zaproponuj szkolenia

ZFŚS w 2024 r. po zmianach - najnowsze orzecznictwo oraz wyjaśnienia MF

02 lipca 2024 09:00-12:00

360 zł netto

Informacje organizacyjne:

• Zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy webinarowej umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania
• Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail
• Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze


INFORMACJE O PROWADZĄCYM SZKOLENIE: 

Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", "Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych" – wydanie: 2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

 KORZYŚCI I CELE:

• Kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z funkcjonowaniem i rozliczaniem ZFŚS po zmianach przepisów
• Omówienie aktualnych przepisów prawnych i ich zmian
• Uzyskanie informacji na temat praktycznych aspektów funkcjonowania i rozliczania ZFŚS
• Przedstawienie szczegółowych uregulowań dla poszczególnych świadczeń

 SZKOLENIE DOTYCZY:

• członków Komisji Socjalnych ZFŚS
• Pracowników działów księgowości,
• Pracowników rozliczających ZFŚS
• Osób z ramienia Pracodawcy

PROGRAM:

1. Zmiany w zakresie ZFSS od 2024 r.:
   • Wysokość odpisu obowiązująca w 2024 r. – ZMIANA KWOT od 01/01/2024
   • Zasady wyliczenia odpisu za 2024 r.
   • Podstawa wyliczenia odpisu dla emerytowanych nauczycieli – zmiana zasad;
   • Kwota wolna od podatku – 2.000,00 zł. czy 1.000 zł.?
2. Kryterium dochodowe ustalane w 2024 r.:
   • Kwota 500+ czy 800+?
   • Inne świadczenia socjalne wprowadzone w 2023 r., w tym NOWY dodatek węglowy a obliczanie dochodu;
   • Kryterium dochodowe a praca w kilku podmiotach;
   • Oświadczenie o dochodach – sposoby weryfikacji prawidłowości wykazanych danych.
3. Aktualne problemy dotyczące ZFŚS:
   • Interpretacje dotyczące zwolnienia dla dzieci i młodzieży z tytułu kolonii, obozów, zimowisk, wczasów;
   • Zasady przyznawania zapomóg losowych, z tytułu klęski żywiołowej;
   • Osoby korzystające z NOWYCH ulg: emeryci niepobierający emerytury, dzieci 4+, powracający z zagranicy a świadczenia z ZFŚS;
   • Problemy praktyczne rozliczania zwolnień – zbieg zwolnień z podatku;
   • Wczasy pod gruszą o emeryci należący do ZFŚS;
   • Zajęcie komornicze a świadczenia z ZFŚS
   • Prawo do świadczeń a praca na część etatu.
   • Wyrok TK z lipca 2014 r. – wpływ na ustalanie zasad opodatkowania PIT;
   • Zwolnienia z opodatkowania podatkiem PIT- kwoty, przesłanki, stosowanie.
4. Komisja socjalna:
   • czy jest obowiązkowa?
   • Kto wchodzi w skład Komisji?
   • Czy decyzje Komisji są wiążące?
   • Sposób funkcjonowania – regulamin odbywania posiedzeń Komisji
   • Komisja Socjalna a związki zawodowe – wzajemne relacje.
5. Regulamin ZFŚS:
   • podstawowe zapisy;
   • możliwe wydatkowanie;
   • najczęściej pojawiające się błędy;
   • Regulamin a Ustawa o ZFŚS;
   • zmiany Regulaminu.
6. Dyskusja z uczestnikami.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha