zaproponuj szkolenia

Rozstrzygnięcia nadzorcze w zakresie uchwał oraz statutów jst. Sesje w trakcie pandemii Szkolenie on-line

24 czerwiec 2021 09:00-13:00

250 zł netto

 

Szczegóły organizacyjne:

  • Zajęcia prowadzone przez internet, za pomocą specjalnej platformy umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania
  • Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail
  • Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze lub aplikację w smartfonie

 

Informacje o prowadzącym: 
dr nauk prawnych, autor publikacji we Wspólnocie na temat kwestii ustrojowych, ochrony danych osobowych oraz zagadnień dostępu do informacji publicznej. Uczestnik konferencji branżowych, uczestnik oraz moderator na konferencjach i szkoleniach dotyczących organizacji samorządu, autor porad i komentarzy praktycznych w CH Beck, SIP LEGALIS. Inspektor Ochrony Danych w samorządzie terytorialnym. Zainteresowania prawne: prawo samorządowe, ochrona danych osobowych, dostęp do informacji publicznej. Posiada 11 lat doświadczeń w zakresie szkoleń dla samorządu terytorialnego Współpracuje m. in. z Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego, Wielkopolskim Ośrodkiem Kształcenia i Studiów Samorządowych. Inspektor ochrony danych w kilkudziesięciu podmiotach. Do mocnych stron szkolenia należy łatwość przekazu, zrozumiały język, spora ilość przykładów.

 

Cele: zapoznanie uczestników z Rozstrzygnięciami Wojewodów oraz orzecznictwem WSA.

Korzyści: Wiedza ta jest przydatna przy pracach samorządowych legislatorów

Adresaci: pracownicy biura rad, sekretarza gmin, osoby współpracujące z sołtysami, ew. gminni legislatorzy.


PROGRAM:

1. Podstawy zasady techniki prawodawczej;
2. Rozstrzygnięcia i orzecznictwo WSA w sprawie uchwał 2020-2021
a. Najciekawsze rozstrzygnięcia nadzorcze 2020/2021 wraz z orzecznictwem
b. Wątpliwości na temat diety radnego/ sołtysa
c. Przykłady (Z rozstrzygnięć orzeczncitwa) czym są akty prawa miejscowego
d. Orzecznictwo na temat uchwał o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
e. Uchwały w sprawie młodzieżowych (senioralnych) rad gmin
f. Zagadnienia uchwał kierunkowych
3. Uchwały podejmowane na sesjach w trakcie pandemii.
a. Analiza rozstrzygnięć.
b. Uprawnienia przewodniczącego
c. Zdalne, czy korespondencyjne sesje?
d. Jawność sesji zdalnych
4. Charakter prawny statutów
5. Statut Gminy/ Powiatu
a. Przygotowanie projektu statutu;
b. Zakres przedmiotowy do uregulowania w statucie jst.
c. Zmiany w statutach jst po nowelizacji ustaw ustrojowych
d. Zwoływanie sesji rady;
e. Sesja rady gminy,
f. Problematyka komisji w tym wątpliwości na temat posiedzeń komisji wspólnych;
g.Protokół to nie stenogram- dokumentacja z sesji i posiedzeń komisji;
h. Powołanie i organizacja pracy komisji rewizyjnej.
i. Uregulowanie diety radnych;
j. Inne rozstrzygnięcia nadzorcze oraz orzeczenia w zakresie statutów z 2020.
6. Statut sołectwa
a. Statuty sołectw- analiza rozstrzygnięć nadzorczych oraz orzecznictwa,
b.  Zmiany statutów sołectw,
c.  Wybory do jednostek pomocniczych w sytuacji covid,
d. Analiza najczęstszych błędów dotyczących nadawania statutu sołectwa na podstawie rozstrzygnięć i orzeczeń WSA
e.  Możliwość organizowania zebrań wiejskich w trakcie obostrzeń.
7. Statuty osiedli
a,  Statuty rad osiedlowych i uchybienia (analiza orzecznictwa i organów nadzorczych)

%MCEPASTEBIN%

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha