zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

ZFŚS w 2021 r. po zmianach najnowsze orzecznictwo oraz wyjaśnienia MF Szkolenie on-line

11 maj 2021 09:00-12:00

270 zł netto

Szczegóły organizacyjne:

 • Zajęcia prowadzone przez internet, za pomocą specjalnej platformy umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania
 • Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail
 • Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze lub aplikację w smartfonie

 

INFORMACJE O PROWADZĄCYM SZKOLENIE
Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", "Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych" – wydanie: 2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

 

Korzyści i cele szkolenia

 • Kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z funkcjonowaniem i rozliczaniem ZFŚS po zmianach przepisów w 2020 r. w tym w zakresie RODO
  Omówienie aktualnych przepisów prawnych
 • Uzyskanie informacji na temat praktycznych aspektów funkcjonowania i rozliczania ZFŚS
 • Przedstawienie szczegółowych uregulowań dla poszczególnych świadczeń

 

Profil Uczestników

 • członków Komisji Socjalnych ZFŚS
 • Pracowników działów księgowości,
 • Pracowników rozliczających ZFŚS
 • Osób z ramienia Pracodawcy

 

Program:
1. Zmiany zasad naliczania odpisu oraz w zakresie tzw tarczy antykryzysowej:
• Wysokość odpisu obowiązująca w 2021 r.
• Wpłaty od 2021 r. według jakich zasad?
• Problemy praktyczne z wyliczaniem wysokości wpłaty w 2021 r.;
• Zwiększona kwota wolna od podatku – do 2.000,00 zł. – zasady stosowania;
• Czy można przyznać świadczenie z tytułu stanu epidemii?
• Zasady przyznawania zapomóg losowych, z tytułu klęski żywiołowej;
• Zawieszenie stosowania ZFŚS – przypadki i zasady
2. RODO a funkcjonowanie ZFŚS – zmiana od maja 2019 r.:
• Nowe przepisy i ich wpływ na funkcjonowanie ZFSS;
• Wzór oświadczenia o dochodach obowiązujący w 2020 r. a RODO;
• Upoważnienie do przetwarzania danych – dla kogo?;
• Uregulowania w Regulaminie – co warto doprecyzować?
• Dokumenty zbierane w związku z ZFŚS a ochrona danych osobowych;
• Dostęp do danych ZFŚS – kto jest uprawniony?
3. Zmiany przepisów mające wpływ na wydatkowanie ZFŚS:
• Podniesienie kwoty wolnej z podatku PIT przy zapomogach;
• Beneficjenci do 26 roku życia – które zwolnienie od sierpnia 2019 r.?
• Problemy praktyczne rozliczania zwolnień – zbieg zwolnień z podatku;
• Możliwość przyznania wydatkowania na dzieci w żłobkach, przedszkolach i klubach dziecięcych bez podatku PIT
• Nowa wysokość odpisów w 2020 r. zasady wyliczania
4. Najnowsze problemy związane z rozliczaniem ZFŚS:
• Kwota 500+ a obliczanie dochodu
• Kryterium dochodowe a praca w kilku podmiotach;
• Oświadczenie o dochodach – sposoby weryfikacji prawidłowości wykazanych danych;
• Prawo do świadczeń a praca na część etatu;
• Kwota wolna od podatku a praca w różnych podmiotach;
• Ochrona danych osobowych a dokumenty funkcjonujące w ZFŚS;
• Zajęcie komornicze a świadczenia z ZFŚS.
5. Zasady tworzenia ZFŚS:
• obowiązek ustawowy tworzenia ZFŚS;
• zwolnienia z obowiązku;
• ZFŚS w jednostkach budżetowych i u pracodawców prywatnych;
6. Funkcjonowanie ZFŚS:
• zasady odpisu na ZFŚS;
• obliczanie osób zatrudnionych - czy ma znaczenie?
• wysokość odpisu;
• czy można dokonać wyższego odpisu niż wynikający z wyliczeń – skutki prawne i podatkowe;
• rozliczanie odpisów lat poprzednich;
• obowiązek posiadania odrębnego rachunku bankowego;
• możliwości ograniczenia zasad funkcjonowania ZFŚS przez pracodawcę;
7. Regulamin ZFŚS:
• podstawowe zapisy;
• możliwe wydatkowanie;
• najczęściej pojawiające się błędy;
• Regulamin a Ustawa o ZFŚS;
• zmiany Regulaminu.
8. Zasady wydatkowania ZFŚS:
• kto jest uprawniony do świadczeń z ZFSS;
• komisja socjalna i jej funkcjonowanie;
• przekazania pieniężne;
• zapomogi;
• pomoc rzeczowa;
• wczasy pod gruszą;
• bilety do kina, teatru, basen;
• paczki dla dzieci;
• pożyczki na cele mieszkaniowe;
• świadczenia dla emerytów i rencistów
9. Sytuacja materialna pracownika – ustalanie zasad:
• uzależnienie wydatkowania środków ZFŚS od sytuacji materialnej pracownika
• obowiązek sprawdzania sytuacji materialnej pracownika i innych członków jego rodziny;
• pojęcie wspólnego dochodu;
• zaświadczenia o zarobkach;
• oświadczenie o zarobkach składane przez pracownika;
• problemy praktyczne: ochrona danych osobowych a dane o zarobkach; nieprawidłowe oświadczenie pracownika a odpowiedzialność
10. Problemy praktyczne związane z ZFŚS:
• przejście środków ZFŚS na innego przedsiębiorcę;
• „pożyczanie” przez pracodawcę pieniędzy z ZFŚS – czy możliwe? Jakie konsekwencje prawne?
• Co nie może być sfinansowane ze środków ZFŚS?
• Co kontroluje ZUS?
• Zajęcia komornicze świadczeń z ZFŚS – stanowisko oficjalne Departamentu Prawa Pracy
11. Dyskusja z uczestnikami.

 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha