zaproponuj szkolenia

VAT w działalności JST i ich jednostkach organizacyjnych- wybrane zagadnienia Szkolenie on-line

17 czerwiec 2021 09:00-13:30

270 zł netto

 

Szczegóły organizacyjne:
• Zajęcia prowadzone przez internet, za pomocą specjalnej platformy umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania
• Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail
• Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze lub aplikację w smartfonie


Prowadzący: wykładowca wyższych uczelni, wieloletni praktyk administracji skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor i współautor kilkudziesięciu pozycji książkowych, oraz publikacji o tematyce rachunkowej, podatkowej, finansów publicznych. Prowadząca jest znanym i cenionym szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości, szkoląca zarówno pracowników jednostek organizacyjnych sektora finansów państwowych i samorządowych, również pracowników RIO, Ministerstw i innych ważnych Urzędów państwowych i samorządowych. Nawiązuje doskonały kontakt z uczestnikami - jest współpracownikiem wielu Agencji Szkoleniowych.

 

Szkolenie adresowane jest dla głównych księgowych oraz pracowników służb finansowo- księgowych jednostek i zakładów budżetowych
( jako załącznik- zarządzenia dotyczące podatku VAT)

CEL SZKOLENIA:
Szkolenie ma w sposób praktyczny przybliżyć Państwu zasady dotyczące wykonania i ewidencji zdarzeń gospodarczych i finansowych z wykorzystaniem podatku VAT po zmianach przepisów -w jednostkach samorządu.
Obszerny materiał, dotyczący przepisów podatku VAT, który został dla Państwa przygotowany z tej tematyki wyjaśnia wiele problemów, które budzą wątpliwości interpretacyjne i są lub będą przedmiotem kontroli różnych organów i odpowiedzialności ze wskazanych zagadnień.

PLAN SZKOLENIA :
1. Zasady ustalania podatku VAT - obowiązek podatkowy.
2. Dokumenty księgowe w podatku VAT- jak wystawiać i jak księgować.
3. Terminy zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad podatkiem należnym.
4. Zasady ustalania podstawy opodatkowania VAT- em (w tym: wybrane zagadnienia w zakresie czynności zwolnionych z VAT oraz wyłączonych z opodatkowania tym podatkiem).
5. Częściowe odliczanie VAT- struktura (prewspółczynnik i proporcja) w JST, jednostkach i zakładach budżetowych.
6. Korekta odliczeń VAT: roczna , 5-letnia i 10-letnia -wyliczone przykłady.
7. Czym się różni:

  •  „Split payment”- czyli system podzielonej płatności (MPP),
  •  Biała lista podatników.

8. Nowy JPK- od 1 października 2020r.:
a) Z jakich elementów składają się struktury schematu głównego dla JPK_V7M i JPK_V7- ich opis i oznaczenia .
b) Jakie dane powinny być zawarte w ewidencjach sprzedaży - struktura ewidencji w zakresie podatku należnego dla JPK_V7M i JPK_V7K - kody grup towarowych (GTU) w nowej strukturze JPK_VAT, nowe oznaczenia i symbole)
c) Jakie dane powinny być zawarte w ewidencjach zakupu - struktura ewidencji w zakresie podatku naliczonego dla JPK_V7M i JPK_V7K - ich oznaczenia i symbole.
d) Jak wygląda struktura deklaracji dla JPK_V7M i JPK_V7K oraz ujęcie korekt.
9. Zmiany w 2021r. - wybrane zagadnienia z VAT.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha