zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Skargi, wnioski i petycje w praktyce

30 październik 2019 10:00-15:00

365 zł netto

PROWADZĄCY:
Prawnik, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni wykładowca prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i sądowej kontroli administracji Wyższej Szkoły Administracji Publicznej. Promotor ponad 250 prac licencjackich i magisterskich z zakresu postępowania administracyjnego i sądowej kontroli administracji. Doświadczony wykładowca z zakresu postępowania administracyjnego, wykładowca i trener szkoleń z zakresu Kodeksu Postępowania Administracyjnego i legislacji administracyjnej. Posiada także duże doświadczenie praktyczne w pracy w administracji rządowej szczebla centralnego i organach samorządu zawodowego.


EFEKTY I ADRESACI SZKOLENIA:
Szkolenie jest adresowane do pracowników organów administracji publicznej oraz radnych. Efektem szkolenia jest:
1) poszerzenie wiedzy z zakresu podstaw prawnych skargi, wniosku i petycji w postępowaniu administracyjnym;
2) nabycie umiejętności udzielania prawidłowych odpowiedzi na petycje, skargi i wnioski;
3) pozyskanie umiejętności prawidłowego prowadzenia postępowań w zakresie skarg, wniosków i petycji.


PROGRAM:
1.    Pojęcie skargi, wniosku i petycji
-    Etapy kształtowania się instytucji skarg, wniosków i petycji
-    Podstawy prawne składania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji
-     Pojęcie i przedmiot skargi, wniosku, petycji
2.    Właściwość organów w sprawach skarg, wniosków i petycji,
-    Zakres podmiotowy postępowania w sprawach skarg, wniosków i petycji
-    Zakres przedmiotowy postępowania w sprawach skarg, wniosków i petycji
3.    Postępowanie w sprawie skargi, wniosków, petycji a postępowanie administracyjne
-    Zasady ogólne kpa odnoszące się do postępowania w sprawie skarg i wniosków oraz rozpatrzenia petycji
-    Odpowiednie stosowanie kpa w postępowaniu w sprawie rozpatrzenia petycji
4.    Formy wnoszenia oraz kwalifikacja pisma jako skargi, wniosku i petycji
6.    Terminy rozpatrywania skargi, wniosku i petycji
-    Sposoby zwalczania przewlekłości w załatwianiu skarg, wniosków i petycji
7.    Przebieg postępowanie w sprawie skarg, wniosków i petycji
-    Organizacja przyjmowania i załatwiania skarg, wniosków i petycji
-    Nadzór i kontrola nad prawidłowością działania organów w tym zakresie
8.     Komisja skarg, wniosków i petycji rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa
-    Obligatoryjny charakter powołania, skład komisji, zakres zadań.

Miejsce szkolenia

Central Tower
Al. Jerozolimskie 81, Warszawa

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha