zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Zakładowy Plan Kont na 2020 r. w samorządowych jednostkach budżetowych

12 grudzień 2019 10:00-15:00

385 zł netto

Informacje o prowadzącym:

  • wieloletni trener prowadzący szkolenia zarówno dla państwowych, jak i samorządowych jednostek sektora publicznego; specjalista ds. rachunkowości i zarządzania ryzykiem, audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg Normy ISO 9001-2008, praktyk kontroli z wieloletnim doświadczeniem (5% wydatków, kontrole kompleksowe jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, instytucji kultury, niepublicznych jednostek oświatowych), były pracownik jednostek sektora finansów publicznych, ekspert portalu: ekspertbeck.pl (portal o finansach, księgowości, kadrach, BHP, zamówieniach publicznych), autor i współautor licznych publikacji m.in. dla: „Beck Info Biznes - Specjalistyczne publikacje dla firm i instytucji” Wydawnictwa C.H. Beck, INFOR Ekspert, INFOR.PL, miesięcznika "Finanse Publiczne", miesięcznika "Poradnik Instytucji Kultury", biuletynu służb księgowych "Monitor RB”, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego; członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego; niezależny ekspert w zakresie organizacji rachunkowości zgodnej ze standardami rachunkowości i kontroli z uwzględnieniem aspektów prawnych i merytorycznych, podejmujący trudne tematy.


Adresaci:

  • pracownicy księgowości w samorządowych jednostkach budżetowych


Program szkolenia:

1. Podstawy prawne prowadzenia rachunkowości - specyfika centrów usług wspólnych i błędy przy wdrażaniu polityk przez te jednostki oraz zakres zmian przepisów na 2020 rok.
2. Zakres obowiązków związanych z rachunkowością - obowiązki a odpowiedzialność za spis z natury
3. Opracowanie polityki rachunkowości, w tym instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych po centralizacji VAT oraz związanych z jednolitym plikiem
kontrolnym - krótko o zasadach techniki prawodawczej
4. Spośród jaki rozwiązań mamy wybór - czym są i jak stosować uproszczenia
5. Skutki centralizacji VAT - m.in. nieprawidłowości przy wystawianiu faktur VAT - konta rozliczeniowe i rozrachunkowe w zespole "2" niezbędne do prowadzenia rejestrów sprzedaży i zakupów.
6. Rachunek VAT a konto 130
7. Przegląd sposobów ewidencji VAT na przykładach z analizą ryzyka dla poszczególnych przypadków
8. Problemy z rozróżnianiem rodzaju należności - które są cywilnoprawne i powinny trafić do rejestrów na potrzeby rozliczeń VAT, a które stanowią należności publicznoprawne, do których nie ma zastosowania ustawa VAT
9. Omówienie problematycznych operacji i propozycja opisu kont w zakładowym planie kont z nimi związane
10. Standaryzowanie ewidencji księgowej, a specyfika jednostek oświatowych i pomocy społecznej,
11. Błędy merytoryczne rozporządzenia dotyczącego wzorcowych planów kont - jak ich uniknąć i jak się bronić przy kontroli
12. Przykładowe zarządzenie dotyczące polityki rachunkowości na 2020 r.
13. Problemy ze sprawozdawczością budżetową wynikające z centralizacji VAT w odniesieniu do sprawozdań Rb27S, Rb28S, Rb-N, Rb-Z
14. Wpływ sporządzania i zmian w planach finansowych na prowadzenie rachunkowości - nieprawidłowości.
15. Podsumowanie

Miejsce szkolenia

Hotel Piast
ul. Piłsudskiego 98, Wrocław

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha