zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Wpływ nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego na dochodzenie roszczeń przez JST

20 marzec 2020 10:00-15:00

395 zł netto

Informacje o prowadzącym:

Radca prawny, adiunkt w Zakładzie Postępowania Cywilnego WPiA UAM w Poznaniu, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Współpracuje z samorządem terytorialnym na terenie całej Polski, prowadząc szkolenia oraz obsługę jednostek samorządowych. Specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń o ochronę dóbr osobistych i wizerunku oraz o opublikowanie sprostowania prasowego.


Adresaci:

Pracownicy odpowiedzialni za windykację roszczeń.


Cel szkolenia:

Reforma Kodeksu postępowania cywilnego (KPC) z 2019 r. jest jedną z największych nowelizacji tego aktu normatywnego w przeciągu ostatnich lat. Corocznie do sądów powszechnych wpływa ok. 18 milionów spraw. Uczestnikami postępowań sądowych są również gminy i powiaty. Szkolenie ma na celu przedstawienie najważniejszych zmian, które dotkną jst jako uczestników postępowania sądowego. Omówione zostaną zmiany w przepisach o kosztach procesu, które w istotny sposób mogą wpłynąć na ewentualną decyzję o wytoczeniu powództwa. Zaprezentowane zostanie także nowe postępowanie gospodarcze, które będzie miało zastosowanie w przypadku sporów pomiędzy jst a innymi przedsiębiorcami. Przedstawione zostaną wady i zalety nowych rozwiązań normatywnych.


Program szkolenia:

1. Geneza wprowadzenia zmian
2. Nadużycie prawa procesowego
3. Zmiany w zakresie właściwości miejscowej sądu
4. Postępowanie przygotowawcze
5. Zmiany w zakresie zaskarżania orzeczeń (apelacja na posiedzeniu niejawnym, zażalenie
poziome)
6. Postępowanie odrębne w sprawach gospodarczych z udziałem JST
7. Nowe rodzaje wysokości opłat sądowych

 

Miejsce szkolenia

Hotel Piast
ul. Piłsudskiego 98, Wrocław

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha