zaproponuj szkolenia

Online: Rozliczanie pracowników i umów cywilnoprawych w dobie kryzysu, nowe uregulowania prawno - podatkowe

15 czerwiec 2020 09:00-12:00

249 zł netto

- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno-podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", "Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych" – wydanie: 2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.


CEL SZKOLENIA:
- Zapoznanie się z nowymi przepisami prawnymi wprowadzonymi w związku ze stanem epidemicznym – omówienie ustaw, rozporządzeń oraz dokumentów związanych z nowymi uregulowaniami.
- Przedstawienie zmian w sposób jasny, przystępny oraz praktyczny możliwości uzyskania pomocy przez mikro, małego, średniego i dużego przedsiębiorcy
- Założeniem szkolenia jest poznanie zasad i konsekwencji prawnych i podatkowych zmian na zasadzie: „od ogółu do szczegółu”.
- Celem szkolenia jest przedstawienie i nazwanie podstawowych skutków prawnych i podatkowych związanych z Nowymi uregulowaniami.


KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:
- Zdobycie teoretycznej i praktycznej wiedzy na temat funkcjonowania nowych uregulowań.
- Program szkolenia pozwala na usystematyzowanie wiedzy z poszczególnych zagadnień funkcjonujących na gruncie prawnym i podatkowym.
- Szkolenie jest oparte w głównej mierze na zasadzie: problem – rozwiązanie problemu w odniesieniu do przepisu prawnego, wyjaśnień.


PROGRAM:
1. Rozliczanie umów cywilnoprawnych, w tym obowiązek zgłaszania do ZUS umów o dzieło:
- Obowiązek zgłaszania każdej umowy o dzieło do ZUS;
- Nowy druk zgłoszeniowy;
- Obowiązek raportowania miesięcznego funkcjonowania umów o dzieło;
- Problemy praktyczne związane z funkcjonowaniem umów o dzieło,
- Pojęcie umowy zlecenia, umowy o dzieło, kontraktu menadżerskiego i umowy o podobnych charakterze;
- Zasady oskładkowania umów zlecenia.
2. Świadczenie postojowe od umów zlecenia – zasady stosowania:
- Podmioty uprawnione do otrzymania;
- Wypełnianie wniosku przez Zleceniodawcę a oświadczenia Zleceniobiorcy;
- Warunki stosowania;
- Wysokość świadczenia oraz okres
- Wniosek o świadczenie postojowe – na co zwrócić uwagę?;
- Zasady wypłat, w tym podmiot wypłacający, sposób wypłaty;
- Przedłużenie postojowego na 3 miesiące – nowe uregulowania tarczy nr 2;
- Zasady przedłużenia pomocy.
3. Przenoszenie pracowników – zasady wynikające z tarczy nr 2:
- Kogo dotyczą uregulowania?
- Forma przeniesienia;
- Termin przeniesienia;
- Elementy zawartego porozumienia;
- Konsekwencje praktyczne dla pracownika i pracodawcy
4. Zmiany w zakresie podatku PIT oraz wpływ pomocy na rozliczenia:
- Zmiana terminu wpłaty zaliczki na PIT przez płatników – dla kogo?;
- Otrzymane postojowe a wykazywanie przychodu Zleceniobiorcy;
- Podniesione kwoty wolne uregulowane w art. 21 Ustawy o PIT, w tym: zapomoga, ZFŚS,
- Przesunięcie terminu na raportowanie schematów podatkowych – MDR-3;
- Wydłużenie wydawania interpretacji podatkowych
- Uproszczenie zasad dokonywania kontroli przez KAS – z dostosowaniem przepisów do stanu epidemicznego;
- Zawieszenie postępowań kontrolnych, egzekucyjnych, sądowych – praktyczne skutki rozwiązań.
5. Zmiany w prawie pracy – zarys zmian:
- Zmiana systemu lub rozkładu czasu pracy oraz praca w godzinach nadliczbowych – praktyczne aspekty uregulowań;
- Skrócenie czasu odpoczynku – o ile i dla kogo?
- Możliwość dokonania zmian warunków zatrudnienia pracowników na mniej korzystnych.
6. Optymalizacja prawna i podatkowa na gruncie obowiązujących uregulowań:
- Postojowe na gruncie prawa pracy;
- Obniżenie czasu pracy i wynagrodzeń - zasady;
- Umowa na jazdy lokalne zwolniona z ZUS;
- Wykorzystanie przez pracownika narzędzi w celach służbowych – wypłata ekwiwalentu jako zwolniona z PIT i ZUS;
- Wydatkowanie ZFŚS w dobie kryzysu- możliwość korekt planu rocznego;
- Pożyczki dla pracowników – czy możliwe nieoprocentowane?
- Stypendia, zapomogi i inne formy wsparcia – kiedy zwolnienie z PIT?
7. Dyskusja z uczestnikami.


 

Miejsce szkolenia

Internet
owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha