zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2020r.

18 grudzień 2020 09:00-12:00

255 zł netto

 

 

INFORMACJE O PROWADZĄCYM SZKOLENIE

Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", "Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych" – wydanie: 2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w GazeciePrawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

 

Korzyści  i cele szkolenia

 • Kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z  funkcjonowaniem i rozliczaniem ZFŚS po zmianach przepisów w 2020 r. w tym w zakresie RODO
 • Omówienie aktualnych przepisów prawnych
 • Uzyskanie informacji na temat praktycznych aspektów funkcjonowania i rozliczania ZFŚS
 • Przedstawienie szczegółowych uregulowań dla poszczególnych świadczeń

 

Profil uczestnika:

 • członków Komisji Socjalnych ZFŚS
 • Pracowników działów księgowości,
 • Pracowników rozliczających ZFŚS
 • Osób z ramienia Pracodawcy

 

Program:

 1. Zmiany zasad naliczania odpisu:
 • uregulowania ustawy – zmiana podstawy dokonywania odpisu;
 • zmiana od sierpnia z wyrównaniem wpłat do października w 2019 r.;
 • wysokość odpisu obowiązująca w 2020 r.
 • wpłaty od 2020 r.  według jakich zasad?
 • problemy praktyczne z wyliczaniem wysokości wpłaty w 2020 r.;
 1. RODO a funkcjonowanie ZFŚS – zmiana od maja 2019 r.:
 • nowe przepisy i ich wpływ na funkcjonowanie ZFSS;
 • wzór oświadczenia o dochodach obowiązujący w 2020 r. a RODO;
 • upoważnienie do przetwarzania danych – dla kogo?;
 • uregulowania w Regulaminie – co warto doprecyzować?
 • dokumenty zbierane w związku z ZFŚS a ochrona danych osobowych;
 • dostęp do danych ZFŚS – kto jest uprawniony?
 1. Zmiany przepisów w 2019 r. mające wpływ na wydatkowanie ZFŚS:
 • podniesienie kwoty zwolnienia z podatku PIT z 380 do 1000,00 zł.;
 • podniesienie kwoty wolnej z podatku PIT przy zapomogach;
 • beneficjenci do 26 roku życia – które zwolnienie od sierpnia 2019 r.?
 • problemy praktyczne rozliczania zwolnień – zbieg zwolnień z podatku;
 • możliwość przyznania wydatkowania na dzieci w żłobkach, przedszkolach i klubach dziecięcych bez podatku PIT
 • Nowa wysokość odpisów w 2020 r.  zasady wyliczania
 1. Najnowsze problemy związane z rozliczaniem ZFŚS:
 • kwota 500+ a obliczanie dochodu
 • kryterium dochodowe a praca w kilku podmiotach;
 • oświadczenie o dochodach – sposoby weryfikacji prawidłowości wykazanych danych;
 • pawo do świadczeń a praca na część etatu;
 • kwota wolna od podatku a praca w różnych podmiotach;
 • ochrona danych osobowych a dokumenty funkcjonujące w ZFŚS;
 • zajęcie komornicze a świadczenia z ZFŚS.
 1. Zasady tworzenia ZFŚS:
 • obowiązek ustawowy tworzenia ZFŚS;
 • zwolnienia z obowiązku;
 • ZFŚS w jednostkach budżetowych i u pracodawców prywatnych;
 • zapisy wewnątrzzakładowe dotyczące ZFŚS
 • wyrok TK z lipca 2014 r. – wpływ na ustalanie zasad opodatkowania PIT;
 • zwolnienia z opodatkowania podatkiem PIT- kwoty, przesłanki, stosowanie;
 1. Funkcjonowanie ZFŚS:
 • zasady odpisu na ZFŚS;
 • obliczanie osób zatrudnionych - czy ma znaczenie?
 • wysokość odpisu;
 • czy można dokonać wyższego odpisu niż wynikający z wyliczeń – skutki prawne i podatkowe;
 • rozliczanie odpisów lat poprzednich;
 • obowiązek posiadania odrębnego rachunku bankowego;
 • możliwości ograniczenia zasad funkcjonowania ZFŚS przez pracodawcę;
 1. Regulamin ZFŚS:
 • podstawowe zapisy;
 • możliwe wydatkowanie;
 • najczęściej pojawiające się błędy;
 • regulamin a Ustawa o ZFŚS;
 • zmiany Regulaminu.
 1. Zasady wydatkowania ZFŚS:
 • kto jest uprawniony do świadczeń z ZFSS;
 • komisja socjalna i jej funkcjonowanie;
 • przekazania pieniężne;
 • zapomogi;
 • pomoc rzeczowa;
 • wczasy pod gruszą;
 • bilety do kina, teatru, basen;
 • paczki dla dzieci;
 • pożyczki na cele mieszkaniowe;
 • świadczenia dla emerytów i rencistów
 1. Sytuacja materialna pracownika – ustalanie zasad:
 • uzależnienie wydatkowania środków ZFŚS od sytuacji materialnej pracownika
 • obowiązek sprawdzania sytuacji materialnej pracownika i innych członków jego rodziny;
 • pojęcie wspólnego dochodu;
 • zaświadczenia o zarobkach;
 • oświadczenie o zarobkach składane przez pracownika;
 • problemy praktyczne: ochrona danych osobowych a dane o zarobkach; nieprawidłowe oświadczenie pracownika a odpowiedzialność
 1. Problemy praktyczne związane z ZFŚS:
 • przejście środków ZFŚS na innego przedsiębiorcę;
 • „pożyczanie” przez pracodawcę pieniędzy z ZFŚS – czy możliwe? Jakie konsekwencje prawne?
 • co nie może być sfinansowane ze środków ZFŚS?
 • co kontroluje ZUS?
 • zajęcia komornicze świadczeń z ZFŚS – stanowisko oficjalne Departamentu Prawa Pracy
 1. Dyskusja z uczestnikami.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha