zaproponuj szkolenia

nadchodzące szkolenia

nadchodzące szkolenia

Online: Zarządzanie bezpieczeństwem żywności (2 dni)
Szkolenie online
27 styczeń 2021
Online: Zarządzanie bezpieczeństwem żywności (2 dni)
Szkolenie online, 27 styczeń 2021
Online: Policz pieniądze w samorządowej oświacie i zdejmij zbędne wydatki. Jak to zrobić by by...
Szkolenie online
27 styczeń 2021
Online: Policz pieniądze w samorządowej oświacie i zdejmij zbędne wydatki. Jak to zrobić by było taniej i nie stracił uczeń?
Szkolenie online, 27 styczeń 2021
Online: Skargi, wnioski i petycje w kontekście RODO w praktyce urzędów administracji publicznej
Szkolenie online
27 styczeń 2021
Online: Skargi, wnioski i petycje w kontekście RODO w praktyce urzędów administracji publicznej
Szkolenie online, 27 styczeń 2021
Online: Prawo Pracy w Placówkach Oświatowych
Szkolenie online
27 styczeń 2021
Online: Prawo Pracy w Placówkach Oświatowych
Szkolenie online, 27 styczeń 2021
Online: Drogi wewnętrzne, zarządzanie, umowy, powództwa. Zarządzanie ruchem.
Szkolenie online
27 styczeń 2021
Online: Drogi wewnętrzne, zarządzanie, umowy, powództwa. Zarządzanie ruchem.
Szkolenie online, 27 styczeń 2021
online: Mieszkanie na start – ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wyda...
Szkolenie online
27 styczeń 2021
online: Mieszkanie na start – ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania
Szkolenie online, 27 styczeń 2021
Online: Problematyka prawna gospodarowania gruntami rolnymi w ramach zasobów jednostek samorządu t...
Szkolenie online
28 styczeń 2021
Online: Problematyka prawna gospodarowania gruntami rolnymi w ramach zasobów jednostek samorządu terytorialnego
Szkolenie online, 28 styczeń 2021
Online: Zawieranie umów dzierżawy i zasady sporządzania umów. Bezumowne korzystanie z nieruchomo...
Szkolenie online
28 styczeń 2021
Online: Zawieranie umów dzierżawy i zasady sporządzania umów. Bezumowne korzystanie z nieruchomości. Roszczenia. Umowy dzierżawy na drogi wewnętrzne.
Szkolenie online, 28 styczeń 2021
Online: WARSZTATY GRAFIKOWE czyli tworzenie i zmiana harmonogramu czasu pracy (tzw. grafiku) z uwzg...
Szkolenie online
28 styczeń 2021
Online: WARSZTATY GRAFIKOWE czyli tworzenie i zmiana harmonogramu czasu pracy (tzw. grafiku) z uwzględnieniem urlopów wypoczynkowych i innych okresów nieobecności w pracy
Szkolenie online, 28 styczeń 2021
WYCINKA ZIELENI W 2021 R. Szkolenie on-line
Szkolenie online
28 styczeń 2021
WYCINKA ZIELENI W 2021 R. Szkolenie on-line
Szkolenie online, 28 styczeń 2021
Online: Polityka rachunkowości i jej wpływ na sprawozdawczość finansową jednostki
Szkolenie online
28 styczeń 2021
Online: Polityka rachunkowości i jej wpływ na sprawozdawczość finansową jednostki
Szkolenie online, 28 styczeń 2021
Online: RODO wybrane zagadnienia audyty, monitoring, obowiązki informacyjne, naruszenia ochrony dan...
Szkolenie online
28 styczeń 2021
Online: RODO wybrane zagadnienia audyty, monitoring, obowiązki informacyjne, naruszenia ochrony danych, zmiany sektorowe, Krajowe Ramy Interopercyjności, informacja publiczna a RODO
Szkolenie online, 28 styczeń 2021
Online: Awans zawodowy nauczyciela a koronawirus
Szkolenie online
28 styczeń 2021
Online: Awans zawodowy nauczyciela a koronawirus
Szkolenie online, 28 styczeń 2021
Online: Profilaktyka zakażeń SARS-Cov-2 w Domach Pomocy Społecznej i innych placówkach stałego ...
Szkolenie online
29 styczeń 2021
Online: Profilaktyka zakażeń SARS-Cov-2 w Domach Pomocy Społecznej i innych placówkach stałego pobytu osób dorosłych
Szkolenie online, 29 styczeń 2021
Online: Korekty dokumentacji płacowych i konsekwencje dla rozliczeń z ZUS i US
Szkolenie online
29 styczeń 2021
Online: Korekty dokumentacji płacowych i konsekwencje dla rozliczeń z ZUS i US
Szkolenie online, 29 styczeń 2021
Online: Dokumentacja pracownicza od A do Z
Szkolenie online
29 styczeń 2021
Online: Dokumentacja pracownicza od A do Z
Szkolenie online, 29 styczeń 2021
Online: Sprawozdanie z udzielonych zamówień publicznych do 130 000 zł
Szkolenie online
29 styczeń 2021
Online: Sprawozdanie z udzielonych zamówień publicznych do 130 000 zł
Szkolenie online, 29 styczeń 2021
Online: Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt, nowe zadanie i obowiązki gmin, zwierzęta dziko ż...
Szkolenie online
29 styczeń 2021
Online: Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt, nowe zadanie i obowiązki gmin, zwierzęta dziko żyjące, a obowiązki gminy.
Szkolenie online, 29 styczeń 2021
Online: Naruszenie stosunków wodnych na gruncie przepisu art. 234 ustawy prawo wodne
Szkolenie online
01 luty 2021
Online: Naruszenie stosunków wodnych na gruncie przepisu art. 234 ustawy prawo wodne
Szkolenie online, 01 luty 2021
Online: Arkusze organizacyjne szkół ponadpodstawowych 2021/2022
Szkolenie online
01 luty 2021
Online: Arkusze organizacyjne szkół ponadpodstawowych 2021/2022
Szkolenie online, 01 luty 2021
Online: Ochrona praw lokatorów - ze szczególnym uwzględnieniem wypowiadania umów i postępowani...
Szkolenie online
02 luty 2021
Online: Ochrona praw lokatorów - ze szczególnym uwzględnieniem wypowiadania umów i postępowania egzekucyjnego. Wpływ tarczy antykryzysowej na realizację ustawy. RODO w gospodarce mieszkaniowej.
Szkolenie online, 02 luty 2021
Online: Arkusze organizacyjne szkół i przedszkoli 2021/2022 pod kątem optymalnego i oszczędnego ...
Szkolenie online
02 luty 2021
Online: Arkusze organizacyjne szkół i przedszkoli 2021/2022 pod kątem optymalnego i oszczędnego planowania
Szkolenie online, 02 luty 2021
Online: Postępowanie i wydawanie decyzji w sprawach potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrow...
Szkolenie online
02 luty 2021
Online: Postępowanie i wydawanie decyzji w sprawach potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Szkolenie online, 02 luty 2021
Online: OCHRONA DANYCH ( RODO) W KADRACH I KSIĘGOWOŚCI - NAJNOWSZE ZMIANY
03 luty 2021
Online: OCHRONA DANYCH ( RODO) W KADRACH I KSIĘGOWOŚCI - NAJNOWSZE ZMIANY
, 03 luty 2021
Online: Oceny oddziaływania na środowisko i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach w czasie sta...
Szkolenie online
03 luty 2021
Online: Oceny oddziaływania na środowisko i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach w czasie stanu epidemii
Szkolenie online, 03 luty 2021
PROBLEMATYKA ZWIERZĄT W KONTEKŚCIE ZADAŃ GMINY I POWIATU WRAZ Z OMÓWIENIEM PLANOWANEJ NOWELIZAC...
Szkolenie online
03 luty 2021
PROBLEMATYKA ZWIERZĄT W KONTEKŚCIE ZADAŃ GMINY I POWIATU WRAZ Z OMÓWIENIEM PLANOWANEJ NOWELIZACJI USTAWY O OCHRONIE ZWIERZĄT I IN.USTAW Szkolenie on-line
Szkolenie online, 03 luty 2021
Online: Umowy najmu i dzierżawy w gminie, konsekwencje błędnej kwalifikacji umowy, kary umowne. ...
Szkolenie online
03 luty 2021
Online: Umowy najmu i dzierżawy w gminie, konsekwencje błędnej kwalifikacji umowy, kary umowne. Zasady odstąpienia od przetargu.
Szkolenie online, 03 luty 2021
Online: Pracownicze Plany Kapitałowe
Szkolenie online
03 luty 2021
Online: Pracownicze Plany Kapitałowe
Szkolenie online, 03 luty 2021
Online: Rozliczenia finansowe miedzy gminami za wychowania przedszkolne
Szkolenie online
03 luty 2021
Online: Rozliczenia finansowe miedzy gminami za wychowania przedszkolne
Szkolenie online, 03 luty 2021
Online: Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczyciela
Szkolenie online
03 luty 2021
Online: Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczyciela
Szkolenie online, 03 luty 2021
Online: Praca zdalna a RODO; naruszenia ochrony danych, krajowe ramy interopercyjności, audyty
Szkolenie online
04 luty 2021
Online: Praca zdalna a RODO; naruszenia ochrony danych, krajowe ramy interopercyjności, audyty
Szkolenie online, 04 luty 2021
Online: Świadectwo pracy w pytaniach i odpowiedziach
Szkolenie online
04 luty 2021
Online: Świadectwo pracy w pytaniach i odpowiedziach
Szkolenie online, 04 luty 2021
Online: Zarządzanie pasem drogowym w okresie stanu zagrożenia epidemiologicznego
Szkolenie online
04 luty 2021
Online: Zarządzanie pasem drogowym w okresie stanu zagrożenia epidemiologicznego
Szkolenie online, 04 luty 2021
Online: Kontrola dotacji oświatowych (Dla samorządów)
Szkolenie online
04 luty 2021
Online: Kontrola dotacji oświatowych (Dla samorządów)
Szkolenie online, 04 luty 2021
Online: Wynagrodzenia w oświacie 2020 - dwudniowe warsztaty dla początkujących
Szkolenie online
04 luty 2021
Online: Wynagrodzenia w oświacie 2020 - dwudniowe warsztaty dla początkujących
Szkolenie online, 04 luty 2021
Online: Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w I półroczu 2021 roku ze szczególnym uwzglę...
Szkolenie online
04 luty 2021
Online: Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w I półroczu 2021 roku ze szczególnym uwzględnieniem zasad postępowania administracyjnego w okresie pandemii COVID-19
Szkolenie online, 04 luty 2021
Online: Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w rzeczywistości szkolnej
Szkolenie online
05 luty 2021
Online: Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w rzeczywistości szkolnej
Szkolenie online, 05 luty 2021
Online: DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW DO INNEGO PAŃSTWA
Szkolenie online
05 luty 2021
Online: DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW DO INNEGO PAŃSTWA
Szkolenie online, 05 luty 2021
Online: Postępowanie w sprawie świadczeń nienależnie pobranych
Szkolenie online
05 luty 2021
Online: Postępowanie w sprawie świadczeń nienależnie pobranych
Szkolenie online, 05 luty 2021
Online: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Szkolenie online
08 luty 2021
Online: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Szkolenie online, 08 luty 2021
Zmiany w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – lipiec 2020, luty 2021. Przebieg e...
Szkolenie online
08 luty 2021
Zmiany w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – lipiec 2020, luty 2021. Przebieg egzekucji administracyjnej po zmianach – rola i obowiązki wierzyciela/organu egzekucyjnego.
Szkolenie online, 08 luty 2021
Online: Instrukcja kancelaryjna – obieg i archiwizacja dokumentów w szkołach i placówkach oświ...
Szkolenie online
08 luty 2021
Online: Instrukcja kancelaryjna – obieg i archiwizacja dokumentów w szkołach i placówkach oświatowych
Szkolenie online, 08 luty 2021
Online: Wynagrodzenie w oświacie 2020/2021 – koronawirus
Szkolenie online
09 luty 2021
Online: Wynagrodzenie w oświacie 2020/2021 – koronawirus
Szkolenie online, 09 luty 2021
Online: Prawne aspekty sprzedaży oraz zawierania umów najmu i dzierżawy nieruchomości publicznyc...
Szkolenie online
09 luty 2021
Online: Prawne aspekty sprzedaży oraz zawierania umów najmu i dzierżawy nieruchomości publicznych z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość
Szkolenie online, 09 luty 2021
Online: Zmiany dla samorządu dotyczące zezwoleń, licencji i zaświadczeń w przewozach drogowych
Szkolenie online
09 luty 2021
Online: Zmiany dla samorządu dotyczące zezwoleń, licencji i zaświadczeń w przewozach drogowych
Szkolenie online, 09 luty 2021
Online: Gmina jako spadkobierca, zasady odpowiedzialności za długi spadkowe. Prawa i obowiązki gm...
Szkolenie online
09 luty 2021
Online: Gmina jako spadkobierca, zasady odpowiedzialności za długi spadkowe. Prawa i obowiązki gminy w świetle kodeksu cywilnego i prawa bankowego, przegląd orzecznictwa.
Szkolenie online, 09 luty 2021
Online: Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
Szkolenie online
09 luty 2021
Online: Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
Szkolenie online, 09 luty 2021
ZFŚS w 2021 r. po zmianach najnowsze orzecznictwo oraz wyjaśnienia MF Szkolenie on-line
Szkolenie online
09 luty 2021
ZFŚS w 2021 r. po zmianach najnowsze orzecznictwo oraz wyjaśnienia MF Szkolenie on-line
Szkolenie online, 09 luty 2021
Online: Jak realizować obowiązek przewozu dzieci do szkoły i przedszkola w czasie pandemii?
Szkolenie online
10 luty 2021
Online: Jak realizować obowiązek przewozu dzieci do szkoły i przedszkola w czasie pandemii?
Szkolenie online, 10 luty 2021
online: Mieszkanie na start – ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wyda...
Szkolenie online
10 luty 2021
online: Mieszkanie na start – ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania
Szkolenie online, 10 luty 2021
Online: Ocena operatu szacunkowego
Szkolenie online
10 luty 2021
Online: Ocena operatu szacunkowego
Szkolenie online, 10 luty 2021
Online: Kontrola dotacji podmiotowych w systemie oświaty
Szkolenie online
10 luty 2021
Online: Kontrola dotacji podmiotowych w systemie oświaty
Szkolenie online, 10 luty 2021
Online: Arkusz organizacji szkoły i przedszkola
Szkolenie online
10 luty 2021
Online: Arkusz organizacji szkoły i przedszkola
Szkolenie online, 10 luty 2021
Online: Prawo Pracy 2021 – dwudniowe szkolenie dla początkujących
Szkolenie online
10 luty 2021
Online: Prawo Pracy 2021 – dwudniowe szkolenie dla początkujących
Szkolenie online, 10 luty 2021
Online: Organizacja i finansowanie publicznego transportu zbiorowego w 2021 r.
Szkolenie online
11 luty 2021
Online: Organizacja i finansowanie publicznego transportu zbiorowego w 2021 r.
Szkolenie online, 11 luty 2021
Zarządzanie dokumentacją w gminnych i powiatowych jednostkach organizacyjnych w świetle znowe...
Szkolenie online
11 luty 2021
Zarządzanie dokumentacją w gminnych i powiatowych jednostkach organizacyjnych w świetle znowelizowanych przepisów kancelaryjno-archiwalnych. Jak prawidłowo opracować instrukcję kancelaryjną, jednolity rzeczowy wykaz akt i instrukcję składnicy akt
Szkolenie online, 11 luty 2021
KPA W OCHRONIE ŚRODOWISKA Szkolenie on-line
Szkolenie online
11 luty 2021
KPA W OCHRONIE ŚRODOWISKA Szkolenie on-line
Szkolenie online, 11 luty 2021
Przeprowadzanie i rozliczanie inwestycji w JST i jej jednostkach podległych, również z uwzględni...
Szkolenie online
12 luty 2021
Przeprowadzanie i rozliczanie inwestycji w JST i jej jednostkach podległych, również z uwzględnieniem środków z różnych źródeł m.in. FDS, RFIL itp. Szkolenie on-line
Szkolenie online, 12 luty 2021
Online: Nowe zasady wydawania zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego
Szkolenie online
12 luty 2021
Online: Nowe zasady wydawania zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego
Szkolenie online, 12 luty 2021
Ochrona danych osobowych w warunkach pracy zdalnej - organizacja pracy zdalnej, tworzenie dokumenta...
Szkolenie online
12 luty 2021
Ochrona danych osobowych w warunkach pracy zdalnej - organizacja pracy zdalnej, tworzenie dokumentacji, celem zapewnienia rozliczalności wynikającej z RODO - szkolenie on-line
Szkolenie online, 12 luty 2021
Online: Brakowanie dokumentacji projektów unijnych
Szkolenie online
12 luty 2021
Online: Brakowanie dokumentacji projektów unijnych
Szkolenie online, 12 luty 2021
Praca zdalna a telepraca. Jak wprowadzić, zorganizować i rozliczać pracę świadczoną poza zakł...
Szkolenie online
12 luty 2021
Praca zdalna a telepraca. Jak wprowadzić, zorganizować i rozliczać pracę świadczoną poza zakładem pracy
Szkolenie online, 12 luty 2021
Online: Pracownicze Plany Kapitałowe w oświacie
Szkolenie online
15 luty 2021
Online: Pracownicze Plany Kapitałowe w oświacie
Szkolenie online, 15 luty 2021
Online: Ocena pracy nauczyciela/dyrektora placówki oświatowej
Szkolenie online
15 luty 2021
Online: Ocena pracy nauczyciela/dyrektora placówki oświatowej
Szkolenie online, 15 luty 2021
Online: Związki zawodowe i spór zbiorowy w oświacie
Szkolenie online
16 luty 2021
Online: Związki zawodowe i spór zbiorowy w oświacie
Szkolenie online, 16 luty 2021
Online: Prawo Pracy – problemy w procesach zatrudnienia i sposoby radzenia sobie z nimi
Szkolenie online
17 luty 2021
Online: Prawo Pracy – problemy w procesach zatrudnienia i sposoby radzenia sobie z nimi
Szkolenie online, 17 luty 2021
Zasady korespondencji urzędowej Szkolenie on-line
Szkolenie online
18 luty 2021
Zasady korespondencji urzędowej Szkolenie on-line
Szkolenie online, 18 luty 2021
Online: Nowe normy żywienia z grudnia 2020 r. i nowe zalecenia żywieniowe z 10.2020 r.
Szkolenie online
18 luty 2021
Online: Nowe normy żywienia z grudnia 2020 r. i nowe zalecenia żywieniowe z 10.2020 r.
Szkolenie online, 18 luty 2021
Online: Płace od podstaw 2020 z uwzględnieniem najnowszych zmian - szkolenie dwudniowe
Szkolenie online
18 luty 2021
Online: Płace od podstaw 2020 z uwzględnieniem najnowszych zmian - szkolenie dwudniowe
Szkolenie online, 18 luty 2021
Online: KAZUSY I KONTROWERSJE Z ZAKRESU PRAWA PRACY I BHP - edycja II
Szkolenie online
18 luty 2021
Online: KAZUSY I KONTROWERSJE Z ZAKRESU PRAWA PRACY I BHP - edycja II
Szkolenie online, 18 luty 2021
Prawidłowe rozpatrywanie skarg, wniosków, petycji przez organy administracji publicznej (rady gmin...
Szkolenie online
18 luty 2021
Prawidłowe rozpatrywanie skarg, wniosków, petycji przez organy administracji publicznej (rady gmin, miast, powiatów, sejmik oraz ich komisje) - szkolenie on-line
Szkolenie online, 18 luty 2021
FAKTURA VAT, E-FAKTURA I KASY FISKALNE DLA JST PO ZMIANACH W 2021 R. WARSZTATY Szkolenie on-line
Szkolenie online
19 luty 2021
FAKTURA VAT, E-FAKTURA I KASY FISKALNE DLA JST PO ZMIANACH W 2021 R. WARSZTATY Szkolenie on-line
Szkolenie online, 19 luty 2021
Wszystko o wydawaniu, zmianie, wygaszaniu i cofaniu zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2021 roku.
Szkolenie online
19 luty 2021
Wszystko o wydawaniu, zmianie, wygaszaniu i cofaniu zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2021 roku.
Szkolenie online, 19 luty 2021
Online: Zamówienia publiczne na środki spożywcze
Szkolenie online
19 luty 2021
Online: Zamówienia publiczne na środki spożywcze
Szkolenie online, 19 luty 2021
Online: II nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym – zmiany od dnia 20 lutego 2021 roku. ...
Szkolenie online
19 luty 2021
Online: II nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym – zmiany od dnia 20 lutego 2021 roku. Zarządzanie kosztami egzekucyjnymi.
Szkolenie online, 19 luty 2021
Online: Jak optymalizować wydatki na oświatę - wydatki a subwencja oświatowa
Szkolenie online
19 luty 2021
Online: Jak optymalizować wydatki na oświatę - wydatki a subwencja oświatowa
Szkolenie online, 19 luty 2021
Online: Urlopy i inne zwolnienia od pracy
Szkolenie online
19 luty 2021
Online: Urlopy i inne zwolnienia od pracy
Szkolenie online, 19 luty 2021
Online: Konkursy na stanowisko dyrektora szkoły/placówki oświatowej
Szkolenie online
19 luty 2021
Online: Konkursy na stanowisko dyrektora szkoły/placówki oświatowej
Szkolenie online, 19 luty 2021
PROCEDURA WYDAWANIA DECYZJI ŚRODOWISKOWYCH W 2021 R. PROBLEMY PRAKTYKI, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, ORZE...
Szkolenie online
19 luty 2021
PROCEDURA WYDAWANIA DECYZJI ŚRODOWISKOWYCH W 2021 R. PROBLEMY PRAKTYKI, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, ORZECZNICTWO
Szkolenie online, 19 luty 2021
Online: Praktyczne zasady rozliczania czasu pracy i tworzenia harmonogramów
Szkolenie online
22 luty 2021
Online: Praktyczne zasady rozliczania czasu pracy i tworzenia harmonogramów
Szkolenie online, 22 luty 2021
Online: Lista płac 2020/2021 a COVID 19 ; PPK – zasiłki ZUS, wynagrodzenie postojowe , potrąc...
Szkolenie online
22 luty 2021
Online: Lista płac 2020/2021 a COVID 19 ; PPK – zasiłki ZUS, wynagrodzenie postojowe , potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków
Szkolenie online, 22 luty 2021
Online: Nadzór starosty nad stacjami kontroli pojazdów i ośrodkami szkolenia kierowców
Szkolenie online
22 luty 2021
Online: Nadzór starosty nad stacjami kontroli pojazdów i ośrodkami szkolenia kierowców
Szkolenie online, 22 luty 2021
Online: Regulaminy i procedury wewnątrzzakładowe
Szkolenie online
23 luty 2021
Online: Regulaminy i procedury wewnątrzzakładowe
Szkolenie online, 23 luty 2021
Online: Wydawanie zaświadczeń w praktyce organów administracji publicznej
Szkolenie online
24 luty 2021
Online: Wydawanie zaświadczeń w praktyce organów administracji publicznej
Szkolenie online, 24 luty 2021
Online: Zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli - strategia działania samorząd...
Szkolenie online
24 luty 2021
Online: Zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli - strategia działania samorządowca
Szkolenie online, 24 luty 2021
Online: Fundusze sołeckie w praktyce
Szkolenie online
25 luty 2021
Online: Fundusze sołeckie w praktyce
Szkolenie online, 25 luty 2021
Online: Regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin ZFŚS – jak napisać i wprowadzić w z...
Szkolenie online
25 luty 2021
Online: Regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin ZFŚS – jak napisać i wprowadzić w zakładzie pracy
Szkolenie online, 25 luty 2021
Online: Bezprzetargowe zbywanie oraz oddawanie do używania nieruchomości publicznych z uwzględnie...
Szkolenie online
25 luty 2021
Online: Bezprzetargowe zbywanie oraz oddawanie do używania nieruchomości publicznych z uwzględnieniem ograniczeń oraz wymogów prawnych związanych ze stanem epidemii
Szkolenie online, 25 luty 2021
Profesjonalna obsługa sekretariatu
Szkolenie online
26 luty 2021
Profesjonalna obsługa sekretariatu
Szkolenie online, 26 luty 2021
URLOPY, ZWOLNIENIA OD PRACY I INNE NIEOBECNOŚCI W PRACY Szkolenie on-line
Szkolenie online
26 luty 2021
URLOPY, ZWOLNIENIA OD PRACY I INNE NIEOBECNOŚCI W PRACY Szkolenie on-line
Szkolenie online, 26 luty 2021
Online: Archiwizacja dokumentacji i funkcjonowanie archiwum zakładowego
Szkolenie online
26 luty 2021
Online: Archiwizacja dokumentacji i funkcjonowanie archiwum zakładowego
Szkolenie online, 26 luty 2021
Dotacje z budżetu JST podmiotowe, przedmiotowe i celowe udzielanie, rozliczanie, kontrola. Dotacje ...
Szkolenie online
26 luty 2021
Dotacje z budżetu JST podmiotowe, przedmiotowe i celowe udzielanie, rozliczanie, kontrola. Dotacje a COVID-19 Szkolenie on-line
Szkolenie online, 26 luty 2021
Online: PFRON zasady zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz uzyskiwania pomocy publicznej z uwz...
Szkolenie online
26 luty 2021
Online: PFRON zasady zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz uzyskiwania pomocy publicznej z uwzględnieniem specjalnych rozwiązań związanych z epidemią COVID-19
Szkolenie online, 26 luty 2021
Prawidłowe rozpatrywanie skarg, wniosków, petycji przez organy administracji publicznej (rady gmin...
Szkolenie online
26 luty 2021
Prawidłowe rozpatrywanie skarg, wniosków, petycji przez organy administracji publicznej (rady gmin, miast, powiatów, sejmik oraz ich komisje) - szkolenie on-line
Szkolenie online, 26 luty 2021
Online: Kadry i płace w oświacie
Szkolenie online
02 marzec 2021
Online: Kadry i płace w oświacie
Szkolenie online, 02 marzec 2021
USTAWA PRAWO WODNE W 2021 R– PRAKTYCZNE STOSOWANIE PRZEPISÓW, NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE PROBLEM...
Szkolenie online
02 marzec 2021
USTAWA PRAWO WODNE W 2021 R– PRAKTYCZNE STOSOWANIE PRZEPISÓW, NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE PROBLEMY, ORZECZNICTWO Szkolenie on-line
Szkolenie online, 02 marzec 2021
Online: Arkusz organizacyjny przedszkola na rok szkolny 2021/2022
Szkolenie online
02 marzec 2021
Online: Arkusz organizacyjny przedszkola na rok szkolny 2021/2022
Szkolenie online, 02 marzec 2021
DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW – z uwzględnieniem zmian, które ...
Szkolenie online
03 marzec 2021
DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW – z uwzględnieniem zmian, które weszły w życie 1 września 2019 r. oraz 1 stycznia 2020 r.
Szkolenie online, 03 marzec 2021
Online: Arkusz organizacyjny szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022
Szkolenie online
03 marzec 2021
Online: Arkusz organizacyjny szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022
Szkolenie online, 03 marzec 2021
Online: Rozliczenie subwencji na uczniów niepełnosprawnych (art. 8 ustawy o finasowaniu zadań oś...
Szkolenie online
03 marzec 2021
Online: Rozliczenie subwencji na uczniów niepełnosprawnych (art. 8 ustawy o finasowaniu zadań oświatowych)
Szkolenie online, 03 marzec 2021
Online: Pracownik na zwolnieniu lekarskim - jak prawidłowo wyliczyć świadczenia ZUS w razie choro...
Szkolenie online
03 marzec 2021
Online: Pracownik na zwolnieniu lekarskim - jak prawidłowo wyliczyć świadczenia ZUS w razie choroby i macierzyństwa z uwzględnieniem najnowszych zmian oraz pandemii
Szkolenie online, 03 marzec 2021
Online: Arkusz organizacyjny szkoły ponadpodstawowej na rok szkolny 2021/2022
Szkolenie online
04 marzec 2021
Online: Arkusz organizacyjny szkoły ponadpodstawowej na rok szkolny 2021/2022
Szkolenie online, 04 marzec 2021
Online: Czas pracy bez tajemnic, czyli prawie wszystko o czasie pracy
Szkolenie online
04 marzec 2021
Online: Czas pracy bez tajemnic, czyli prawie wszystko o czasie pracy
Szkolenie online, 04 marzec 2021
Online: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Szkolenie online
04 marzec 2021
Online: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Szkolenie online, 04 marzec 2021
Online: Lista płac pracowników samorządowych 2020/2021 - COVID 19
Szkolenie online
05 marzec 2021
Online: Lista płac pracowników samorządowych 2020/2021 - COVID 19
Szkolenie online, 05 marzec 2021
Online: Urlopy w placówkach oświatowych
Szkolenie online
05 marzec 2021
Online: Urlopy w placówkach oświatowych
Szkolenie online, 05 marzec 2021
Online: Wypadki związane z pracą w orzecznictwie i w kazusach
Szkolenie online
05 marzec 2021
Online: Wypadki związane z pracą w orzecznictwie i w kazusach
Szkolenie online, 05 marzec 2021
Online: Prawo Pracy w jednostkach samorządu terytorialnego – z uwzględnieniem sytuacji stanu epi...
Szkolenie online
10 marzec 2021
Online: Prawo Pracy w jednostkach samorządu terytorialnego – z uwzględnieniem sytuacji stanu epidemii COVID-19
Szkolenie online, 10 marzec 2021
Online: Wynagrodzenia za pracę 2021
Szkolenie online
12 marzec 2021
Online: Wynagrodzenia za pracę 2021
Szkolenie online, 12 marzec 2021
Online: Archiwizacja i zarządzanie dokumentacją, a ochrona danych osobowych
Szkolenie online
12 marzec 2021
Online: Archiwizacja i zarządzanie dokumentacją, a ochrona danych osobowych
Szkolenie online, 12 marzec 2021
Online: Przetargowe i bezprzetargowe zbywanie nieruchomości w praktyce, orzecznictwie i stanowiskac...
Szkolenie online
15 marzec 2021
Online: Przetargowe i bezprzetargowe zbywanie nieruchomości w praktyce, orzecznictwie i stanowiskach organów kontroli
Szkolenie online, 15 marzec 2021
Online: Rozliczenia finansowe między gminami na dzieci w wychowaniu przedszkolnym
Szkolenie online
15 marzec 2021
Online: Rozliczenia finansowe między gminami na dzieci w wychowaniu przedszkolnym
Szkolenie online, 15 marzec 2021
Online: Wynagrodzenia w oświacie 2020/2021 – koronawirus
Szkolenie online
18 marzec 2021
Online: Wynagrodzenia w oświacie 2020/2021 – koronawirus
Szkolenie online, 18 marzec 2021
Online: KAZUSY I KONTROWERSJE Z ZAKRESU PRAWA PRACY I BHP - edycja III
Szkolenie online
19 marzec 2021
Online: KAZUSY I KONTROWERSJE Z ZAKRESU PRAWA PRACY I BHP - edycja III
Szkolenie online, 19 marzec 2021
Online: Lista płac 2020/2021 a COVID 19 ; PPK – zasiłki ZUS, wynagrodzenie postojowe , potrąc...
Szkolenie online
19 marzec 2021
Online: Lista płac 2020/2021 a COVID 19 ; PPK – zasiłki ZUS, wynagrodzenie postojowe , potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków
Szkolenie online, 19 marzec 2021
Online: Dotacja podręcznikowa - zasady wnioskowania i rozliczania
Szkolenie online
25 marzec 2021
Online: Dotacja podręcznikowa - zasady wnioskowania i rozliczania
Szkolenie online, 25 marzec 2021
Online: System informacji oświatowej w praktyce - jak wprowadzać dane do systemu
Szkolenie online
29 marzec 2021
Online: System informacji oświatowej w praktyce - jak wprowadzać dane do systemu
Szkolenie online, 29 marzec 2021
Online: Rozliczenie dotacji na uczniów niepełnosprawnych
Szkolenie online
30 marzec 2021
Online: Rozliczenie dotacji na uczniów niepełnosprawnych
Szkolenie online, 30 marzec 2021
Online: Ruch kadrowy w oświacie
Szkolenie online
06 kwiecień 2021
Online: Ruch kadrowy w oświacie
Szkolenie online, 06 kwiecień 2021
Online: Dotowanie szkół i placówek nie samorządowych
Szkolenie online
14 kwiecień 2021
Online: Dotowanie szkół i placówek nie samorządowych
Szkolenie online, 14 kwiecień 2021
Online: Jak prawidłowo wydatkować dotacje oświatowe, aktualizacja kwot dotacji - szkolenie dla po...
Szkolenie online
15 kwiecień 2021
Online: Jak prawidłowo wydatkować dotacje oświatowe, aktualizacja kwot dotacji - szkolenie dla podmiotów dotowanych
Szkolenie online, 15 kwiecień 2021
Online: Statut szkoły/przedszkola podstawą oceny prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji ...
Szkolenie online
20 kwiecień 2021
Online: Statut szkoły/przedszkola podstawą oceny prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji podmiotowej z budżetu JST
Szkolenie online, 20 kwiecień 2021

newsletter

Zapraszamy do zapisania się do newslettera. Będą Państwo na bieżąco z wszelkimi informacjami.

Zaproponuj szkolenie

Nie znaleźli Państwo u nas interesującego szkolenia? Proszę zaproponować temat szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy

Pobierz formularz zgłoszeniowy, wypełnij i odeślij go do nas do 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Zapisywanie do newsletter'a

Zaufali nam

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha