zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

SAMORZĄDOWE FINANSOWANIE OŚWIATY, czyli kompetencje zarządcze organów prowadzących oraz źródła finansowania lokalnej edukacji, z uwzględnieniem narzędzi prawnych pomocnych w optymalizowaniu szkolno-przedszkolnych wydatków.

15 październik 2019 10:00-15:00

385 zł netto

PROWADZĄCY: Wieloletni praktyk oświatowy w szkolnictwie i samorządzie na stanowiskach kierowniczych, edukator w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, specjalista z zakresu tzw. prawa oświatowego.  Ceniony wykładowca, zbierający wysokie oceny od uczestników szkoleń. Dotychczas przeszkoliła ponad 18.000 samorządowców, nauczycieli, dyrektorów szkół i przedszkoli publicznych i niepublicznych. Na zlecenie gmin i powiatów dokonuje analizy arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli pod kątem implementacji przepisów prawa oraz zoptymalizowania oświatowych budżetów. Kontroluje na zlecenie samorządów szkoły i przedszkola niepubliczne. Autorka wielu tekstów dla wydawnictw branżowych i prasy, w tym „Dziennika Gazety Prawnej”, „Wspólnoty”, „Pracownik Samorządowy” , prelegentka konferencji ogólnopolskich, ekspert w panelach dyskusyjnych na zaproszenie wydawnictw, instytucji, wykładowca współpracująca z publicznymi i niepublicznymi ODN w całym kraju, trener Fundacji Polskiej Akademii Nauk (PAN), Akademii Wspólnoty dla wydawnictwa Municipium, ośrodków FRDL w całym kraju, edukator wspomagający szkoły oraz sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli i kadry zarządzającej, prowadzonych przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne i niektóre Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli, niezależny ekspert współpracujący z SKO, RIO. Prowadzi webinaria, a także trener wielu innych instytucji i firm szkoleniowych. Członek OSKKO. Ekspert z listy MEN (poz.1121). Odznaczona Medalem K.E.N.

 

 

Szkolenie dedykowane samorządom i ich jednostkom publicznym  

 

PROGRAM:

1. Wpływ JST na funkcjonowanie lokalnej oświaty:

1)      Uchwały JST dla szkół i przedszkoli- obowiązkowe i opcjonalne na rok szkolny 2019/2020, z uwzględnieniem możliwości finansowych samorządów.

2)      Wynagrodzenia nauczycieli 2019/2020- planowanie finansowania przez samorządy. Omówienie ścieżki postępowania i przyjęcia praktycznych rozwiązań optymalizujących wydatki.

3)      Regulamin wynagrodzenia nauczycieli- przygotowanie się do podjęcia uchwały w sprawie regulaminu. Dlaczego warto to zrobić już teraz?

4)      Aneksy do arkuszy organizacyjnych- co zawierają, jak czytać i weryfikować pod kątem planowanych wydatków?

5)      Planowanie budżetów oświatowych na 2020 r .- wydatki bieżące a subwencja oświatowa.

6)      Wydatki na kształcenie specjalne- prawidłowe realizowanie art. 8 i 35 ustawy o finansowaniu zadań.

2. Zmiany w szkolnictwie zawodowym- najistotniejsze zagadnienia na najbliższy rok szkolny.

 3. Dyskusja, wnioski, praca na przykładach zgłaszanych przez uczestników.

 

 

Miejsce szkolenia

Hotel Scandic
Podwale Grodzkie 9, Gdańsk

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha