zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Wprowadzenie i kontrola danych zawartych w systemie informacji oświatowej

13 marzec 2020 10:00-15:00

395 zł netto

Informacje o prowadzącym:
• absolwentka UAM w Poznaniu - filologia polska. Nauczycielka języka polskiego, doradca metodyczny a później konsultant ds. doradztwa kadry kierowniczej i egzaminów zewnętrznych Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu oraz współpracownik Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu. Od 2008 dyrektor wydziału oświaty, kultury i sportu starostwa powiatowego, później kierownik referatu oświaty, kultury, sportu i zdrowia, a obecnie dyrektor centrum usług wspólnych. Edukatorka, koordynatorka wielu projektów edukacyjnych. Autorka publikacji, dotyczących edukacji i zarządzania w oświacie. Współpracuje z wieloma instytucjami w zakresie prowadzenia szkoleń i kursów o tematyce oświatowej. Prowadzi zajęcia z zakresu zarządzania w oświacie na studiach podyplomowych na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu, na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz w Collegium da Vinci w Poznaniu. Certyfikowany konsultant Programu MindSonar.


Adresaci: Szkolenie skierowane do wydziałów oświaty, ZEAS-ów, CUW-ów, przedstawicieli szkół publicznych i niesamorządowych – dyrektorów, sekretarzy, pracowników odpowiedzialnych za wprowadzanie danych do SIO.


Cel szkolenia: doskonalenie umiejętności z zakresu zagadnień prawnych dotyczących zmian w sprawozdawczości SIO

 


Program szkolenia:


• Podstawy prawne i cele sprawozdawczości SIO.
• Zmiany w zakresie sprawozdawczości SIO – raport subwencyjny.
• Udzielenie upoważnienia do dostępu do bazy danych SIO.
• Zadania, odpowiedzialność kierowników jednostek (JST oraz szkoły/placówki) zobowiązanych do przekazywania danych w SIO.
• Zadania JST, terminy przekazywania danych, zakres wprowadzanych danych, RSPO.
• Terminy przekazywania danych przez szkoły/placówki, sposoby analizy danych i nadzór JST nad sprawozdawczością SIO.
• Wprowadzanie danych do nowego SIO w kontekście naliczenia części oświatowej subwencji ogólnej dla samorządu – zadania subwencjonowane.
• Potwierdzanie prawdziwości danych w nowym SIO do naliczenia subwencji oświatowej dla samorządu.
• Kontrola wewnętrzna, jako element nadzoru JST.
• Kary za niepoprawne przekazywanie danych do SIO lub nieprzekazywanie danych.
• Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Miejsce szkolenia

Hotel Piast
ul. Piłsudskiego 98, Wrocław

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha