zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Wydawanie licencji i zezwoleń oraz kontrola przewoźników przez samorząd z uwzględnieniem zmian od stycznia 2020 r.

06 listopad 2019 10:00-15:00

425 zł netto

Trener prowadzący szkolenie:

 • mgr inż. Transportu - Politechnika Śląska,
 • pracownik instytucji nadzoru transportu drogowego;
 • Wykładowca i trener w dziedzinie transportu drogowego - 12 lat doświadczenia w prowadzeniu szkoleń:

-    Szkolenia pracowników organów samorządowych w zakresie wydawania uprawnień przewozowych, organizacji i kontroli przewozów regularnych, komunikacji miejskiej, publicznego transport zbiorowego,
-    Szkolenia pracowników zarządców dróg w zakresie ruchu pojazdów nienormatywnych, kontroli masy, nacisków osi i wymiarów,
-    Szkolenia kandydatów na inspektorów transportu drogowego (15 kolejnych edycji), Szkolenia inspektorów  transport drogowego (dokształcające), szkolenia funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej.
-    Wykłady na Studiach Podyplomowych Uniwersytetu Łódzkiego; Wykłady i ćwiczenia dla studentów kierunku Transport Wydziału Zarządzania i Informatyki ATH w Bielsku-Białej
-    Ekspert Komisji Europejskiej - szkolenia służb Ukrainy, Chorwacji i Turcji w zakresie regulacji wspólnotowych dotyczących transportu drogowego,
-    Szkolenia otwarte w zakresie: mocowania ładunków, przewozu drogowego odpadów, żywych zwierząt, materiałów szybkopsujących się, doradców DGSA ADR, kandydatów na doradców DGSA ADR, szkolenia w ramach kursów na Certyfikaty Kompetencji Zawodowych,
-    Certyfikat of Phare PL99/IB/TR/1 Project

 • Autor kilkudziesięciu artykułów miesięcznika „Transport Drogowy” (Verlag Dashofer)


  Program szkolenia:
 • Warunki udzielania uprawnień do wykonywania przewozów drogowych
  -    nowe pojęcia i definicje
  -    wymagania ustawowe warunkujące otrzymanie:
  •    licencji i zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
  •    zezwoleń na przewozy regularne i regularne specjalne
  -    zmiany ustawy o transporcie drogowym od stycznia 2020 r,
  -    nowe wymagania dla kierowcy i przedsiębiorcy
  -    rodzaje decyzji wydawanych w związku z zezwoleniem i licencją, warunki ich wydawania
  -    przenoszenie uprawnienia wynikających z licencji i zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika
  -    zgoda na wykonywanie uprawnień wynikających licencji i zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika
  -    nowy zakres stosowania przepisów ustawy o zarządzie sukcesyjnym … do licencji i zezwoleń
  -    przewóz osób a pośrednictwo w przewozie osób
  -    warunki wydawania zezwoleń na przewozy regularne i regularne specjalne
  -    rozporządzenie o rozkładach jazdy
 • Kontrola przewoźników przez pracownika samorządu
  -    kontrola przedsiębiorców wykonujących przewozy taksówką i samochodem osobowym
  -    kontrola przedsiębiorców posiadających zezwolenie na zawód przewoźnika drogowego
  -    kontrola dobrej reputacji, kryteria obligatoryjne wszczęcia postępowania, sposób i przesłanki oceny dobrej reputacji przedsiębiorcy i osoby zarządzającej transportem,
  -    konsekwencje utraty dobrej reputacji i okresy rehabilitacji
  -    zmienione wymagania ustawy Prawo przedsiębiorcy, warunki prowadzenia czynności kontrolnych
  -    kontrola drogowa prowadzona przez pracownika samorządu – warunki, tryb i procedury
  -    wybrane przepisy postępowania administracyjnego związane z wydawaniem uprawnień przewozowych i kontrolą przewoźników przez samorząd
 • Odpowiedzi na pytania uczestników.

Miejsce szkolenia

Hotel Piast
ul. Piłsudskiego 98, Wrocław

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha