zaproponuj szkolenia

Online: Inżynieria ruchu w pracy zarządu drogi - kontrole, analizy, problemy

15 lipca 2024 08:00-16:00

390 zł netto

Forma szkolenia:

 • Zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy webinarowej umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania
 • Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail
 • Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze lub aplikację w smartfonie.

Informacje o prowadzącym szkolenie: Mariusz Grzesica

 • audytor BRD i projektant inżynierii ruchu, w branży od 2007 roku,
 • szkoleniowiec i trener programu realizowanego przez Krajową Radę BRD pn.: Szkolenia z zakresu stosowanie inżynieryjnych środków poprawiających bezpieczeństwo uczestników ruchu
 • od lat prelegent Kongresu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Krakowie w ramach cyklu Konferencje Specjalistyczne
 • autor darmowych warsztatów z inżynierii ruchu gacad.pl
 • członek zarządu Stowarzyszenia Klub Inżynierii Ruchu
 • członek Stowarzyszenia Forum Audytorów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
 • W swoim życiorysie posiada doświadczenie pracy w Zarządzie Dróg Powiatowych, Starostwie Powiatowym, Urzędzie Gminy oraz Urzędzie Marszałkowskim. Realizuje projekty czasowej i stałej organizacji ruchu zawodowo od 2012 roku w różnych częściach kraju, współpracując z różnymi jednostkami.

Adresaci:

 • zarządcy dróg, przedstawiciele gmin, powiatów, województw, przedstawiciele policji, projektanci

Program szkolenia:

 • analiza BRD układu drogowego w odniesieniu do stanu istniejącego – weryfikacja stref (gospodarcza, obszaru zabudowanego, leśne) oraz zarządzanie prędkością
 • kontrole okresowe oznakowania drogowego – metodyka pracy, sposoby optymalizacji działań, weryfikacja zmian pokontrolnych)
 • elementy wynikające z błędów w oznakowania drogi (wykaz podstawowych elementów kontrolnych miejsc na sieci drogowej gdzie wypadkowość wyróżnia się na tle pozostałych dróg)
 • rozwiązywanie problemów w zakresie oznakowania drogi (rada BRD, audyt BRD)

Zgłoś swój problem w celu omówienia rozwiązań - punktowe problemy w ramach szkolenia (ilość problemów do rozwiązania ograniczona, wg liczby zgłoszeń)

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha