zaproponuj szkolenia

szkolenia radnych

Fundusz Sołecki
Komisja Rewizyjna
Komisja Skarg i Wniosków
Oświadczenia majątkowe
Prawa i obowiązki Radnego
Procedura absolutorium
Raport o stanie Gminy

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha