zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

WYNAGRODZENIE W OŚWIACIE Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN 2023 r.

17 luty 2023 09:00-13:00

340 zł netto

- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


Wykładowca:Jolanta Karakow-Jaśkiewicz
Menager, doświadczony praktyk z wieloletnim stażem pracy w dziale kadr i płac, ZFŚS, zajmujący się na co dzień zagadnieniami związanymi z prawem pracy i ubezpieczeń społecznych oraz wynagrodzeniami z tytułu umowy o pracę i umów cywilnoprawnych, oraz zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Nauczyciel w szkołach policealnych na kierunku rachunkowość – wynagrodzenia i podatki, trener i wykładowca szkoleń w zakresie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, wynagrodzeń i podatków. Absolwentka studiów pedagogicznych, ekonomicznych, pomocy społecznej oraz studiów podyplomowych o kierunkach: Nowoczesne Zarządzanie Kadrami, Zarządzanie w Sektorze Publicznym, Mediator of biznes, Coaching biznesowy i trenerski oraz licznych kursów i szkoleń w tej tematyce.


Celem szkolenia jest praktyczne omówienie zagadnień związanych z naliczaniem wynagrodzeń pracowników oświaty oraz przeprowadzenie warsztatów praktycznych z omawianej tematyki.
Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami.

Korzyści ze szkolenia: uczestnik szkolenia będzie miał możliwość wymienienia swojego doświadczenia z innymi uczestnikami (praktykami) szkolenia.
Dzięki szkoleniu uczestnik będzie miał możliwość zapoznania się z najnowszymi interpretacjami i stanowiskami organów kontrolujących, dzięki czemu będzie miał możliwość uniknięcia błędów w swojej codziennej pracy.
Każdy uczestnik szkolenia pod okiem trenera będzie miał możliwość samodzielnego wyliczenia listy płac z poszczególnymi składnikami od brutto do netto.

Metodyka szkolenia: szkolenie zostanie przedstawione w formie prezentacji multimedialnej uzupełnionej o przykłady , dzięki którym uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki.
UCZESTNICY SZKOLENIA 7 DNI PRZED ROZPOCZĘCIEM SZKOLENIA MOGĄ ZADAWAĆ PYTANIA NA NURTUJĄCE ICH TEMATY Z TEMATYKI SZKOLENIA, WYKŁADOWCA OMÓWI TEMATYKĘ NA SZKOLENIU.

SZKOLENIE POPARTE JEST LICZNYMI PRZYKŁADAMI NALICZANIA WYNAGRODZENIA OD A-Z – WARSZTATY PRAKTYCZNE

SZCZEGÓŁOWE ZAGADNIENIA SZKOLENIA

1. Akty prawne regulujące wynagrodzenie nauczycieli
2. Składniki wynagrodzenia nauczyciela
• Wynagrodzenie zasadnicze
• Dodatek stażowy
• Dodatek motywacyjny
• Dodatek funkcyjny
• dodatek za wychowawstwo
• Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa
• Nagrody
• Dodatek wiejski
• dodatek stażowy
2. Składniki listy płac a poprawność naliczania
• Składki społeczne na liście płac,
• Progi podatkowe
• Kwota wolna od podatku w 2023 r.
• PIT 2 a wpływ na naliczanie wynagrodzenia
• Możliwość rezygnacji przez pracownika z ulgi podatkowej
• Składka zdrowotna na liście płac
• Koszty uzyskania przychodów – a problemy z ich ustaleniem
• Możliwość rezygnacji z podstawowych kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy.
• Korzystanie przez pracowników z 3 nowych zwolnień podatkowych
- ulga z tytułu wielodzietności, „Rodzina 4+”
- ulga na powrót z zagranicy
- ulga dla emeryta
• Zmiana minimalnego wynagrodzenia od 01.01.2023 r. 01.07.2023 r. a wpływ na wynagrodzenie pracownika.
• Składniki wynagrodzenia nauczyciela uwzględniane w podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę
• Składniki wynagrodzenia nauczyciela nie uwzględniane w podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę
• Roczny limit podstawy składek emerytalno- rentowych
• Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
• Pracownicze Plany Kapitałowe na liście płac
• Zasady poprawnego naliczania listy płac od brutto do netto
• Zmiana zasad awansu zawodowego nauczycieli a wpływ na naliczanie wynagrodzeń.
• Zasady prawidłowego poboru PIT
• Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz doraźnych zastępstw zasady wyliczania a najczęściej popełniane błędy
• Ustalenie wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe przy łączonym pensum
• Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy – zasady naliczania – a najczęściej popełniane błędy
• Odprawa emerytalno - rentowa a zasady naliczania
• Nagroda Jubileuszowa – a zasady naliczania
• Wynagrodzenie za czas nieobecności usprawiedliwionej (urlop okolicznościowy, dni 188 kp/ 67c KN., itp.)
• Ustalenie wynagrodzenia w przypadku nie przepracowania pełnego miesiąca np.;
• Rozpoczęcia i zakończenia pracy w trakcie miesiąca
• Zmiana wynagrodzenie lub wymiaru etatu w trakcie miesiąca .
• Wynagrodzenie postojowe a koronawirus,
• Trzynastka w skrócie
• Zasady ustalania podstawy do opodatkowania dla pracowników do 26 roku życia.
• PIT 0 a zasiłki ZUS
• Zleceniobiorcy w 2023 r.

Świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa, z uwzględnieniem zmian od 01.01.2022 r oraz od 02.08.2022 r. i 01.01.2023 r.
• Wynagrodzenie/zasiłek chorobowy
• Prawo do wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku chorobowego
a/ okres wyczekiwania na świadczenie
b/ dokumentowanie prawa do świadczeń oraz kontrola prawidłowości korzystania ze świadczeń
c/ wysokość i okres wypłaty świadczeń
• Szczególna sytuacja pracowników, którzy ukończyli 50 rok życia
• Co zrobić kiedy pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim i jednocześnie świadczy pracę.
• Przyjmowanie okresu, z którego zostanie ustalona podstawa wymiaru zasiłków
• Składniki przyjmowane do podstawy wymiaru
• Minimalne wynagrodzenie za pracę a podstawa wynagrodzenia/zasiłku chorobowego
• Dodatek stażowy a podstawa wynagrodzenia/zasiłku chorobowego
• Zwolnienie lekarskie dostarczone po wypłacie wynagrodzenia a korekta wynagrodzenia
• Wpływ zmiany wysokości wynagrodzenia oraz wymiaru czasu pracy na podstawę obliczanego zasiłku
• Kiedy ponownie przelicza się podstawę wynagrodzenia/zasiłku chorobowego
• Ustalanie wysokości świadczenia w przypadku zmiany wymiaru etatu.
• Ponowne przeliczenie podstawy wynagrodzenia w razie choroby i macierzyństwa - zmiany od 01.01.2023 r.
• Wynagrodzenie chorobowe na przełomie roku a limit 14/33 dni
• Zasiłek chorobowy na przełomie roku
• Zasiłek opiekuńczy na przełomie roku a limit 14/60 dni
• Zasiłek opiekuńczy na dziecko przed ukończeniem przez nie 8 tygodnia życia a pobyt matki dziecka w szpitalu 56 dni
• Zasiłek opiekuńczy na dziecko niepełnosprawne 8/14 lat do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.
• Uzupełninie dodatkowego wynagrodzenia rocznego ”13” w podstawie wynagrodzenia/zasiłku chorobowego

Potrącenie pracownicze oraz komornicze zasady dokonywania potrąceń
• Kwoty wolne od potrąceń – zmiany od 01.01.2023 r. proponowane zmiany od 2023 r.
• Potrącenia za zgodą pracownika
• Potrącenia bez zgody pracownika
• Potrącenia alimentacyjne
• Potrącenia nie alimentacyjne
• Potrącenia z umów zlecenia
• Potrącenia ZFŚS
• Potrącenia z zasiłków ZUS
• Potrącenia na wniosek sądu karnego
• Potrącenia administracyjne.
• Potrącenia z umów cywilnoprawnych
• Potrącenia z „ parabanków”
• Potrącenie alimentacyjne i alimentacyjne w przypadku utraty źródła utrzymania związanych z koronawirusem
• Zatrudnienie osób zobligowanych do płacenia alimentów na rzecz nieletnich a konsekwencje dla Pracodawców
Panel dyskusyjny

 

 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha