zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Dochody i wydatki jednostek budżetowych – praktyczne aspekty realizacji Szkolenie on-line

26 maj 2021 09:00-12:00

270 zł netto

 

Szczegóły organizacyjne:

 • Zajęcia prowadzone przez internet, za pomocą specjalnej platformy umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania
 • Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail
 • Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze lub aplikację w smartfonie

 

INFORMACJE O PROWADZĄCYM SZKOLENIE: 

 • członek Polskiej Akademii Rachunkowości;
 • trener Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych;
 • trener Ośrodka PRO FORIS Fundacji Goleniowska Akademia Rozwoju;
 • stały współpracownik miesięczników „Finanse publiczne”, „Rachunkowość budżetowa”;
 • wieloletni skarbnik gminy miejskiej.

 

Adresaci: pracownicy działów księgowości w jednostkach budżetowych

Opis szkolenia: Szkolenie ma na celu uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w obszarze dochodów i wydatków jednostek budżetowych, ze szczególnym podkreśleniem aspektów praktycznych.

Korzyści:

 • uporządkujesz i uzupełnisz wiedzę w zakresie ewidencji dochodów i wydatków jednostki,
 • dowiesz się, jakie czyny w tym zakresie stanowią naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • upewnisz się czy prawidłowo przedstawiasz dane w sprawozdaniach budżetowych w zakresie dochodów, należności, wydatków i zobowiązań.

 

Program:
1. Ewidencja należności i dochodów budżetowych – zasady i terminy, w tym m.in.:
a. należności krótkoterminowe i długoterminowe,
b. nadpłaty,
c. zaległości,
d. przedawnienia,
e. należności sporne i wątpliwe.
2. Naliczanie, ewidencja i dochodzenie odsetek od należności i kosztów upomnień – terminy, zasady; odsetki a kary.
3. Rekompensata za koszty dochodzenia należności cywilnoprawnych od przedsiębiorców (40/70/100 euro) – zasady, ewidencja.
4. Odpisy aktualizujące należności budżetowych - zasady, ewidencja.
5. Udzielenie ulg w spłacie należności budżetowych – zasady i ewidencja:
a. umorzenia należności,
b. odroczenia terminu płatności,
c. rozłożenia zaległości na raty.
6. Ewidencja syntetyczna i analityczna wydatków budżetowych.
7. Finansowanie inwestycji, zakupów inwestycyjnych, remontów:
a. ewidencja księgowa,
b. klasyfikacja budżetowa.
8. Wydatki niewygasające.
9. Zobowiązania finansowe, w tym wymagalne - pojęcie, zasady prowadzenia ewidencji analitycznej. Zaangażowanie.
10. Odsetki od zobowiązań wymagalnych – ewidencja.
11. Powiązanie i rozliczanie dochodów i wydatków z budżetem.
12. Dochody i wydatki w sprawozdawczości budżetowej – najczęstsze błędy i nieprawidłowości.
13. Naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zakresie dochodów i wydatków budżetowych.
14. Pytania.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha