zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Świadczenia z pomocy społecznej – aktualności 2021 - Szkolenie on-line

15 czerwiec 2021 10:00-14:00

280 zł netto

Forma szkolenia:

  • Zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy webinarowej umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania;
  • Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail;
  • Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze.

 

Informacje o prowadzącym:  radca prawny i doktor nauk prawnych. Nauczyciel akademicki, którego główny obszar zainteresowań naukowych obejmuje prawo pracy oraz prawo administracyjne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa pomocy społecznej. Autor ponad dwudziestu publikacji naukowych w polskich i zagranicznych czasopismach oraz uczestnik kilkudziesięciu konferencji ogólnopolskich i międzynarodowych. Pracę naukową łączy z wykonywaniem zawodu radcy prawnego. W ramach własnej kancelarii prowadzi szkolenia dla pracowników organów administracji publicznej oraz świadczy pomoc prawną przede wszystkim na rzecz osób prawnych i instytucji publicznych, współpracując m.in. z trzema ośrodkami pomocy społecznej. Zrealizował ponad czterdzieści szkoleń z zakresu szeroko rozumianego prawa pomocy społecznej.

Adresaci:

  • Pracownicy Domów Pomocy Społecznej; Ośrodków Pomocy Społecznej
  • organy administracji rządowej i samorządowej, organizacje społeczne i pozarządowe, Kościół Katolicki, inne kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby fizyczne i prawne organizujące pomoc społeczną

 

Program szkolenia

1. Przyznawanie świadczeń z pomocy społecznej:
1.1. procedura przyznawania świadczeń,
1.2. rodzinny wywiad środowiskowy,
1.3. zmiany w zakresie świadczeń wprowadzone nowelizacją ustawy o pomocy społecznej z 15.04.2021 r.,
1.4. przepisy intertemporalne.
2. Uchylenie lub zmiana decyzji na podstawie art. 106 ust. 5 u.p.s.:
2.1. przesłanki,
2.2. procedura,
2.3. najnowsze orzecznictwo.
3. Świadczenia nienależnie pobrane:
3.1. przesłanki,
3.2. procedura,
3.3. najnowsze orzecznictwo.
4. Nowe postępowanie w sprawie zwrotu nadpłaconej opłaty za świadczenia z pomocy społecznej (art. 98a u.p.s.).
5. Zwrot wydatków na świadczenia z pomocy społecznej (art. 96 u.p.s.):
5.1. podmioty zobowiązane do zwrotu wydatków,
5.2. procedura zwrotu,
5.3. najnowsze orzecznictwo.
6. Zwrot opłaty za pobyt w DPS zastępczo uiszczonej przez gminę.
7. Panel dyskusyjny z możliwością zadawania pytań trenerowi.


Uwaga
Po szkoleniu istnieje możliwość zadawania Trenerowi pytań, dotyczących tematyki szkolenia, przez 7 dni, za pośrednictwem Organizatora.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha