zaproponuj szkolenia

Zasady rozliczania czasu pracy i tworzenie harmonogramów

10 grudzień 2020 09:00-13:00

240 zł netto

- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
Wieloletni praktyk – czynny Główny specjalista ds. kadr i płac w pięciu firmach, doświadczony trener, publicystka wydawnictwa, doradca prawa pracy. Ukończyła studia podyplomowe z Prawa Pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Dzięki zdobytemu doświadczeniu posiada umiejętność łączenia przekazywania wiedzy teoretycznej i praktycznej. Od 6 lat prowadzi szkolenia kadrowo – płacowe, współpracując z kilkoma firmami szkoleniowymi oraz prowadzi własną działalność w tym zakresie. Doradca i audytor prawa pracy.


CELE SZKOLENIA:
praktyczne omówienie zagadnień związanych z czasem pracy. Na szkoleniu zostaną omówione:
-    Zagadnienia z pojęć dotyczących czasu pracy. Zostaną wskazane prawidłowe zasady ustalania doby pracowniczej, ustalenia dnia wolnego, niedzieli, świąt.
-    Zasady prawidłowego tworzenia i zmian harmonogramów, prowadzenia ewidencji casu pracy, rozliczania nadgodzin.
-    Wady i zalety wprowadzenia równoważnego czasu pracy w porównaniu z innymi systemami czasu pracy. Na co należy zwracać szczególną uwagę przy równoważnym czasie pracy, jaki będzie miał wpływ na inne uprawnienia pracownicze.
-    Najnowsze interpretacje i stanowiska organów kontrolujących w zakresie czasu pracy.
-    Najczęściej popełniane błędy w zakresie rozliczania czasu pracy, które organy kontrolujące uważają jako rażące i za które grożą sankcje karne.
-    Sankcje karne, które grożą za nieprzestrzeganie zasad rozliczania czasu pracy.


PROGRAM:
1.    Jakie są podstawowe pojęcia z zakresu czasu pracy – omówienie najważniejszych pojęć związanych z czasem pracy, m. in. doba pracownicza, określenie pory rozpoczęcia i zakończenia pracy, normy czasu pracy, niedziela, święto, dzień wolny z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia czasu pracy, tydzień?
2.    Jakie obowiązują odpoczynki dobowe i tygodniowe?
3.    Kiedy można wykonywać pracę dwukrotnie w dobie pracowniczej?
4.    Co to jest ruchomy czas pracy?
5.    Kiedy można skrócić odpoczynek dobowy?
6.    Jakie okresy są wliczane i niewliczane do czasu pracy?
7.    Jakie obowiązują normy czasu pracy?
8.    Jakie zasady obowiązują przy dyżurach?
9.    Jak ustalić czas pracy w delegacji?
10.    Jak ustala się wymiaru czasu pracy?
11.    Jak ustalić wymiaru czasu pracy pracowników zatrudnionych na część etatu?
12.    Co oznacza tydzień w prawie pracy?
13.    Ile wynosi maksymalny czas pracy w tygodniu?
14.    Jakie są systemy czasu pracy?
15.    Co to jest okres rozliczeniowy – wady i zalety dłuższych okresów rozliczeniowych?
16.    Jak prawidłowo ustalać harmonogramy czasu pracy?
17.    Jakich oznaczeń dokonywać w harmonogramie pracy?
18.    Czy można zmienić harmonogram?
19.    W jakim terminie należy przekazać harmonogramy do wiadomości pracowników?
20.    Co to jest ruchomy czas pracy – zalety i wady?
21.    Jak rozliczać czas pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych?
22.    Kiedy występuje praca w godzinach nadliczbowych?
-    Kiedy można zlecić pracę w godzinach nadliczbowych?
-    Jak rekompensować pracę w godzinach nadliczbowych na wniosek pracownika i bez jego wniosku, konieczność wypełnienia pisemnego wniosku i negatywne skutki jego zaniechania dla pracodawcy?
-    Jakie wynagrodzenie należy się za pracę w godzinach nadliczbowych?
-    Jakie dodatki należą się za pracę w godzinach nadliczbowych?
-    Jakie obowiązują limity pracy w godzinach nadliczbowych?
-    Jak ustalić przekroczenia normy dobowej i średniotygodniowej?
-    Jak rozliczać czas pracy dla pracowników zatrudnionych na część etatu w godzinach nadliczbowych?
23.    Kiedy występuje praca w porze nocnej, kogo można zatrudniać w porze nocnej?
24.    Jak rozliczyć odpracowywanie prywatnych wyjść i spóźnień?
25.    Jak prawidłowo prowadzić listy obecności?
26.    Jak prawidłowo prowadzić ewidencje czasu pracy?
27.    Panel pytań i dyskusji

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha