zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Zasady dostępu do informacji publicznej - pytania i odpowiedzi, wzory pism

18 marzec 2020 09:00-14:00

505 zł netto

Opis doświadczenia prowadzącego szkolenie:

 • autor najnowszej książki: ,,Zasady dostępu do informacji publicznej" pytanie i odpowiedzi, wzory pism”, Wolters Kluwer 2020 r.
 • prowadzi stronę jawnosc.pl poświęconą zagadnieniom jawności życia publicznego,
 • bogate i różnorodne doświadczenie szkoleniowe. Od 2003 r. przeprowadził ponad 630 szkoleń z tej tematyki w całej Polsce ponad 14.000 osób przeszkolonych)
 • od 2008 r. prowadzi cykliczne szkolenia z zagadnień dostępu do informacji publicznej
  w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego w Warszawie,
 • autor rozprawy habilitacyjnej ,,Zasad jawności obrad organów stanowiących w praktyce jednostek samorządu terytorialnego”, C.H. Beck grudzień 2018 r.
 • autor rozprawy doktorskiej na temat ,,Dostęp do informacji publicznej w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce”; – nagrodzona wyróżnieniem w konkursie organizowanym przez Samorząd Terytorialny w 2005 r. na najlepszą pracę doktorską dotyczącą zagadnień funkcjonowania samorządu terytorialnego
 • autor ,,Dostęp do informacji publicznej. Pytania i odpowiedzi. Wzory pism” WoltersKluwer 2016 r.
 • autor ,,Dostęp do informacji publicznej. Pytania i odpowiedzi” WoltersKluwer 2014 r.
 • członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej w latach 2008-16.10 2012. www.pka.edu.pl Obecnie ekspert  Polskiej Komisji Akredytacyjnej z ramienia pracodawców.
 • autor komentarza do ustawy o dostępie do informacji publicznej (Presscom 2011),
 • członek SKO w Białymstoku,- w latach 2004 – 2008.
 • prowadzi stronę jawnoscsamorzadu.pl – kierownik projektu z funduszy norweskich (badaniem objęto 619 jednostek w całej Polsce – jawność funkcjonowania rad miast
  i powiatów).

 

 


 

 

Program szkolenia:

 

 1. NA CZYM POLEGA ODFORMALIZOWANIE POSTĘPOWANIA regulowanego ustawą o dostępie do informacji publicznej.

a)       czy wnioskodawca może być anonimowy?

-        wezwanie do podania danych identyfikujących wnioskodawcę - osobę fizyczną  (WZÓR PISMA)

-        wezwanie do podania danych identyfikujących wnioskodawcę - osobę prawną  (WZÓR PISMA)

-        wezwanie do przedstawienia pełnomocnictwa, gdy wnioskujący występuje w czyimś imieniu (WZÓR PISMA)

b)      od kiedy i w jakim zakresie stosujemy przepisy k.p.a.?

-        Wezwanie do podpisania wniosku na podstawie art. 64 § 2 k.p.a.:  (WZÓR PISMA)

-        Czy stosujemy art. 28 k.p.a ? (status strony w postępowaniu)

-         Czy stosujemy art. 31 § 2 k.p.a ? (uczestnicy na prawach postępowania)

-        Czy stosujemy art. 35 § 5 k.p.a ? (liczenie terminów)

-        Czy stosujemy art. 10§ 1  k.p.a ? (czynny udział)

-        Czy stosujemy art. 65  k.p.a ? (przekazanie wedle właściwości) (WZÓR PISMA)

 1. FORMY WNIOSKU o udostępnienie informacji publicznej.

a)       Czy istnieje obowiązujący formularz wniosku?

b)      Jak się zachować jeżeli wnioskodawca nie podał żadnej podstawy prawnej swego pisma?

c)       Prośba o wyjaśnienie trybu złożonego pisma (WZÓR PISMA)

d)      Minimalne wymogi odnośnie treści wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

-        jak się zachować jeżeli wniosek jest niejasny, ogólny, mało precyzyjny ? (WZÓR PISMA)

-        wezwanie do wyjaśnienia treści złożonego pisma (WZÓR PISMA)

-        czy wniosek można złożyć ustnie/telefonicznie ? (WZÓR PISMA).

e)      Jak należy rozumieć treść art. 8 ust. 4 UDIP?

-        czy można składać wnioski za pośrednictwem portali społecznościowych?

-        na jaki adres email wnioski złożone są skutecznie?

 1. KOMU PRZYSŁUGUJE PRAWO DO INFORMACJI?

a)       jak należy traktować wnioski złożone przez dziennikarzy ?

b)      jak się ma tryb dostępu do informacji wobec uprawnień informacyjnych radnych?

c)       jak się ma tryb dostępu do informacji wobec uprawnień informacyjnych posłów i senatorów?

d)      jak się ma tryb dostępu do informacji wobec uprawnień informacyjnych związków zawodowych?

e)      czy wnioski złożone przez inne organy administracji publicznej należy rozpatrywać?

 1. TERMIN NA ROZPOZNANIE WNIOSKU.

a)       czy stosujemy terminy z art. 13 UDIP czy z k.p.a.?

b)      w jaki sposób liczymy termin na załatwienie sprawy.

-        Od kiedy liczymy termin,  jeżeli wniosek wpłynął na ogólne email urzędu?

-        Od kiedy liczymy termin,  jeżeli wniosek wpłynął na skrytkę EPUAP?

-        Od kiedy liczymy termin,  jeżeli wniosek wpłynął do filii urzędu ?

-        Od kiedy liczymy termin,  jeżeli wniosek został złożony ustnie lub elektronicznie?

c)       kiedy możemy przedłużyć termin na podstawie art. 13 ust. 2  UDIP (WZÓR PISMA).

d)      który dzień jest dniem udzielenia odpowiedzi?

 1. JAK SIĘ MA TRYB WNIOSKOWY WOBEC PROWADZENIA STRONY BIP?

a)       Jak postępować, gdy żądana informacja znajduje się na naszej stronie BIP? (WZÓR PISMA).

b)      Jak postąpić, gdy żądana informacja znajduje się na stronie BIP, ale jednostki podległej/nadrzędnej?

c)       Czy można udzielić odpowiedzi na wniosek, zamieszczając odpowiedź na BIP?

d)      Czy sposób prowadzenia strony BIP podlega kontroli sądów administracyjnych?

 1. METODA 5 KROKÓW – warunki stosowania ustawy o dostępie.

a)       wniosek musi być w miarę precyzyjny (WZÓR PISMA)

b)      adresat wniosku jest podmiotem obowiązanym (art. 4 ust. 1  i 2 UDIP) (WZÓR PISMA)

c)       wniosek musi dotyczyć informacji publicznych (art. 1 ust. 1 UDIP) (WZÓR PISMA)

d)      adresat wniosku musi posiadać żądane informacje (art. 4 ust. 3 UDIP) (WZÓR PISMA)

e)      w sprawie nie mają zastosowania przepisy szczególne (art. 1 ust. 2 UDIP) (WZÓR PISMA)

 1. W JAKICH FORMACH PRAWNYCH odpowiadamy na wnioski?

a)      W jakiej sytuacji mamy obowiązek wydać decyzję administracyjną?

-        Umorzenie postępowania (art. 14  UDIP) - Powiadomienie o niemożności zadośćuczynienia co do formy lub sposobu udostępnienia informacji publicznej (WZÓR PISMA)

-        Odmowa udostępnienia informacji ze względu na prawo do prywatności (WZÓR PISMA)

-        Odmowa udostępnienia informacji ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy (WZÓR PISMA)

-        Odmowa udostępnienia informacji ze względu na brak szczególnej istotności dla interesu publicznego (WZÓR PISMA)

b)     W jakiej sytuacji dokonujemy tzw. czynności materialno - technicznych?

-        Udzielenie informacji publicznej.

-        Poinformowanie, że wniosek nie obejmuje informacji publicznych (WZÓR PISMA)

-        Poinformowanie, że podmiot nie posiada żądanej informacji (WZÓR PISMA)

-        Poinformowanie o pierwszeństwie przepisów szczególnych (WZÓR PISMA)

-        Powiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu do załatwienia sprawy (WZÓR PISMA)

-        Powiadomienie o wysokości kosztów udostępnienia (WZÓR PISMA)

-        Wezwanie do wykazania szczególnej istotności dla interesu publicznego (WZÓR PISMA)

-         Powiadomienie na podstawie art. 14 ust. 2 udip (WZÓR PISMA)

 

 

CEL SZKOLENIA:

Celem jest omówienie podstawowych zasad realizacji wniosków składanych w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Szkolenie skierowane jest do osób, które posiadają podstawowe doświadczenie w zakresie rozpatrywania wniosków, ale i również tych, którzy dopiero zaczynają proces realizacji wniosków, i na co dzień przygotowują odpowiedzi na składane wnioski. Wszystkie omawiane elementy są poparte bogatym orzecznictwem sądowym. Szkolenie prowadzone jest w formule konwersatorium, co oznacza, że  w jego trakcie uczestnicy zadają pytania, i każde zagadnienie jest omawiane przez prowadzącego.

 

CO OTRZYMUJE UCZESTNIK:

-        możliwość kontaktowania się mailowo z prowadzącym po szkoleniu, w razie potrzeby skonsultowania trudnych spraw.

-        kilkanaście wzorów pism w wersji wydrukowanej - wydrukowany konspekt – akty prawne wraz z wyborem orzecznictwa do każdego artykułu

-        zaświadczenie z liczbą godzin szkolenia

-        dostęp do bazy orzeczniczej na stronie www.jawnosc.pl

-        dostęp do wzorów pism na stronie www.jawnosc.pl w wersji edytowalnej

Miejsce szkolenia

Hotel Forum
ul. Obywatelska 8, Lublin

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha