zaproponuj szkolenia

nadchodzące szkolenia

nadchodzące szkolenia

Problemy klasyfikacji budżetowej, również po zmianach przepisów w tym zakresie Szkolenie on-line
Szkolenie online
02 sierpień 2021
Problemy klasyfikacji budżetowej, również po zmianach przepisów w tym zakresie Szkolenie on-line
Szkolenie online, 02 sierpień 2021
Zmiany w postępowaniach prowadzonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie zagrożenia epidem...
Szkolenie online
02 sierpień 2021
Zmiany w postępowaniach prowadzonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie zagrożenia epidemiologicznego COVID 19 - online
Szkolenie online, 02 sierpień 2021
Online: Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości w świetle informacji pokontrolnych Najwy...
Szkolenie online
03 sierpień 2021
Online: Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości w świetle informacji pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli i najnowszego orzecznictwa
Szkolenie online, 03 sierpień 2021
Zarządzanie pasem drogowym - Pojazdy nienormatywne nowe regulacje od 13 marca 2021r. - online
Szkolenie online
03 sierpień 2021
Zarządzanie pasem drogowym - Pojazdy nienormatywne nowe regulacje od 13 marca 2021r. - online
Szkolenie online, 03 sierpień 2021
VAT w JST – aktualne problemy
Szkolenie online
04 sierpień 2021
VAT w JST – aktualne problemy
Szkolenie online, 04 sierpień 2021
Ustalanie warunków zabudowy i lokalizacji celu publicznego. Zmiany w opłacie skarbowej od 24 lipca...
Szkolenie online
04 sierpień 2021
Ustalanie warunków zabudowy i lokalizacji celu publicznego. Zmiany w opłacie skarbowej od 24 lipca 2020 r. Postępowanie w okresie stanu epidemii Covid-19 - online
Szkolenie online, 04 sierpień 2021
Online: Konkursy na stanowisko dyrektora szkoły/placówki oświatowej
Szkolenie online
05 sierpień 2021
Online: Konkursy na stanowisko dyrektora szkoły/placówki oświatowej
Szkolenie online, 05 sierpień 2021
Zgłoszenia i zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów. Kary za usunięcie i zniszczenie drzew i krze...
Szkolenie online
05 sierpień 2021
Zgłoszenia i zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów. Kary za usunięcie i zniszczenie drzew i krzewów. Postępowanie w stanie epidemii - online
Szkolenie online, 05 sierpień 2021
Drogi wewnętrzne, zarządzanie, umowy, powództwa. Zarządzanie ruchem - online
Szkolenie online
06 sierpień 2021
Drogi wewnętrzne, zarządzanie, umowy, powództwa. Zarządzanie ruchem - online
Szkolenie online, 06 sierpień 2021
Postępowanie w sprawie świadczeń nienależnie pobranych - online
Szkolenie online
09 sierpień 2021
Postępowanie w sprawie świadczeń nienależnie pobranych - online
Szkolenie online, 09 sierpień 2021
Decyzje i czynności procesowe w czasie trwania ograniczeń w stanie epidemii COVID19 w postępowan...
Szkolenie online
10 sierpień 2021
Decyzje i czynności procesowe w czasie trwania ograniczeń w stanie epidemii COVID19 w postępowaniu administracyjnym w sprawach meldunków i ewidencji ludności - online
Szkolenie online, 10 sierpień 2021
Online: Praktyczne zasady rozliczania czasu pracy i tworzenia harmonogramów
Szkolenie online
11 sierpień 2021
Online: Praktyczne zasady rozliczania czasu pracy i tworzenia harmonogramów
Szkolenie online, 11 sierpień 2021
Zawieranie umów dzierżawy i zasady sporządzania umów. Bezumowne korzystanie z nieruchomości. Ro...
Szkolenie online
11 sierpień 2021
Zawieranie umów dzierżawy i zasady sporządzania umów. Bezumowne korzystanie z nieruchomości. Roszczenia. Umowy dzierżawy na drogi wewnętrzne - online
Szkolenie online, 11 sierpień 2021
Postępowanie i wydawanie decyzji w sprawach potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej fi...
Szkolenie online
12 sierpień 2021
Postępowanie i wydawanie decyzji w sprawach potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - online
Szkolenie online, 12 sierpień 2021
Online: Kontrola warunków pracy
Szkolenie online
13 sierpień 2021
Online: Kontrola warunków pracy
Szkolenie online, 13 sierpień 2021
Online: Archiwizacja dokumentacji w sądzie
Szkolenie online
13 sierpień 2021
Online: Archiwizacja dokumentacji w sądzie
Szkolenie online, 13 sierpień 2021
Online: Prowadzenie postępowania administracyjnego i stosowanie KPA w czasie stanu epidemii po 16 m...
Szkolenie online
13 sierpień 2021
Online: Prowadzenie postępowania administracyjnego i stosowanie KPA w czasie stanu epidemii po 16 maja 2020 r.
Szkolenie online, 13 sierpień 2021
Online: Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę, umów cywilnoprawnych, ZFŚŚ, błędy a z...
Szkolenie online
16 sierpień 2021
Online: Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę, umów cywilnoprawnych, ZFŚŚ, błędy a zasady poprawnego potrącania - 2020/2021 rok
Szkolenie online, 16 sierpień 2021
Warsztaty archiwistyczne Szkolenie on-line
Szkolenie online
16 sierpień 2021
Warsztaty archiwistyczne Szkolenie on-line
Szkolenie online, 16 sierpień 2021
Online: Aktualne warunki wydawania zezwolenia na zawód przewoźnika drogowego, licencji i zaświadc...
Szkolenie online
16 sierpień 2021
Online: Aktualne warunki wydawania zezwolenia na zawód przewoźnika drogowego, licencji i zaświadczenia na potrzeby własne oraz kontrola przewoźników przez samorząd
Szkolenie online, 16 sierpień 2021
Oceny oddziaływania na środowisko i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach - online
Szkolenie online
16 sierpień 2021
Oceny oddziaływania na środowisko i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach - online
Szkolenie online, 16 sierpień 2021
Samorządowe prawo pracy
Szkolenie online
17 sierpień 2021
Samorządowe prawo pracy
Szkolenie online, 17 sierpień 2021
Online: Naruszenie stosunków wodnych na gruncie przepisu art. 234 ustawy prawo wodne
Szkolenie online
17 sierpień 2021
Online: Naruszenie stosunków wodnych na gruncie przepisu art. 234 ustawy prawo wodne
Szkolenie online, 17 sierpień 2021
Online: Bezprzetargowe zbywanie oraz oddawanie do używania nieruchomości publicznych z uwzględnie...
Szkolenie online
17 sierpień 2021
Online: Bezprzetargowe zbywanie oraz oddawanie do używania nieruchomości publicznych z uwzględnieniem ograniczeń oraz wymogów prawnych związanych ze stanem epidemii
Szkolenie online, 17 sierpień 2021
Online: Błędy w realizacji kontroli zarządczej w świetle wyników organów kontroli: NIK, RIO, M...
Szkolenie online
17 sierpień 2021
Online: Błędy w realizacji kontroli zarządczej w świetle wyników organów kontroli: NIK, RIO, MF
Szkolenie online, 17 sierpień 2021
Online: Nowe zasady wydawania zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego
Szkolenie online
17 sierpień 2021
Online: Nowe zasady wydawania zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego
Szkolenie online, 17 sierpień 2021
Online: Lista płac 2021 a COVID 19; PPK – zasiłki ZUS, wynagrodzenie postojowe, potrącenia z wy...
Szkolenie online
17 sierpień 2021
Online: Lista płac 2021 a COVID 19; PPK – zasiłki ZUS, wynagrodzenie postojowe, potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków z omawianiem proponowanych zmian w 2022 roku
Szkolenie online, 17 sierpień 2021
Online: Czas pracy bez tajemnic, czyli prawie wszystko o czasie pracy
Szkolenie online
18 sierpień 2021
Online: Czas pracy bez tajemnic, czyli prawie wszystko o czasie pracy
Szkolenie online, 18 sierpień 2021
Online: Pracownik na zwolnieniu lekarskim - jak prawidłowo wyliczyć świadczenia ZUS w razie choro...
Szkolenie online
18 sierpień 2021
Online: Pracownik na zwolnieniu lekarskim - jak prawidłowo wyliczyć świadczenia ZUS w razie choroby i macierzyństwa z uwzględnieniem najnowszych zmian oraz Pandemii
Szkolenie online, 18 sierpień 2021
Online: Organizacja i finansowanie publicznego transportu zbiorowego w 2021 r.
Szkolenie online
18 sierpień 2021
Online: Organizacja i finansowanie publicznego transportu zbiorowego w 2021 r.
Szkolenie online, 18 sierpień 2021
Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt, nowe zadanie i obowiązki gmin, zwierzęta dziko żyjące, ...
Szkolenie online
18 sierpień 2021
Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt, nowe zadanie i obowiązki gmin, zwierzęta dziko żyjące, a obowiązki gminy - online
Szkolenie online, 18 sierpień 2021
Zmiany w ustawie o pomocy społecznej od 30 maja 2021 r. Postępowanie administracyjne w sprawach u...
Szkolenie online
19 sierpień 2021
Zmiany w ustawie o pomocy społecznej od 30 maja 2021 r. Postępowanie administracyjne w sprawach ustalania prawa i przyznawanie świadczeń z pomocy społecznej. - online
Szkolenie online, 19 sierpień 2021
Online: Płace od podstaw z uwzględnieniem najnowszych zmian - szkolenie dwudniowe
Szkolenie online
19 sierpień 2021
Online: Płace od podstaw z uwzględnieniem najnowszych zmian - szkolenie dwudniowe
Szkolenie online, 19 sierpień 2021
Online:Organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 2021/2022 z uwzględnieniem wytycznych nadzoru peda...
Szkolenie online
19 sierpień 2021
Online:Organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 2021/2022 z uwzględnieniem wytycznych nadzoru pedagogicznego i zmian w przepisach prawa oświatowego
Szkolenie online, 19 sierpień 2021
Online: Dokumentacja pracownicza od A do Z
Szkolenie online
19 sierpień 2021
Online: Dokumentacja pracownicza od A do Z
Szkolenie online, 19 sierpień 2021
Online: Regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin ZFŚS – jak napisać i wprowadzić w z...
Szkolenie online
20 sierpień 2021
Online: Regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin ZFŚS – jak napisać i wprowadzić w zakładzie pracy
Szkolenie online, 20 sierpień 2021
On-line: ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW W INSTYTUCJACH KULTURY
Szkolenie online
20 sierpień 2021
On-line: ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW W INSTYTUCJACH KULTURY
Szkolenie online, 20 sierpień 2021
Online: Organizacja i zabezpieczenie imprez masowych w praktyce
Szkolenie online
23 sierpień 2021
Online: Organizacja i zabezpieczenie imprez masowych w praktyce
Szkolenie online, 23 sierpień 2021
Online: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Szkolenie online
23 sierpień 2021
Online: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Szkolenie online, 23 sierpień 2021
PROCEDURA WYDAWANIA DECYZJI ŚRODOWISKOWYCH W 2021 R. PROBLEMY PRAKTYKI, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, ORZE...
Szkolenie online
23 sierpień 2021
PROCEDURA WYDAWANIA DECYZJI ŚRODOWISKOWYCH W 2021 R. PROBLEMY PRAKTYKI, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, ORZECZNICTWO
Szkolenie online, 23 sierpień 2021
Odpowiedzialność spadkobierców za zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnym...
Szkolenie online
23 sierpień 2021
Odpowiedzialność spadkobierców za zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi – czyli jak odzyskać niezapłaconą opłatę po śmierci podatnika? Szkolenie on-line
Szkolenie online, 23 sierpień 2021
On-line: Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych – aspekty praktyczne, równie...
Szkolenie online
23 sierpień 2021
On-line: Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych – aspekty praktyczne, również w czasie epidemii
Szkolenie online, 23 sierpień 2021
On-line: ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH
Szkolenie online
23 sierpień 2021
On-line: ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH
Szkolenie online, 23 sierpień 2021
On-line: FAKTURA VAT, E-FAKTURA I KASY FISKALNE DLA JST PO ZMIANACH W 2021 R. WARSZTATY
Szkolenie online
24 sierpień 2021
On-line: FAKTURA VAT, E-FAKTURA I KASY FISKALNE DLA JST PO ZMIANACH W 2021 R. WARSZTATY
Szkolenie online, 24 sierpień 2021
Online: Inwentaryzacja środków trwałych w jednostkach budżetowych
Szkolenie online
25 sierpień 2021
Online: Inwentaryzacja środków trwałych w jednostkach budżetowych
Szkolenie online, 25 sierpień 2021
Online: Dietetyka z elementami systemu HACCP i zasadami prowadzenia gospodarki magazynowej środkami...
Szkolenie online
25 sierpień 2021
Online: Dietetyka z elementami systemu HACCP i zasadami prowadzenia gospodarki magazynowej środkami spożywczymi. 3-dniowy kurs
Szkolenie online, 25 sierpień 2021
Online: DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW DO INNEGO PAŃSTWA w 2021 roku
Szkolenie online
25 sierpień 2021
Online: DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW DO INNEGO PAŃSTWA w 2021 roku
Szkolenie online, 25 sierpień 2021
Online: Ocena pracy nauczyciela/dyrektora placówki oświatowej
Szkolenie online
25 sierpień 2021
Online: Ocena pracy nauczyciela/dyrektora placówki oświatowej
Szkolenie online, 25 sierpień 2021
Online: Świadectwo pracy w pytaniach i odpowiedziach
Szkolenie online
26 sierpień 2021
Online: Świadectwo pracy w pytaniach i odpowiedziach
Szkolenie online, 26 sierpień 2021
Online: Awans zawodowy nauczyciela a koronawirus
Szkolenie online
26 sierpień 2021
Online: Awans zawodowy nauczyciela a koronawirus
Szkolenie online, 26 sierpień 2021
On-line: URLOPY, ZWOLNIENIA OD PRACY I INNE NIEOBECNOŚCI W PRACY
Szkolenie online
26 sierpień 2021
On-line: URLOPY, ZWOLNIENIA OD PRACY I INNE NIEOBECNOŚCI W PRACY
Szkolenie online, 26 sierpień 2021
Online: Regulaminy i procedury wewnątrzzakładowe
Szkolenie online
27 sierpień 2021
Online: Regulaminy i procedury wewnątrzzakładowe
Szkolenie online, 27 sierpień 2021
Online: Zatrudnianie cudzoziemców 2021 (z uwzględnieniem nowych zasad wydawania wiz – grudzień ...
Szkolenie online
27 sierpień 2021
Online: Zatrudnianie cudzoziemców 2021 (z uwzględnieniem nowych zasad wydawania wiz – grudzień 2020)
Szkolenie online, 27 sierpień 2021
Samorządowe prawo pracy w 2021r. z uwzględnieniem wprowadzonych zmian Szkolenie on-line
Szkolenie online
27 sierpień 2021
Samorządowe prawo pracy w 2021r. z uwzględnieniem wprowadzonych zmian Szkolenie on-line
Szkolenie online, 27 sierpień 2021
Online: VAT w kulturze 2021
Szkolenie online
27 sierpień 2021
Online: VAT w kulturze 2021
Szkolenie online, 27 sierpień 2021
Online: Czy i jak przeprowadzić proces centralizacji usług w placówkach oświatowych – praktycz...
Szkolenie online
27 sierpień 2021
Online: Czy i jak przeprowadzić proces centralizacji usług w placówkach oświatowych – praktyczne wskazówki w zakresie diagnozy i realizacji procesu
Szkolenie online, 27 sierpień 2021
Online: Najczęstsze błędy i nieprawidłowości przy organizacji przetargów na zbycie nieruchomo...
Szkolenie online
27 sierpień 2021
Online: Najczęstsze błędy i nieprawidłowości przy organizacji przetargów na zbycie nieruchomości publicznych - przegląd najnowszego orzecznictwa i stanowisk organów kontroli
Szkolenie online, 27 sierpień 2021
Online: Obieg i archiwizacja dokumentów w Systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD)
Szkolenie online
30 sierpień 2021
Online: Obieg i archiwizacja dokumentów w Systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD)
Szkolenie online, 30 sierpień 2021
Online: ZFŚS w jednostkach sektora finansów publicznych
Szkolenie online
31 sierpień 2021
Online: ZFŚS w jednostkach sektora finansów publicznych
Szkolenie online, 31 sierpień 2021
NARUSZENIE STANU WÓD NA GRUNCIE- PRAWIDŁOWE PROWADZENIE POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH W TYM ZAKRE...
Szkolenie online
31 sierpień 2021
NARUSZENIE STANU WÓD NA GRUNCIE- PRAWIDŁOWE PROWADZENIE POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH W TYM ZAKRESIE, PROBLEMY PRAKTYKI, ORZECZNICTWO Szkolenie on-line
Szkolenie online, 31 sierpień 2021
Online: Zasady obrotu prawnego nieruchomościami publicznymi w świetle wniosków pokontrolnych Najw...
Szkolenie online
31 sierpień 2021
Online: Zasady obrotu prawnego nieruchomościami publicznymi w świetle wniosków pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli i najnowszego orzecznictwa
Szkolenie online, 31 sierpień 2021
Online: PFRON zasady zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz uzyskiwania pomocy publicznej z uwz...
Szkolenie online
02 wrzesień 2021
Online: PFRON zasady zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz uzyskiwania pomocy publicznej z uwzględnieniem specjalnych rozwiązań związanych z epidemią COVID-19
Szkolenie online, 02 wrzesień 2021
Online: KAZUSY I KONTROWERSJE Z ZAKRESU PRAWA PRACY I BHP - edycja I
Szkolenie online
03 wrzesień 2021
Online: KAZUSY I KONTROWERSJE Z ZAKRESU PRAWA PRACY I BHP - edycja I
Szkolenie online, 03 wrzesień 2021
Online: Kadry i płace w oświacie
Szkolenie online
06 wrzesień 2021
Online: Kadry i płace w oświacie
Szkolenie online, 06 wrzesień 2021
Online: Akademia kadr i płac dla początkujących z uwzględnieniem najnowszych zmian - szkolenie 4...
Szkolenie online
06 wrzesień 2021
Online: Akademia kadr i płac dla początkujących z uwzględnieniem najnowszych zmian - szkolenie 4-dniowe
Szkolenie online, 06 wrzesień 2021
Online: Prawo Pracy w jednostkach samorządu terytorialnego – z uwzględnieniem sytuacji stanu epi...
Szkolenie online
07 wrzesień 2021
Online: Prawo Pracy w jednostkach samorządu terytorialnego – z uwzględnieniem sytuacji stanu epidemii COVID-19
Szkolenie online, 07 wrzesień 2021
Online: Pracownicze uprawnienia związane z rodzicielstwem
Szkolenie online
08 wrzesień 2021
Online: Pracownicze uprawnienia związane z rodzicielstwem
Szkolenie online, 08 wrzesień 2021
Online: Wypadki związane z pracą w orzecznictwie i w kazusach
Szkolenie online
09 wrzesień 2021
Online: Wypadki związane z pracą w orzecznictwie i w kazusach
Szkolenie online, 09 wrzesień 2021
Online: Rozliczenia finansowe miedzy gminami za wychowania przedszkolne
Szkolenie online
09 wrzesień 2021
Online: Rozliczenia finansowe miedzy gminami za wychowania przedszkolne
Szkolenie online, 09 wrzesień 2021
Online: Spory z zakresu prawa pracy - z praktyki radcy prawnego
Szkolenie online
09 wrzesień 2021
Online: Spory z zakresu prawa pracy - z praktyki radcy prawnego
Szkolenie online, 09 wrzesień 2021
Online: Kadry i płace w ujęciu prawnym
Szkolenie online
10 wrzesień 2021
Online: Kadry i płace w ujęciu prawnym
Szkolenie online, 10 wrzesień 2021
Online: Lista płac pracowników samorządowych 2020/2021 - COVID-19
Szkolenie online
10 wrzesień 2021
Online: Lista płac pracowników samorządowych 2020/2021 - COVID-19
Szkolenie online, 10 wrzesień 2021
Online: Majątek trwały w jednostkach sektora finansów publicznych w 2021 r. – gospodarowanie i ...
Szkolenie online
10 wrzesień 2021
Online: Majątek trwały w jednostkach sektora finansów publicznych w 2021 r. – gospodarowanie i ewidencja w sytuacji pandemii – aspekty praktryczne
Szkolenie online, 10 wrzesień 2021
Online: Instrukcja kancelaryjna – obieg i archiwizacja dokumentów w szkołach i placówkach oświ...
Szkolenie online
13 wrzesień 2021
Online: Instrukcja kancelaryjna – obieg i archiwizacja dokumentów w szkołach i placówkach oświatowych
Szkolenie online, 13 wrzesień 2021
Online: Kontrola dotacji oświatowych (Dla samorządów)
Szkolenie online
15 wrzesień 2021
Online: Kontrola dotacji oświatowych (Dla samorządów)
Szkolenie online, 15 wrzesień 2021
Online: Praca zdalna według projektu zmiany przepisów Kodeksu Pracy. Jak wprowadzić, zorganizowa...
Szkolenie online
16 wrzesień 2021
Online: Praca zdalna według projektu zmiany przepisów Kodeksu Pracy. Jak wprowadzić, zorganizować i rozliczać pracę świadczoną poza zakładem prac
Szkolenie online, 16 wrzesień 2021
Online: Planowanie i rozliczanie czasu pracy krok po kroku – nowość!
Szkolenie online
22 wrzesień 2021
Online: Planowanie i rozliczanie czasu pracy krok po kroku – nowość!
Szkolenie online, 22 wrzesień 2021
Online: Urlopy w placówkach oświatowych
Szkolenie online
27 wrzesień 2021
Online: Urlopy w placówkach oświatowych
Szkolenie online, 27 wrzesień 2021
Online: KAZUSY I KONTROWERSJE Z ZAKRESU PRAWA PRACY I BHP - edycja II
Szkolenie online
29 wrzesień 2021
Online: KAZUSY I KONTROWERSJE Z ZAKRESU PRAWA PRACY I BHP - edycja II
Szkolenie online, 29 wrzesień 2021
Online: Gdzie w organizacji szkół i przedszkoli tkwią zbędne wydatki?
Szkolenie online
29 wrzesień 2021
Online: Gdzie w organizacji szkół i przedszkoli tkwią zbędne wydatki?
Szkolenie online, 29 wrzesień 2021
Online: Kasy Zapomogowo-Pożyczkowe
Szkolenie online
30 wrzesień 2021
Online: Kasy Zapomogowo-Pożyczkowe
Szkolenie online, 30 wrzesień 2021
Online: Korekty dokumentacji płacowych i konsekwencje dla rozliczeń z ZUS i US
Szkolenie online
01 październik 2021
Online: Korekty dokumentacji płacowych i konsekwencje dla rozliczeń z ZUS i US
Szkolenie online, 01 październik 2021
Online: Rozliczenie dotacji na uczniów niepełnosprawnych
Szkolenie online
04 październik 2021
Online: Rozliczenie dotacji na uczniów niepełnosprawnych
Szkolenie online, 04 październik 2021
Online: Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w pytaniach i odpowiedziach
Szkolenie online
07 październik 2021
Online: Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w pytaniach i odpowiedziach
Szkolenie online, 07 październik 2021
Online: KAZUSY I KONTROWERSJE Z ZAKRESU PRAWA PRACY I BHP - edycja III
Szkolenie online
19 październik 2021
Online: KAZUSY I KONTROWERSJE Z ZAKRESU PRAWA PRACY I BHP - edycja III
Szkolenie online, 19 październik 2021
Online: Archiwizacja dokumentacji i funkcjonowanie archiwum zakładowego
Szkolenie online
25 październik 2021
Online: Archiwizacja dokumentacji i funkcjonowanie archiwum zakładowego
Szkolenie online, 25 październik 2021
Online: WARSZTATY GRAFIKOWE czyli tworzenie i zmiana harmonogramu czasu pracy (tzw. grafiku) z uwzg...
Szkolenie online
27 październik 2021
Online: WARSZTATY GRAFIKOWE czyli tworzenie i zmiana harmonogramu czasu pracy (tzw. grafiku) z uwzględnieniem urlopów wypoczynkowych i innych okresów nieobecności w pracy
Szkolenie online, 27 październik 2021
Online: Urlopy i inne zwolnienia od pracy
Szkolenie online
05 listopad 2021
Online: Urlopy i inne zwolnienia od pracy
Szkolenie online, 05 listopad 2021
Online: Jak zapobiec przedawnieniu zaległości w opłacie „śmieciowej” i w innych podatkach i ...
Szkolenie online
17 listopad 2021
Online: Jak zapobiec przedawnieniu zaległości w opłacie „śmieciowej” i w innych podatkach i opłatach lokalnych
Szkolenie online, 17 listopad 2021
Online: KAZUSY I KONTROWERSJE Z ZAKRESU PRAWA PRACY I BHP - edycja IV
Szkolenie online
19 listopad 2021
Online: KAZUSY I KONTROWERSJE Z ZAKRESU PRAWA PRACY I BHP - edycja IV
Szkolenie online, 19 listopad 2021
Online: Zmiana warunków umowy o pracę oraz zasady rozwiązywania umowy o pracę
Szkolenie online
03 grudzień 2021
Online: Zmiana warunków umowy o pracę oraz zasady rozwiązywania umowy o pracę
Szkolenie online, 03 grudzień 2021
Online: KAZUSY I KONTROWERSJE Z ZAKRESU PRAWA PRACY I BHP - edycja V - NOWOŚĆ!
Szkolenie online
15 grudzień 2021
Online: KAZUSY I KONTROWERSJE Z ZAKRESU PRAWA PRACY I BHP - edycja V - NOWOŚĆ!
Szkolenie online, 15 grudzień 2021

newsletter

Zapraszamy do zapisania się do newslettera. Będą Państwo na bieżąco z wszelkimi informacjami.

Zaproponuj szkolenie

Nie znaleźli Państwo u nas interesującego szkolenia? Proszę zaproponować temat szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy

Pobierz formularz zgłoszeniowy, wypełnij i odeślij go do nas do 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Zapisywanie do newsletter'a

Zaufali nam

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha