zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Wynagrodzenie za pracę 2019

28 październik 2019 10:00-15:00

385 zł netto

Cel szkolenia:

Pogłębienie wiedzy teoretycznej w zakresie naliczania i wypłacania wynagrodzenia za pracę. Wskazanie praktycznych aspektów operowania wynagrodzeniem za pracę jako elementem motywacyjnym w stosunkach pracy.


Adresaci szkolenia:

Pracownicy działów kadrowych i płacowych, księgowości, pracodawcy.


Informacje o prowadzącym: 

prawnik, doradca, trener, przedsiębiorca,
• absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego,
• specjalista z zakresu prawa pracy, prawa administracyjnego, prawa dewizowego, prawa karnego, prawa ubezpieczeń społecznych,
• były członek zarządów organizacji związkowych w poprzednich miejscach pracy
• ukończył studia podyplomowe „Zarzadzanie zasobami ludzkimi” na Uniwersytecie Szczecińskim,
w latach 2010 - 2017 był Inspektorem Pracy w Państwowej Inspekcji Pracy,
• doradca ponad 30 podmiotów gospodarczych, ekspert prawny Ogólnopolskiego Konwentu Agencji Pracy,
współpracownik Biura Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu,
ekspert w zagadnieniu legalności zatrudnienia cudzoziemców,
• brał udział w programie Komisji Europejskiej dotyczącym delegowania pracowników w ramach świadczenia usług na terytorium Unii Europejskiej,
• w latach 2015 – 2017 był również członkiem Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi przy Wojewodzie Opolskim,
• doświadczony trener, prowadzący różnego typu zajęcia od 1995r. - w 2018 r. przeprowadził ponad 100 szkoleń,
• społecznik, radny Rady Dzielnicy w rodzinnym mieście,
• trener zdobywający rewelacyjne recenzje od uczestników szkoleń.


PROGRAM SZKOLENIA

1. Zagadnienia wstępne:
- definicja wynagrodzenia za pracę,
- wynagrodzenie minimalne i najniższe,
- co wliczamy a czego nie do wynagrodzenia minimalnego - NOWOŚĆ
- minimalna stawka godzinowa – kiedy?
- wynagrodzenie godzinowe, akordowe, prowizyjne.

2. Kształtowanie wynagrodzenia za pracę:
- „negocjacyjny” charakter stosunku pracy,
- Regulamin Wynagrodzenia – zasady tworzenia,
- sposoby opisywania wynagrodzenia w umowach o pracę.

3. Inne rodzaje wynagrodzenia:
- wynagrodzenie za czas choroby,
- wynagrodzenie urlopowe,
- wynagrodzenie za czas choroby i za dyżur,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.

4. Inne składniki wynagrodzenia oraz dodatki:
- wynagrodzenie oraz dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych,
- dodatek za pracę w porze nocnej,
- dodatki stażowe i funkcyjne,
- zwrot kosztów podróży służbowej.

5. Premia czy nagroda?
- premia uznaniowa w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego,
- premie regulaminowe.

6. Ochrona wynagrodzenia za pracę:
- prawo do wynagrodzenia,
- katalog potrąceń z wynagrodzenia,
- kwoty wolne od potrąceń.

7. Odprawy:
- odprawa emerytalna,
- odprawa rentowa,
- odprawa pośmiertna.

8. Inne należności z tytułu umowy o pracę:
- ekwiwalent za używanie odzieży własnej,
- ekwiwalent za pranie i konserwacje odzieży roboczej,
- ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

9. Przykładowe wyliczenia:
- wynagrodzenie do podstawy nadgodzin,
- ekwiwalent za urlop.


Opinie o szkoleniach prowadzonych przez trenera:

Wszystkie informacje przejrzyste i jasne. * Same superlatywy. Polecam innym! * Szkolenie w pełni spełniło oczekiwania. * Szkolenie spełniło oczekiwania. Zdobyta wiedza zapewni prawidłowe wy-konywanie obowiązków z zakresu zatrudniania cudzoziemców. * Dużo przykładów i na wesoło – łatwo się zapamiętuje. * Bardzo dobra znajomość tematu przez prowadzącego. Jasny, rzetelny. * Dobra treść merytoryczna, dużo przykładów. * Spełniło moje oczekiwania * Bardzo profesjo-nalne. * 5! * Bardzo ciekawie prowadzone szkolenie. Dziękuję. Pozdrawiam. * W pełni spełniło mo-je oczekiwania. * Szkolenie było na wysokim poziomie. * Kompetentne, rzeczowe szkolenie, po-parte wieloma przykładami. *Bardzo interesujący sposób przedstawiania informacji. Możliwość zadawania pytań dodatkowych. Wysoko oceniam przygotowanie merytoryczne prowadzącego szkolenie. * Wyczerpujące w każdym w/w aspekcie. * Wszystko przedstawione jasno i przejrzy-ście. Bardzo miła atmosfera i prowadzący. * Duży zasób praktycznych informacji – było super.


Forma realizacji szkolenia:

• Szkolenie realizowane jest w formie mini wykładów popartych przykładami z praktyki gospodarczej oraz kontrolnej. W trakcie zajęć również angażowani są uczestnicy do wymiany swoich doświadczeń, spostrzeżeń i wniosków. W pod-stawowych modułach prowadzone są ćwiczenia z formułowania umów.
• Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
• W ramach szkolenia są także omawiane przykłady podawane przez uczestników ze wskazaniem najlepszych praktyk w zakresie ekonomiczno-prawnym.
• W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygo-towane przez wykładowcę oraz akty prawne i wzory dokumentów źródłowych.
• Przewidywany czas trwania szkolenia to około 5 godzin dydaktycznych zajęć.

Miejsce szkolenia

Hotel Piast
ul. Piłsudskiego 98, Wrocław

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha