zaproponuj szkolenia

ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PRZEDSZKOLI OD 1.09.2022 R. z uwzględnieniem obowiązków organów prowadzących

17 sierpień 2022 09:00-13:30

390 zł netto

PROWADZĄCY: Elżbieta Rabenda

• wieloletni praktyk oświatowy w szkolnictwie i samorządzie na stanowiskach kierowniczych, edukator w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, specjalista z zakresu tzw. prawa oświatowego. Ceniony wykładowca, zbierający wysokie oceny od uczestników szkoleń. Dotychczas przeszkoliła ponad 8500 samorządowców, nauczycieli, dyrektorów szkół i przedszkoli publicznych i niepublicznych.
• Na zlecenie gmin i powiatów dokonuje analizy arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli pod kątem implementacji przepisów prawa oraz zoptymalizowania oświatowych budżetów. Kontroluje na zlecenie samorządów szkoły i przedszkola niepubliczne. Autorka licznych publikacji, prelegentka konferencji ogólnopolskich, ekspert w panelach dyskusyjnych na zaproszenie wydawnictw, instytucji, wykładowca współpracująca z publicznymi i niepublicznymi ODN w całym kraju, trener Fundacji Polskiej Akademii Nauk, Akademii Wspólnoty dla wydawnictwa Municipium, ośrodków FRDL w całym kraju, RIO, edukator wspomagający szkoły oraz sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli i kadry zarządzającej, prowadzonych przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne i niektóre Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli, prowadzi webinaria, a także trener w wielu innych instytucjach i firmach szkoleniowych. Członek OSKKO. Ekspert z listy MEN(poz.1121). Odznaczona Medalem K.E.N.


 PROGRAM:

1. Usystematyzowanie zmian w ustawach i rozporządzeniach oświatowych - akta prawne od 01.09.2022 r.
2. Zmiany dla samorządów w zakresie prowadzonych szkół/przedszkoli – finansowanie i organizacja.
3. Zmiany dla przedszkoli i szkół:
a) ustawa Karta Nauczyciela- omówienie zmian i harmonogram wdrożeń. Szczególnie zatrudnianie specjalistów, awanse zawodowe, czas pracy.
b) ustawa Prawo oświatowe- omówienie zmian i harmonogram wdrożeń.
c) pozostałe ustawy przynoszące konkretne rozwiązania szkołom/przedszkolom.
d) co nowego w rozporządzeniach- zadania dyrektora, obowiązki nauczycieli.
4. Pytania i odpowiedzi.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha