa do ponoszenia przez gminę zobowiązaną kosztów wychowania przedszkolnego konkretnych dzieci i ustalenie trybu rozliczeń – wzór pisma;
2) bieżące przekazywanie dokumentów obciążających gminę zobowiązaną – wzór pisma;
3) roczne podsumowanie rozliczenia z każdą gminą po zamknięciu roku budżetowego – wzór pisma.

7. Tryb postępowania w przypadku odmowy rozliczenia przez gminę zobowiązaną
– wzory pism wzywających do zapłaty.


Metody i formy pracy

1. Wykład informacyjny w czasie rzeczywistym w formie prezentacji uporządkowanej wiedzy z zakresu szkolenia.
2. Metoda rozwijania praktycznych umiejętności zarządzania oświatą w formie dyskusji za po-średnictwem czatu, prezentacji dobrych praktyk i wzorów dokumentów do wykorzystania.


Szkolenie on-line

  • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu;
  • do obsługi platformy polecamy przeglądarkę internetową Google Chrome;
  • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu - prosimy o podawanie własnych adresów e-mail i numeru telefonu na wypadek problemów technicznych;
  • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie;
  • każdy uczestnik po szkoleniu otrzyma materiały w formacie pdf na e-mail;
  • OWAL s.c. i trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha